تبلیغات متنی شما در این بخش
 • کلاس GIS کاربردی در شهرسازی

  اطلاعات و پیش ثبت نام کلاس جی آی اس در شهرسازی

  http://urbanity.ir/form/view.php?id=10211
 • کلاس بافت فرسوده در شهرسازی

  جهت آمادگی برای کار در دفاتر نوسازی و شرکت ها

  ثبت نام به زودی
 • کلاس آزمون نظام مهندسی شهرسازی

  شرکت در این کلاس برای همه شهرسازان لازم است

  ثبت نام
 • کلاس سیتی انجین CityEngine

  نرم افزار جدید و کاربردی برای طرح های شهری و سه بعدی سازی شهر

  ثبت نام
آخرین محصولات فروشگاه انجمن
کاریابی انجمن شهرسازی

جهت عضویت در کاریابی کلیک کنید

محل تبلیغات در انجمن ما ، تبلیغات هزینه نیست ، سرمایه است !

. هنگامی که رادیو پخش زنده دارد شما میتوانید با مراجعه به همین صفحه به رادیو شهرساز گوش کنید.جهت پخش همایش ها و کلاس های خود با 09128989801 تماس بگیرید

موضوع : تحليل و ارزيابي مكانگزيني فضاهاي آموزشي شهر اصفهان

#1
[hide]چكيده
در اين پژوهش مكانگزيني فضاه اي آموز شي شهر اصفهان برر سي و تح ليل شده اس ت. هدف پژوه ش،
سنجش تعامل م عيارهاي مكانيابي با مكانگزيني وضع موجود فضاه اي آموز شي اس ت. روش پژوه ش،
توصيفي- تح ليلي و پيمايشي است و در سطح 246 مدرسة نمونه از 841 فضاي آموزش ي شهر اصفها ن
« تحليل وا ريانس يكطرفه » انجام شده اس ت. براي سنجش تعامل معيارهاي مورد مطالعه، از آزمو نهاي
استفاده شده اس ت. يافتههاي پژوهش نشان ميدهد رابطة فضاه اي آموزشي با كارب ريه اي « توكي » و
ناسازگار، شرايط اقليمي و دسترسي معنادار اس ت. در مقابل، فضاه اي آموزش ي با س اير م عياره اي
مكانيابي ارتباطي ندارد و بين م عيارهاي مكانيابي و مكانگزيني وض ع موجود فضاها تفاوت معنادا ري
وجود دار د. مجمو ع اين عوامل باعث شد ه اس ت فضاهاي آموزشي اصفهان سازگاري، همجواري و
مطلوبيت مناسبي نداشته باشد.

واژههاي كليدي: سازگاري، فضاهاي آموزشي، مطلوبيت، مكانگزيني، مكانيابي، همجواري، اصفهان.

-[/hide]


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   12.pdf (اندازه: 862/93 KB / تعداد دفعات دریافت: 82)
....
پاسخ

اطلاعات موضوع

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

ابزار و امکانات موضوع

  پرش به انجمن: