تبلیغات متنی شما در این بخش
 • کلاس GIS کاربردی در شهرسازی

  اطلاعات و پیش ثبت نام کلاس جی آی اس در شهرسازی

  http://urbanity.ir/form/view.php?id=10211
 • کلاس بافت فرسوده در شهرسازی

  جهت آمادگی برای کار در دفاتر نوسازی و شرکت ها

  ثبت نام به زودی
 • کلاس آزمون نظام مهندسی شهرسازی

  شرکت در این کلاس برای همه شهرسازان لازم است

  ثبت نام
 • کلاس سیتی انجین CityEngine

  نرم افزار جدید و کاربردی برای طرح های شهری و سه بعدی سازی شهر

  ثبت نام
آخرین محصولات فروشگاه انجمن
کاریابی انجمن شهرسازی

جهت عضویت در کاریابی کلیک کنید

محل تبلیغات در انجمن ما ، تبلیغات هزینه نیست ، سرمایه است !

. هنگامی که رادیو پخش زنده دارد شما میتوانید با مراجعه به همین صفحه به رادیو شهرساز گوش کنید.جهت پخش همایش ها و کلاس های خود با 09128989801 تماس بگیرید

موضوع : امیر سویزی-بررسی آسیب پذیری بافت تاریخی در مقابل زلزله با استفاده ازA.H.P&G.I.S

#1
چكیده
پدیدههای طبيعی چون زمينلرزه همواره وجود داشته و انسان امروزی عليرغم پيشرفت شگرف فناوری، توانایی جلوگيری
از وقوع آنها را ندارد. در این ميان، شهرها به دليل انباشت سرمایه و تراکم بالای جمعيتی و نيز گستردگیشان به نسبت
سایر سکونتگاههای انسانی، صدمات بيشتری را شاهد هستند. وقوع زلزله محتمل است و غير قابل اجتناب. آنچه باعث بروز
تلفات و آسيبهای جانی و مالی میگردد،ساختوساز غير اصولی انسان و عدم وجود برنامه به منظور مقابله با این پدیدهی
طبيعی میباشد.به همين دليل هدف اصلی تحقيق حاضر بر مبنای سنجشوتحليل ميزان آسيبپذیری بافت محله تاریخی
دردشت اصفهان در مقابل زمينلرزه و مشخص نمودن پرخطرترین پهنههای موجود در محله با استفاده از G.I.S و ارائهی
راهکارهایی به منظور کاهش آسيبپذیری کالبدی و جانی در مواقع بحران، گذاشته شده است.
پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه پژوهشهای کاربردی است، اما از  نظر ماهيت به دليل اینکه به منظور گردآوری
اطلاعات در این پژوهش از روش مطالعه کتابخانهای- و مطالعات  اسنادی ميدانی استفاده شده است، یک پژوهش پيمایشی
به حساب میآید. به منظور انجام تجزیه و تحليل دادهها نيز در این پژوهش از مدل A.H.P ، استفاده شده که در
محيط G.I.S به کارگيری شده و محصول آن، نقشهی پهنهبندی محله به لحاظ آسيبپذیری در مقابل زلزله، میباشد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که فاکتورهایی از بافت را میتوان در نظر گرفت که در کاهش آسيبپذیری آن
بسيار موثر میباشند. از جملهی این فاکتورها میتوان به: ساختمان، راه، قطعهبندی، کاربری، تراکم جمعيت و... اشاره نمود
که هر کدام ویژگیهای خاص خود را نيز دارا میباشند. این فاکتورها به همراه شرایط حاصله ناشی از همجواری آنها، در
کنار هم،مجموعه عواملی را ایجاد میکنند که در مواقع بحران سبب بروز رفتارهای ناگهانی از بافت میشود. نتایج مطالعات
پيش رو نشان میدهد که میتوان با ایجاد تمهيداتی در این شرایط و داشتن نگاهی سيستمی نسبت به این عوامل،
تغييراتی را در ميزان آسيبپذیری بافت ایجاد نموده و تا حد زیادی شدت آسيبپذیری بافت در مقابل زلزله را کاهش داد.


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   A.H.P&G.I.Sبررسی آسیب پذیری بافت تاریخی در مقابل زلزله با استفاده از.pdf (اندازه: 1/32 MB / تعداد دفعات دریافت: 227)
دستم بلرزد
قلم سر بخورد روی این خطوطٰ اگر دروغ بگویم
دل خوشی های من
بسیار کوچکند
باور نمی کنی؟؟؟
صدایم کن تا ببینی چگونه به پیشواز نامم خواهم رفت...
پاسخ
#2
سلام
ممنونم
پاسخ

اطلاعات موضوع

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

ابزار و امکانات موضوع

  پرش به انجمن: