تبلیغات متنی شما در این بخش
 • کلاس GIS کاربردی در شهرسازی

  اطلاعات و پیش ثبت نام کلاس جی آی اس در شهرسازی

  http://urbanity.ir/form/view.php?id=10211
 • کلاس بافت فرسوده در شهرسازی

  جهت آمادگی برای کار در دفاتر نوسازی و شرکت ها

  ثبت نام به زودی
 • کلاس آزمون نظام مهندسی شهرسازی

  شرکت در این کلاس برای همه شهرسازان لازم است

  ثبت نام
 • کلاس سیتی انجین CityEngine

  نرم افزار جدید و کاربردی برای طرح های شهری و سه بعدی سازی شهر

  ثبت نام
آخرین محصولات فروشگاه انجمن
کاریابی انجمن شهرسازی

جهت عضویت در کاریابی کلیک کنید

محل تبلیغات در انجمن ما ، تبلیغات هزینه نیست ، سرمایه است !

. هنگامی که رادیو پخش زنده دارد شما میتوانید با مراجعه به همین صفحه به رادیو شهرساز گوش کنید.جهت پخش همایش ها و کلاس های خود با 09128989801 تماس بگیرید

موضوع : جلسات موضوع مدیریت شهری در whatsApp

#1
جلسه شب اول
تاریخ: 93/12/03

موضوع : مدیریت شهری ( تعاریف و شناخت موضوع و مساله و مشکلات)


21 Feb 22:00 - Abbas Riazat: سلام
21 Feb 22:00 - بهاره نجومی: ولی میاماااا
21 Feb 22:01 - بهاره نجومی: ????
21 Feb 22:01 - کامیلا اسلامی: سلام،منم همینطور،با عرض پوزش
21 Feb 22:01 - کریم باقری: سلام، آقای ریاضت و تمامی دوستان عزیز
21 Feb 22:01 - Abbas Riazat: دوستان جلسه امشب با موضوع مدیریت شهری را آغاز میکنیم
21 Feb 22:01 - رضا شهبا: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﭼﯿﺴﺖ؟

   ﺍﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ, ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ, ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ, ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ... ﺩﺍﺭﺩ,ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﺖ, ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ, ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ, ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻧﮕﯿﺰﺵ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻨﺪ, ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﺪ, ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﻨﺪ, ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺍﻣﻮﺭ, ﺍﻧﮕﯿﺰﺵ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ؛ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ؛ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺷﻬﺮ, ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ, ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ, ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ,ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ, ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﺪﺍﻋﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ, ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻭﻝ ﻫﻮﺱ ﻭ ﮐﻨﺖ ﺍﯾﭻ ﺑﻼﻧﭽﺎﺭﺩ: ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ, ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ, ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ, ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ, ﺯﯾﺮﺍ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮ, ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ: ﯾﮑﯽ, ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ", ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﯽ".
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ, ﺳﺒﺐ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ, ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮﯼ, ﺳﺒﺐ ﺭﮐﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ, ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺳﯿﺎﺳﯽ, ﻓﻘﺮ, ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰﺯﺩﺍﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﺯﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﮕﺮﺍﯾﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻬﺎﯼ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﻻﺗﯿﻦ ﻭ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ, ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪ.
21 Feb 22:01 - Abbas Riazat: این اولین شب راحب مدیریت شهریه
21 Feb 22:01 - Abbas Riazat: دوستان لطفا حاضری بزنید
21 Feb 22:01 - Abbas Riazat: +
21 Feb 22:01 - علی محمد پور: سلام
21 Feb 22:01 - مژگان انصاری: +
21 Feb 22:01 - رضا شهبا: +
21 Feb 22:01 - نرگس قدمگاهی: +
21 Feb 22:01 - علی محمد پور: +
21 Feb 22:02 - مژده باستانی: +
21 Feb 22:02 - محبوبه عزیزی: برای اولین بار
21 Feb 22:02 - محمدی: سلام به همگی +
21 Feb 22:02 - شاهین داورپناه: +
21 Feb 22:02 - طیبه سلطانی کیا: +
21 Feb 22:02 - آزاده گنجه: +
21 Feb 22:02 - امیر رضا یونجی: +
21 Feb 22:02 - محمد صالح پیر مرادی: حاضر
21 Feb 22:03 - یاسمن مسلمان: +
21 Feb 22:03 - احسان امینی: سلام
21 Feb 22:03 - یاسمن مسلمان: سلام
21 Feb 22:04 - کامیلا اسلامی: +
21 Feb 22:04 - پگاه مساجدی: +
21 Feb 22:04 - احسان امینی: اقای ریاضت پی ویتو یه نگاه بنداز
21 Feb 22:04 - مرتضی محمدی: +
21 Feb 22:04 - آزاده گنجه: 18 نفر
21 Feb 22:04 - انیس مومنی: +
21 Feb 22:04 - امیر رضا یونجی: ? مهندس گنجه فعال
21 Feb 22:05 - آزاده گنجه: ???
21 Feb 22:05 - Abbas Riazat: خوب
21 Feb 22:06 - Abbas Riazat: دوستان بریم سر تعاریف و شناخت
21 Feb 22:06 - رضا شهبا: ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ

   1. ﺳﻄﺢ ﮐﻼﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
2. ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
3. ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺳﻄﺢ ﮐﻼﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
   ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ , ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
1. ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ
• ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ
• ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯾﻬﺎ
• ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ , ﻫﺎﺩﯼ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﯼ
2. ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ
• ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺁﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﯼ
• ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮﯼ
• ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﯼ
3. ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ
• ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﭘﯿﺸﺒﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
21 Feb 22:07 - رضا کیانی: +
21 Feb 22:07 - رضا شهبا: ﺍﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ, ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ, ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﺖ, ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮ, ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ, ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﺍﯼ, ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ, ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ, ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ, ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺧﻮﺩ, ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ, ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺟﻤﻌﯿﺖ, ﺷﻐﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﮐﻦ, ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ‌ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ, ﺷﻬﺮﻫﺎ, ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻨﺒﻪ, ﺍﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ: ﯾﮑﯽ, ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ, ﺩﺭ ﮐﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﯽ. ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺮﻭ, ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺁﻧﻬﺎ, ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺮﺩ. ﺯﯾﺮﺍ, ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ, ﺳﺒﺐ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ, ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ, ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮﯼ, ﺳﺒﺐ ﺭﮐﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ, ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ, ﻓﻘﺮ, ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
21 Feb 22:07 - مژده باستانی: 21نفر
21 Feb 22:07 - مهناز اکبری: +
21 Feb 22:08 - Abbas Riazat: ممنون جناب شهبا
21 Feb 22:08 - محبوبه عزیزی: چنتا مبصر داریم??
21 Feb 22:08 - رضا شهبا: خواهش میکنم مهندس
21 Feb 22:08 - امیر رضا یونجی: ایران نهادی نیست که کاملا مدیر شهر باشه. تقسیم شده یجورایی بین ارگانا
21 Feb 22:08 - Abbas Riazat: دوستان لطفا تعاریف دیگری اگر دارید ارسال کنید
21 Feb 22:09 - یاسمن مسلمان: IMG-20150221-WA0022.jpg (file attached)
21 Feb 22:09 - مهناز اکبری: دوستان عزیز میتونید رابطه توسعه پایدار و مدیریت شهری را بگید؟
21 Feb 22:09 - آزاده گنجه: IMG-20150221-WA0023.jpg (file attached)
پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهری
21 Feb 22:10 - مهناز اکبری: این پیش نویس برای کجاست؟
منبع
21 Feb 22:10 - آزاده گنجه: IMG-20150221-WA0026.jpg (file attached)
21 Feb 22:11 - احسان امینی: رابطه پایداری و مدیریت که مشخصه..هرچقدر مدیریت تخصصی تر و مشارکتی تر و مبتنی بر برنامه ریزی باشه توسعه پایدارتره
21 Feb 22:11 - رضا شهبا: IMG-20150221-WA0041.jpg (file attached)
21 Feb 22:11 - آزاده گنجه: IMG-20150221-WA0024.jpg (file attached)
21 Feb 22:11 - مژگان امیر اصلانی: من تو جاده ام ولی حاضر
21 Feb 22:11 - زهرا بیانی, گروه وایبر: حاضر
21 Feb 22:12 - حسین شیرازی: +
21 Feb 22:12 - آزاده گنجه: IMG-20150221-WA0025.jpg (file attached)
21 Feb 22:12 - Hosna: +
21 Feb 22:12 - یاسمن مسلمان: به نظرم مدیریت پایدار به دستیابی به منابع پایدار در مدیریت مربوط میشه
21 Feb 22:12 - مژده باستانی: یادآوری کنم بهترین رفرنس این مبحث سایت مرجع مدیریت شهری
21 Feb 22:12 - مریم مختاری: سلام ?
21 Feb 22:13 - احسان امینی: دوستان اگه موافق باشید چندتا سوال مطرح کنیم و این هفته در موردشون صحبت کنیم
21 Feb 22:13 - امیر رضا یونجی: مدیریت شهری باید ی سازمان باشه یا یک مجموعه از سازمان ها⸮
21 Feb 22:13 - زهرا بیانی, گروه وایبر: بله
21 Feb 22:13 - مژده باستانی: 27نفر
21 Feb 22:13 - زهرا بیانی, گروه وایبر: افای امینی
21 Feb 22:13 - امیر رضا یونجی: +
21 Feb 22:14 - رضا کیانی: دوستان دکترنوذرپور فردتوانا وباسابقه ای توامرمدیریت شهری هستش یکی ازافرادموثر درتدوین پیش نویس مدیریت جامع شهری بودن
21 Feb 22:14 - مریم مختاری: +
21 Feb 22:14 - مهناز اکبری: امکانش هست منابع معرفی بفرمایید
داخلی و خارجی
21 Feb 22:14 - یاسمن مسلمان: میتونیم مدیریت شهری رو به بخش های زیر مجموعه اون تعریف کنیم
تعاریف شهر
تغاریف مدیریت
تعاریف سازمان
21 Feb 22:14 - مهناز اکبری: بخصوص در مورد توسعه پایدار و مدیریت شهری
سپاس
21 Feb 22:15 - سید رضا موسوی: +
21 Feb 22:15 - کریم باقری: +
21 Feb 22:15 - محبوبه عزیزی: از دوسان ارشد کسی تو رشته مدیریت شهری هس اینجا؟
21 Feb 22:15 - رضا شهبا: IMG-20150221-WA0027.jpg (file attached)
21 Feb 22:15 - آزاده گنجه: اره ممنون میشیم منم برای مقالم نیاز دارم ممنون میشیم با منبع ذکر بشن مباحث
21 Feb 22:16 - زهرا بیانی, گروه وایبر: من با نظر اقای امینی موافقم
21 Feb 22:16 - محیا خادمی: سلام ببخشید برای تاخيرم ،
نت نداشتم
+
21 Feb 22:16 - رضا شهبا: IMG-20150221-WA0028.jpg (file attached)
21 Feb 22:17 - آزاده گنجه: منم موافقم
21 Feb 22:17 - رضا شهبا: ?
21 Feb 22:17 - احسان امینی: سوالاتی که من در مورد مدیریت دارم اینه که:
۱. نهادهای درگیر در مدیریت چطوری باید باهم کنار بیان و سهم هرکدوم چقده؟
۲. مدیر شهر که بیشتر منظور شهردار هست باید متخصص باشه یا باید مدیره خوبی باشه؟
۳. مردم در ایران چطوری میتونن توی شهر نظر بدن؟
21 Feb 22:17 - شاهین داورپناه: IMG-20150221-WA0029.jpg (file attached)
21 Feb 22:18 - یاسمن مسلمان: "مدیریت عمران شهری" محمد تقی رضویان

"تغییر نگرش های مدیریت شهری" توی زاده
21 Feb 22:18 - آزاده گنجه: شهرسازی با مردم یا برای مردم؟
21 Feb 22:19 - محیا خادمی: والا تو شهر ما رشته ی تحصیلی و مدرک شهردار و بقیه ب شهر و مسائلش نميخوره
21 Feb 22:19 - یاسمن مسلمان: شهردار مدیر اجرایی هست
مدیر شهری شوراها هستند
21 Feb 22:19 - رضا شهبا: درحال حاضر غیر از این گروه دیگه هیجان جای ایران مدیریت نداریم
21 Feb 22:19 - احسان امینی: هم با مردم هم برای مردم
21 Feb 22:19 - فرزاد اسماعیلوندی: +
21 Feb 22:19 - Abbas Riazat: آفرین مهندس امینی سوالات کلیدی پرسیدید
21 Feb 22:19 - محیا خادمی: حتی داشتیم تو چند سال اخیر ک شهردار فوق دیپلم الهیات یا همچین رشته ای داشته
21 Feb 22:19 - یاسمن مسلمان: شهردار مجری تصمیمات شورا هست
21 Feb 22:19 - Abbas Riazat: شهر دار اصفهان چند سال پیش مهندس برق بود
21 Feb 22:20 - نرگس قدمگاهی: مثه شهردار فعلی مشهد متاسفانه
21 Feb 22:20 - فرزاد اسماعیلوندی: IMG-20150221-WA0030.jpg (file attached)
21 Feb 22:20 - مژده باستانی: دقیقا لیسانس الهیات
21 Feb 22:20 - رضا شهبا: شهردار سیرجان رییس بانک بود
21 Feb 22:20 - فرزاد اسماعیلوندی: IMG-20150221-WA0031.jpg (file attached)
21 Feb 22:20 - آزاده گنجه: شهردار ها متاسفانه اصلا خوب انتخاب نمیشن ! حتی یک مدیرررر هم نیستن
21 Feb 22:20 - فرزاد اسماعیلوندی: IMG-20150221-WA0032.jpg (file attached)
21 Feb 22:20 - مرتضی محمدی: ??
21 Feb 22:20 - آزاده گنجه: شهردار فقط،باید بلد باشه خوب بپیچونه
21 Feb 22:20 - فرزاد اسماعیلوندی: IMG-20150221-WA0033.jpg (file attached)
21 Feb 22:20 - یاسمن مسلمان: مردم در عمل با رای خودشون در شوراها نماینده انتخاب میکنند که این شورا منعکس کننده نظرات مردم هست
21 Feb 22:20 - مژده باستانی: اما مدیریت داشتن و مدیر بودن خیلی مهم تر از مدرک تحصیلی
21 Feb 22:21 - فرزاد اسماعیلوندی: IMG-20150221-WA0037.jpg (file attached)
21 Feb 22:21 - فرزاد اسماعیلوندی: IMG-20150221-WA0034.jpg (file attached)
21 Feb 22:21 - فرزاد اسماعیلوندی: IMG-20150221-WA0036.jpg (file attached)
21 Feb 22:21 - فرزاد اسماعیلوندی: IMG-20150221-WA0035.jpg (file attached)
21 Feb 22:21 - احسان امینی: من فکر میکنم مدیره خوبی بودن با متخصص بودن فرق داره..باید مدیره خوبی باشی و دیده تخصصی داشته باشی یعنی از افراد متخصص استفاده کنی
21 Feb 22:21 - آزاده گنجه: من احساس میکنم مردم اصلا اهمیت شورای شهر رو نمیدونن1
21 Feb 22:21 - نرگس قدمگاهی: خب میشه یه مدیرو انتخاب کرد از بین متخصصین و با رشته مرتبط..
21 Feb 22:21 - آزاده گنجه: بله
21 Feb 22:21 - Abbas Riazat: دوستان سوال ریشه ای هست.
چرا مردم شواری شهری که نمیشناسند را رای میدهند؟
21 Feb 22:22 - مرتضی محمدی: احساس مسوليت وتخصص
21 Feb 22:22 - محیا خادمی: ب نظر من اول باید ی راه حل برای انتخاب درست پیدا کنيم
21 Feb 22:22 - احسان امینی: اصن نفس وجود شوراهای شهر خودش زیره سواله
21 Feb 22:22 - یاسمن مسلمان: پس در مرحله اول مهم انتخاب شورا شهر توسط مردم هست که در ایران اغلب اشتباه صورت میگیره و بر اساس مواردی از جمله مسایل سیاسی و قومی و. .. هسا
21 Feb 22:22 - آزاده گنجه: ولی یه بحث کلان تر هست در مورد شهر داری ها این که اصلا لزومی برای وجود شهرداری ها هست !
21 Feb 22:22 - یاسمن مسلمان: هست
21 Feb 22:22 - کبریا صداقت: دوستان خیلی خوبه که الان توی جمع تخصصیمون شهرسازی برای مردم رو فراموش کنیم. این بدترین نوع شهرسازیه
21 Feb 22:22 - آزاده گنجه: مدیریت شهر چرا باید به عهده شهر داری ها باشه
21 Feb 22:22 - Abbas Riazat: و بعد افتخار میکنیم انتخابات پر شور است ولی شوای شهر اصلا خوب انتخاب نمیشوند
21 Feb 22:22 - مژده باستانی: چون بازم با این همه بدقولی مسئولان بازم امید دارند یکی به حرفاشون گوش کنه
21 Feb 22:23 - محمد صالح پیر مرادی: دوستان به نظر من شهردار باید مدیریت داشته باشه
21 Feb 22:23 - نرگس قدمگاهی: اصن معمولا مردم شورای شهرشونو نمیشناسن...
21 Feb 22:23 - محمد صالح پیر مرادی: تخصص مهم نیست
21 Feb 22:23 - آزاده گنجه: دقیقا
21 Feb 22:23 - کبریا صداقت: آقای مهندس مردم ما ندانسته خیلی کارها می کنند. شما برید توی شهر از چند نفر بپرسید وظایف شورای شهر چیه؟
مطمئن باشید هیچ کس نمیدونه
21 Feb 22:23 - کریم باقری: IMG-20150221-WA0038.jpg (file attached)
این منبع در خصوص مدیریت حمل و نقل شهری
21 Feb 22:23 - امیر رضا یونجی: انتخاب ها و گزینه ها مگه تو انتخابات شورا ها چیه⸮
21 Feb 22:23 - زهرا بیانی, گروه وایبر: شهرداری در راستای انجام راهکارهای مناسب برای بالا بردن کیفین زندگی مردم
21 Feb 22:23 - آزاده گنجه: فقط بازی سیاست !استفاده از چهره ها
21 Feb 22:23 - کبریا صداقت: اگه میدونستن بازیگر تلویزیون برای شورای شهر کلانشهری مثل اصفهان انتخاب نمی شد
21 Feb 22:23 - کبریا صداقت: یا کشتی گیر برای تهران
21 Feb 22:23 - احسان امینی: من این دوره مسوول دفتر تبلیغاتیه یکی از کاندیداهای شورای شهر بودم...هیچ حساب کتابی نداره. تعیین صلاحیت کاندیداها هم معیارهاش فقط فقدان سو پیشینه ست
21 Feb 22:24 - مهناز اکبری: دوستان در نمایشگاه بین المللی نمایشگاه مدیریت شهری راه اندازی شده
21 Feb 22:24 - آزاده گنجه: خیلی تاسف برانگیز
21 Feb 22:24 - فرزاد اسماعیلوندی: شورای شهر تو شهرهای کوچک و سنتی قبیله ای بیشتر منبع قدرت و ثروت شده
21 Feb 22:24 - امیر رضا یونجی: ما که هرچی متخصص شهری تو شهرمون هست میشناسیم دیگه ولی هیچکدوم سمت انتخابات نمیان
21 Feb 22:24 - یاسمن مسلمان: نمیتونن کسی رو از کاندید شدن منع کنن مشکل انتخاب مردم هست
21 Feb 22:24 - احسان امینی: اصن شورای شهر به نظره من میتونه نباشه..یا لااقل میتونه اینطوری نباشه
21 Feb 22:24 - آزاده گنجه: خوب مردم رو میشه به راحتی اگاه کرد
21 Feb 22:25 - نرگس قدمگاهی: به راحتی؟
21 Feb 22:25 - یاسمن مسلمان: مهم یک کتابچه حقوق و وظایف شهروندی هست که جاش خیلی خالی هست نو ایران
21 Feb 22:25 - کبریا صداقت: آقای امینی نباشه حرف درستی بود
21 Feb 22:25 - آزاده گنجه: مثل این میمونه برای دوای دردت پیش رمال بری
21 Feb 22:25 - آزاده گنجه: یاسمن موافقم
21 Feb 22:25 - یاسمن مسلمان: نه درست نبود شوراها نماینده مردم هستند
باید مردم نماینده ای در تصمیم چیزی ها داشته باشند
21 Feb 22:25 - آزاده گنجه: ماها شهروند تربیت نشدیم
21 Feb 22:25 - مرتضی محمدی: مشكل تغييري هست كه أفراد بعد از كرفتن بست ومقام مي كنن
21 Feb 22:25 - یاسمن مسلمان: باید شوراها باشند
21 Feb 22:26 - کبریا صداقت: نماینده؟!!!!
21 Feb 22:26 - Abbas Riazat: بله نمایشگاه است دوستان حتما بروید
21 Feb 22:26 - یاسمن مسلمان: مردم باید آگاه باشند
21 Feb 22:26 - کبریا صداقت: واقعا به نقش مردم در شهر به این شکل اعتقاد دارید؟!
21 Feb 22:26 - امیر رضا یونجی: شورای فعلی = کشک رسما مخصوصا تو شهرستانا حالا شهری مث تهران همه چیزش زیر ذره بین هست .
21 Feb 22:26 - فرزاد اسماعیلوندی: واقعا واسه شهرهایی که توش طایفه گری و قومیت حرف اولو میزنه تو انتخاب شورا شهر و شهردار چیه و مثه سه درخت هزار ساله ریشه زده چیه
21 Feb 22:26 - رضا شهبا: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ

ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﺣﮑﻮﻣﺖ, ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ, ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﯽ, ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ... ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮ, ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﺩ, ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﯿﺎﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﯼ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﺩ. ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﯽ ﻭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﺯ, ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺩ, ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻨﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ, ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺁﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺳﺖ,ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﻑ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪﻡ ﮐﺸﻒ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﻨﺴﺠﻢ, ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﻭ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﯿﻬﺎﯼ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ, ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﯼ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﺭﻏﺒﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﯼ, ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﺷﯿﻮﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺩﺍﺭﺩ, ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ, ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﻭ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺴﺮﮔﺮﺩﺩ.
21 Feb 22:26 - محیا خادمی: مدیریت داشته باشی ولی هیچی بلد نباشی چه فایده داره???
21 Feb 22:26 - محیا خادمی: اینا باید کنار هم باشن
21 Feb 22:26 - محیا خادمی: چون طبق تبلیغات دست به انتخاب میزنن خیلی ها،خیلی ها هم بخاطر منافع و آشنا بازي
21 Feb 22:27 - احسان امینی: اخه مهمترین وظیفه ی شورا که انتخاب شهرداره کاملا امر سیاسی هست و تا حدی خارج از اختیارات شورای شهر...الان شهر اندیشه چندماهه شهردار نداره...یعنی توی تهران و کرج یه نفر ادم نیست بتونه شهرداره یه شهر صد هزارنفری بشه؟
21 Feb 22:27 - یاسمن مسلمان: یک نگاه به شیوه مدیریت سراسر دنیا باید انداخت کشور های توسعه یافته شوراها رو حتما دارند
21 Feb 22:27 - محیا خادمی: [21/02 22:22] Mahya Khadmei: مدیریت داشته باشی ولی هیچی بلد نباشی چه فایده داره???
[21/02 22:23] Mahya Khadmei: اینا باید کنار هم باشن
[21/02 22:23] Mahya Khadmei: چون طبق تبلیغات دست به انتخاب میزنن خیلی ها،خیلی ها هم بخاطر منافع و آشنا بازي
21 Feb 22:28 - امیر رضا یونجی: شورای شهر دارند نه مجلس خواص!
21 Feb 22:28 - مهناز اکبری: شهروند باید مطالبه گر باشد
هیچ وقت هیچ چیزیو به کسی نمیدن
باید خودمون بخواهیم
21 Feb 22:28 - Abbas Riazat: دوستان به نظر من در زمان قدیم که تخصص شهرسازی و مدیریت شهری نبود شاید شورا لازم بود چون کسی تخصصی نداشت و باید بزرگان و تحصیل کرده ها برای شهر تصمیم میگرفتند ولی الان این همه متخصص وجود داره و نباید اجازه ورود به شورای شهر را به هر شخصی بدن
21 Feb 22:28 - یاسمن مسلمان: پس این مورد شیوه انتخاب شهردار زیر سواله مهندس امینی نه اصل وجود شوراها
21 Feb 22:28 - مهناز اکبری: بیشتر مشکلات از عدم آگاهی است
21 Feb 22:28 - رحیم جمالی: هيج مديري به لحاظ گستردگي كاربه پاي شهردارنميرسه
21 Feb 22:28 - رحیم جمالی: شهرداربودن يعني هرلحظه يك اتفاق
21 Feb 22:28 - یاسمن مسلمان: شیوه انتخاب شهردار داره به انتخاب مستقیم مردم تغییر میکنه البته فعلا صحبتش هست
21 Feb 22:29 - احسان امینی: بالاخره عملکرده شوراها زیر سواله ?
21 Feb 22:29 - آزاده گنجه: چرا شهر ساز ها هم تمایلی برای این که برن شورای شهر ندارن؟
21 Feb 22:29 - یاسمن مسلمان: بله ولی اصل زیر سوال نیست
21 Feb 22:29 - مرتضی محمدی: هنوز در كشور ما،من ها بر ما ترجيح داده ميشه
21 Feb 22:29 - آزاده گنجه: نه به نظر من اصل هم زیر سوال
21 Feb 22:29 - محبوبه عزیزی: شهردارها بیشتر گماشته شورای شهرن...
21 Feb 22:29 - مژده باستانی: مشکل کشور ما اینکه هیچ نهادی باهم هماهنگ نیست هرکی یه چیزی میگه!!!
21 Feb 22:29 - شاهین داورپناه: شهرداری در ایران نقش اجرا کنندگی داره نه تصمیم گیری
21 Feb 22:29 - محبوبه عزیزی: و یه جورایی عروسک خیمه شب بازی
21 Feb 22:29 - زهرا بیانی, گروه وایبر: به نظر من اصل زیره سواله
21 Feb 22:30 - مهناز اکبری: دوستان عزیز در تمام دنیا مثلا آمریکا هم در اوایل راه اندازیش مشکلات ما را داشته اند
اوایل در انجا ها هم ملاک و ورزشکاران شرکت میکردند
به مرور زمان تغییر کردن
با بوجود آمدن آگاهی نظرات تغییر کرده
21 Feb 22:30 - آزاده گنجه: هیچ مرجع کلی نیست که همه نگاهشون به اون باشه
21 Feb 22:30 - زهرا بیانی, گروه وایبر: شهرداری=تشریفات
21 Feb 22:30 - امیر رضا یونجی: دوستان لطفا اصل رو بگید فقط افرادی حمایت میشن که خانواده معزز باشن. البته این عزیزان الزاما ادمای بدی نیستند ولی جالب شرط ورود ب سیستم مدیریت کشور هست!
21 Feb 22:30 - رحیم جمالی: خيلي مطالبي كه توكتاب ها ميخونيم توشهرداري محلي ازاعراب نداره
21 Feb 22:30 - یاسمن مسلمان: چی بگم پس مهندس گنجی بفرمایید دیکتاتوری مطلق رو می‌پسندید


پس چه راهی برای اظهار نظر مردم پیشنهادمیدید؟
21 Feb 22:31 - یاسمن مسلمان: نه مهم ما شهروندان هستیم
21 Feb 22:31 - یاسمن مسلمان: آموزش نمی‌بینیم
21 Feb 22:31 - یاسمن مسلمان: آگاهی نمیدیم
21 Feb 22:31 - رضا کیانی: به نظر این حقیر باید ازبین متخصصین یه مدیر برا شهر انتخاب بشه نه ازبین مدیرها.
21 Feb 22:31 - احسان امینی: اظهار نظره مردم ینی ریختن توی خیابون
به نظره من اگه خاسته های مردم به یه نهاد واگذار بشه محل ایجاپه فساده
21 Feb 22:31 - رحیم جمالی: درضمنادرساي ما خيلي باشهرداري هماهنك نيست
21 Feb 22:32 - Abbas Riazat: خانم اکبری درست میگن
مثل خیلی چیزایی که توی ایران کم کم تغییر کرد و جا افتاد ما باید به مردم اطلاع بدیم که چه تخصص هایی برای شورای شهر لازمه تا طبق تخصص رای بدن و اونوقت جای خالی شهرسازان نیز بیشتر احساس میشود
21 Feb 22:31 - امیر رضا یونجی: مهندس یاسمن دموکراسی فقط تو انتخاب نیست. تو نحوه چیدمان گزینه ها هم هست. ما خیلی وفته بین بد و بدتر داریم انتخاب میکنیم
21 Feb 22:32 - مرتضی محمدی: ?
21 Feb 22:32 - آزاده گنجه: یاسمن خود مردم خیلی وقت ها باعث میشن نتونن هیچ چیزی ازشون پرسیده بشه ! مثلا طرح های تفصیلی اگه از مردم پرسیده بشه خیلی بهتر و شاید نتیجه بهتری هم بده ولی تو ایران اصلا نمیشه این کارو کرد
21 Feb 22:32 - رضا کیانی: اگه انتخاب شهرداررو ازشورا بگیرن بدن به مردم خیلی ازمشکلات حل میشه
21 Feb 22:32 - یاسمن مسلمان: مهندس امینی من یک سوال از شما دارم
تو کدوم کشور پیشرفته مردم برای (همه مسایل) میریزند بیرون؟
21 Feb 22:33 - یاسمن مسلمان: بله مهندس کیانی این مورد در بسیاری کشورها هست و در ایران در حال بررسی
21 Feb 22:33 - امیر رضا یونجی: همه ی کشورهای دنیا! مثل اینکه اخبار نگاه نمیکنید
21 Feb 22:33 - مهناز اکبری: انتقاد و نقد خوبه
ولی با آگاهی
ما که تحصیلکرده هستیم نباید اینجوری صحبت کنیم
باید بدنبال راه حل علمی و منطقی باشیم
وگرنه ما با عوام چه فرقی داریم؟
21 Feb 22:33 - رضا شهبا: IMG-20150221-WA0039.jpg (file attached)
21 Feb 22:33 - شاهین داورپناه: چند نوع روش برای انتخاب شهردار در دنیا برای شهرها وجود داره؟
21 Feb 22:33 - یاسمن مسلمان: 5 نوع
21 Feb 22:34 - مهناز اکبری: دقیقا آقای ریاضت
ببینید الان مردم با دیدنکمسایل شهری تاحدودی به این حرفهای ما رسیدن
21 Feb 22:34 - شاهین داورپناه: لطفا میشه بفرمایید؟
21 Feb 22:34 - مهناز اکبری: حالا باید ذهنها را روشن کرد
21 Feb 22:35 - محبوبه عزیزی: البته یکی از مشکلاتی ک تو شهرهای ماهس و مردم اون رو از دید شهردار میبینن،عدم مدیریت واحد تو شهرهاس.....
21 Feb 22:35 - مهناز اکبری: همه جا هر کاری که شروع میشه اوایلش مشکلاتی داره
21 Feb 22:35 - امیر رضا یونجی: دیگه عوام وجود نداره 80 درصد مملکت تحصیل کرده هستن
21 Feb 22:35 - یاسمن مسلمان: مستقیم توسط مردم
توسط شورای شهر
توسط دولت
شهردار وجود ندارد و هر یک از اعضا شورا خود بر بخشی از مسایل شهر رسیدگی میکنند و پاسخگو هستند
رییس سوال رییس شهرداری یا همون شهردار هم هست
21 Feb 22:35 - مهناز اکبری: درسته
حق با شماست
21 Feb 22:35 - سید رضا موسوی: متاسفانه مدیریت محلی به معنای واقعی تعریف نشده است,مدیریت شهری و شورای شهر با سیاست امیخته شده و سیاست بازی اصلی را در تصمیمات شهری در اکثر شهرها دارد و مردم هم نقش اصلی خود را نمی دانند و حتی نمی دانن رای شان چه تاثیری دارد,متخصصین شهری هم کمتر در امور شهری نقش دارند و جاهایی که به عناوین مختلف استفاده میشن , خیلی وقتها خواسته یا ناخوسته تسلیم تصمیمات سیاسی میشن.
21 Feb 22:35 - احسان امینی: وقتی علیه حمله ی داعش به دفتر مجله در پاریس یه تظاهرات برگزار شد رییس جمهورا و رهبرای چندتا کشور اومدن صف اول...حالا بگذریم که مسخره بود رییس جمهور اسراییل هم اومده بود
یه نفر یه نقد جالبی به این حرکت نوشته بود
گفته بود نفس این کار مسخره بود چون تظاهرات کار توده ست که قدرت نداره و تجمع بهش قدرت میده...کسی که قدرت رو در دست نمیاد در تظاهرات شرکت کنه
مشارکت مردم از طریق شوراها لااقل در ایران امکانپذیر نیست چون خود شورا درگیره فساده
21 Feb 22:35 - نرگس قدمگاهی: مدل های مدیریت شهری در کشور آمریکا :
در این کشور حدود 50 نوع و شکل متفاوت از حکومت های محلی و شهری وجود دارد،هر ایالت،قدرت حکومت شهری را در منشور ان مشخص می کند،اما مرور منابع مختلف در زمینه انواع حکومت شهری در امریکا حاکی از وجود چهار مدل عمده مدیریت شهری در این کشور است:
• مدل شهردار – و – شورا
-شهردار قوی-شورا
-شهردار ضعیف-شورا
• مدل شورا-مدیر شهر
• مدل کمیسیونی
• مدل گردهمایی و نشست شهری باز و نماینده
21 Feb 22:36 - یاسمن مسلمان: امیر رضا کل ایران رو با تهران مقایسه نکن
ایران هنوز 70 درصد عوام هستند
21 Feb 22:36 - مهناز اکبری: ولی برای تشخیصش میتونید ازشون سوال بپرسید یا عقاید و برخوردهاشونو در مقابل مسایل روز ببینید
اون وقت متوجه عوامیت میشود
21 Feb 22:36 - مهناز اکبری: دقیقا یاسمین خانم
21 Feb 22:36 - مهناز اکبری: حرفهام از روی برخورد باافراد هستش نه قصد و غرضی یا جسارت به کسی
21 Feb 22:37 - یاسمن مسلمان: بله شهرهای کوچیک ایران رو ببینید
21 Feb 22:37 - مهناز اکبری: حتی در شهرهای بزرگ هم این اتفاق می افتد
21 Feb 22:37 - نرگس قدمگاهی: شکل شهردار و شورا :
این شکل از جمله انواع سنتی حکومت شهری در ایالت متحده است.در این شکل از حکومت شهری،در صورتی که قدرت شورا کاهش یابد شهردار اختیارات و قدرت بیشتری پیدا می کند.از این رو این مدل را میتوان به دو شکل شهردار ضعیف-شورا و شهردار قوی-شورا تقسیم کرد.
ویژگی ها:
- تفکیک قدرت بین شهردار منتخب مستقیم و شورای شهر
- شهردار دارای قدرت اجرایی است در حالی که شورا قدرت قانون گذاری را به عهده دارد
- شهردار اغلب به طور مستقیم انتخاب می شود و تمام وقت و با مقرری معین است.
21 Feb 22:37 - یاسمن مسلمان: اصلا همین انتخاب با عدم آگاهی یکی از نشانه های عوام بودن مردم هست
21 Feb 22:37 - مهناز اکبری: نمیشه مثالهاشو عنوان کرد متاسفانه
21 Feb 22:37 - مهناز اکبری: دقیقا خانم یاسمن
آفرین
21 Feb 22:38 - یاسمن مسلمان: ?
21 Feb 22:38 - نرگس قدمگاهی: الف) شهردار ضعیف-شورا :
در این شکل،شورا واجد بخش قابل توجهی از قدرت اجرایی است که از طریق کمیته های زیر مجموعه خود اعمال می کند.شهردار دارای قدرت و اختیار اجرایی اندکی است اما تعدادی از کارکردهای قضایی و قانون گذاری را بر عهده دارد.بسیاری از مسئولان بخش های شهردری در این گونه شهرها،مستقیما انتخاب میشوند.
ب) شهردار قوی-شورا :
در این شکل از حکومت شهری شهردار رییس شورای شهر است و حق وتوی قوانین و مصوبات عادی شورا را دارد .شهردار معمولا بودجه شهرداری را تهیه و تسلیم شورا میکند،جلسات خاصی را برای تصمیم گیری شورا برگزار میکند،روسای بخش های مختلف را نصب و عزل میکند و میتواند جهات اصلی و راهنمایی کلی برای انها معین کند،رییس و اعضای هیئت ها و کمیسیون ها را منصوب نماید و در زمینه عزل و نصب دیگر کارگذاران حکومت شهری مانند کارکنان پلیس،اتش نشانیو... مشارکت و تصمیم گیری کند.
21 Feb 22:38 - مهناز اکبری: ببینید افراد با این همه ادعا به چه افرادی رای میدن
رای را بر اساس احساسات و دیدشان میدن
نه از روی عقلانیت
21 Feb 22:38 - رضا شهبا: IMG-20150221-WA0045.jpg (file attached)
21 Feb 22:38 - مژده باستانی: پس اینطوری خودمون هم عوام به حساب میایم چون شناختی نداریم?
21 Feb 22:38 - رضا کیانی: یاسمن خانم ببخشیدمنبع تون چی بودبرای مدل های اداره شهر؟
کتاب دکتربرک پوربود؟
21 Feb 22:38 - زهرا بیانی, گروه وایبر: بله
21 Feb 22:38 - یاسمن مسلمان: کتاب دکتر رضویان
21 Feb 22:38 - یاسمن مسلمان: خلاصه گفتم البته
21 Feb 22:39 - زهرا بیانی, گروه وایبر: برک پور هم هست
21 Feb 22:39 - احسان امینی: اصن شاید مردم نباید انتخاب کنن!!!
21 Feb 22:39 - یاسمن مسلمان: مهندس امینی!
21 Feb 22:39 - زهرا بیانی, گروه وایبر: کی انتخاب کنه؟
21 Feb 22:39 - امیر رضا یونجی: دوستان اگر دارید مدرک هارو زیر سوال میبرید .... همه ی ماهم از همین سیستم مدرک گرفتیم. اتفاقا اوضاع این تو شهرستانا از تهران بهتره . مردم ما میفهمند دلیل اینکه هیچ تاثیر خاصی نداره اینکه خودشونو زدن ب خواب اکثرا ولی عوام نیستن
21 Feb 22:39 - یاسمن مسلمان: دیکتاتوری ترویج میدین؟?
21 Feb 22:39 - مهناز اکبری: البته بگم
عزیزان هزینه سنگین تبلیغاتی و داشتن وقت آزاد از سوی یکسری افراد و مشاغل
عرصه را برای حضورشان مستعد میکنه
21 Feb 22:40 - مهناز اکبری: دوستان عزیز قصد جسارت نداریم
لطفا منطقی فکر کنید و منطقی صحبت
21 Feb 22:40 - مهناز اکبری: سیستمی نگاه کنید
21 Feb 22:40 - محبوبه عزیزی: با مهندس امیررضا موافقم...همه به نوعی کارشناسن تو تمام رشته...و خودشونو صاحب نظر هم میدونن
21 Feb 22:40 - یاسمن مسلمان: مهندس امیر رضا من اگر بدون آگاهی از یک مساله بهش رای بدم نمیشه بهم چیزی جز عامی خطاب کرد
21 Feb 22:40 - احسان امینی: ببینید مردم قرار نیست از همه چیز سر در بیارن..دقت کنید الان ما طبق معمول که همه جا افراط و تفریط داریم در انتخابات هم افراط داریم...انتخابات رییس جمهوری و مجلس و مجلس خبرگان و شوراها
مگه مردم از همه ی این ها سردرمیارن که برای همشون رای یکسان میدن؟
21 Feb 22:41 - کریم باقری: IMG-20150221-WA0040.jpg (file attached)
21 Feb 22:41 - مرتضی محمدی: ياسمين مخالفم كه شهرهاب كوجك عوام هستن ومشكل اين باشه،مشكلات كلان شهرها بيستره،با شوراهاي مثل وزنه بردارو تكواندو،كشتي
21 Feb 22:41 - امیر رضا یونجی: دموکراسی اصلا انتخابات نیست . دموکراسی اون فیلتریه که سر راه انتخابات قرار میگیره . اون فیلتر برداشته بشه بعد میشه راجع ب اگاه سازی مردم امیدوار بود
21 Feb 22:41 - مرتضی محمدی: ياسمين خانوم،
21 Feb 22:41 - مهناز اکبری: درسته
قرار نیست همه همه چیز را بدانند
21 Feb 22:42 - مهناز اکبری: ولی شهرداری جایی است که کوچکترین اقدامش بر بدنه شهر اثر می گذارد
21 Feb 22:42 - احسان امینی: ولی الان همه برای همه ی اینها حق رای دارن!!
21 Feb 22:42 - مهناز اکبری: بدنه شهر با مردم کار دارد
21 Feb 22:42 - مژده باستانی: یعنی مهندس امینی میگید مردم نباید برای شورای شهرشون رای بدن؟؟؟
21 Feb 22:42 - امیر رضا یونجی: نه شما به الف مجبورا رای میدی تا دال رای نیاره الان این بازی داره رای میگیره از میردم
21 Feb 22:42 - محیا خادمی: میشه دو مرحله ای کرد?
اول مردم بعد ارگانها?
21 Feb 22:43 - یاسمن مسلمان: مهندس مرتضی من قصدم توهین نیست خودم نو جم زندگی میکنم یک شهر خیلی کوچیک که اسمش به گوش نصف ایران نخورده

مردم بی اطلاع هستند و در باره مسایل خیلی دقت نمیکنند
21 Feb 22:43 - شاهین داورپناه: انتخاب شهرداری تهران با شهرهایی دیگ متفاوت هستش
21 Feb 22:43 - احسان امینی: نه من نمیگم مردم رای ندن...میگم اولا رای اقشار مختلف باید متفاوت باشه..ثانیا یک مرحله کافی نیست
21 Feb 22:43 - مهناز اکبری: شهرداری یکی از مناطق آمد و شطرنج گذاشت در پارکش
ولی استفاده نشد
چرا؟
چون از شهری بودند بیشتر اهالی و ساکنین آن محله که این بازی را حرام میدانند هنوز که هنوزه
حتی با زندگی در تهران
و شهردار اون منطقه اون بازی را جمع کرد از اونجا
21 Feb 22:43 - مرتضی محمدی: فيلتر بايد باشه،نه سياسي،بلكه،غيلتر تخصصي شدن
21 Feb 22:44 - امیر رضا یونجی: بله مرتضی خوان موافقم من منظورم اون فیلتره بود
21 Feb 22:44 - زهرا بیانی, گروه وایبر: اگر همه روش ها بسوی تخصصی شدن پیش بره خیلی از مشکلات حله
21 Feb 22:44 - مژده باستانی: بله باید 2مرحله ای بشه
21 Feb 22:44 - امیر رضا یونجی: خان*
21 Feb 22:44 - احسان امینی: دقت کنید انتخابات نظام مهندسی و نظام پزشکی کاملا تخصصیه..مگه نظام پزشکی روی مردم تاثیرگذار نیست؟
21 Feb 22:45 - سجاد زلفی گل: در اون حالت ميشه مدل شورا مدير ضعيف
21 Feb 22:45 - مهناز اکبری: مشکل سر مرحله ای نیست
آگاهی لازمه
تا مردم بدانند به چه کسی و کجا باید رای دهند
21 Feb 22:45 - فرزاد اسماعیلوندی: همه چیز راجع به شعر معاصرشعر نیمایی چیست؟ماهیت شعر نو چیست؟شعر نو گونه های جدید شعر پس از انقلاب صنعتی یا شعر معاصر است که از اشعار قبل خودساختاری متمایز دارد.شعر نو فارسی عنوانی است در مقابل شعر کهن فارسی و از انجا کهدر وزن عروضی و قالب از شعر کهن سنتی پیروی نمی کند ان را شعر نو می نامند.شعر نوفارسی با وانهادن قالب های شعر کلاسیک در قرن۱۴ هجری به وجودامد.این گونه از شعرفارسی ازادی بسیاری را در فرم و محتوا به شاعر می دهد.نیما یوشیج را پدیداورنده ی ایننوع شعر در ادبیات فارسی می دانند.شعر نو به لحاظ محتوا و جریان های اصلی ادبی حاکمبر ان کاملا با شعر کلاسیک فارسی متفاوت است و به لحاظ فرم وتکنیک ممکن است همانندشعر کلاسیک موزون باشد یا نباشد یاوزن ان عروض کامل باشد یا ناقص.استفاده از قافیه درشعر نو ازاد است.معمولا شعر نو فارسی را به دو دسته اصلی تقسیم می کنند:شعر نیمایی)که کاربردی نو از عروض سنتی همراه با قالبی خاص را دارد(و شعر سپید)که از کاربردعروض سنتی و قالب های ان بدور است(.چون شعر نیمایی کاربردینو از وزن عروضی وقالبی بی سابقه ارائه کرده است و قبل از اشکال دیگر اشعار نوظهور نشو کرده است غالباشعر نیمایی را با اصطلاح شعر نو برابر می دانند.در حالی که برایکلیت شعر های غیر سنتیمعاصر نیز اصطلاح شعرنو به کار می رود.شعر نیمایی سبکی از شعرنو فارسی است کهنخستین نمونه شعرنو در ادبیات فارسی بوده و برامده از نظریه ادبی نیما یوشیج شاعرمعاصرایرانی است.تحولی که نیما انجام داد در دو حوزه ی فرم و محتوای شعر کلاسیک فارسی بود.تلاش نیما یوشیج برای تغییر دیدگاه سنتی شعر فارسی بود و این تغییر محتوا را ناگزیراز تغییرفرم و ازادی قالب می دانست.ازادی ای که نیما در فرم و محتوا ایجادکرد در کار شاعران بعداز وی مانند احمدشاملوو دیگر شاعران شعرنوبه نقطه های اوج شعر معاصر ایران رسید.ایا بنای شعر نیمایی متروک شده است؟امروز به نظر می رسد قالب نیمایی کمتر مورد استفاده قرار می گیردو شاعران در قالب هایدیگر و حتا کهن تر بیشتر طبع ازمایی می کنند. عده ای از شاعران دلیل این امر را که چراامروز این قالب نو کمتر استفاده می شود تمام شدن ظرفیت ان و عده دیگری نیز سخت بودناین فالب را دلیل به کار نبردنش از سوی شاعران ذکر می کنند.)تمام شدن دوره ی قالب نیمایی!(یدالله مفتون امینی در این باره معتقد است:سال هاست که قالب نیمایی دوره اش تمام شدهو به یکنواختی رسیده است.وی با بیان ابن مطلب که قالب نیماییظرفیت کامل بیان مسائلاجتماعی و عشق را ندارد متذکر شده است:قالب نیمایی شاید مقداری از حرف های اجتماعی را توتنسته باشد منعکس کند ولی عشق را به ان صورت که بوده نشان نداده در واقععشق و عاطفه در شعر نیما ارضاء نشد.نتیجه اش این شد که شاعرانبرای بیان عشق بهسمت غزل و شعر سپید رفتند و در نتیجه چالش ایجاد شد چرا که روحیه ایرانی هرگز خارج ازعشق نبوده است.)ساخت های نیمایی منسوخ نشده اند!(اما محمد علی سپانلو اعتقاد دارد که ساخت های نیمایی هنوز منسوخ نشده اند و این افرینش شاعر است که تعیین می کند در قالب نیمایی یا هر قالب دیگری شعر بسراید.او معتقداست:هیچ سبک و قالبی قالب دیگر را منسوخ نمی کند و ادبیات هرگز مرهون قالب هایشنبوده است.ادبیات سرگذشت روح انسان است و می تواند قالب یا سبک را به خود بگیرد.اینشاعر در عین حال معتقد است :امروز دیگر لازم نیست که شاعران با همان طرز بیان نیماشعربگویند.قالب نیمایی یکی از وسایلی است که شاعر می تواند در انکار کند یا گرفتار ان میشود و می تواند شعر های نیمایی خوبی خلق کند یا در ان حرکتی نمی کند و ساکن می شوداما در نهایت افرینش شاعر است که تعیین می کند در چه قالبی بسراید و نمی توان تعیین کردکه شاعری مثلا در قالب سپید یا نیمایی شعر بگوید.این بود نظر بعضی از شاعران در مورد اینکه شعر نیمایی اکنون
21 Feb 22:45 - سجاد زلفی گل: من با دو مرحله بودن موافق نيستم
21 Feb 22:45 - مهناز اکبری: شورا شهر هزینه سنگینی در بر داره
21 Feb 22:45 - کریم باقری: IMG-20150221-WA0044.jpg (file attached)
21 Feb 22:45 - یاسمن مسلمان: با آگاهی دادن به مردم موافقم نه حذف اونها
21 Feb 22:45 - محیا خادمی: آگاهی ک میدن ولی همش تبلیغات و الکیه،باید ازاین جلوگیری کنه دولت
21 Feb 22:46 - مهناز اکبری: مردم اصل کار هستند
21 Feb 22:46 - رضا شهبا: IMG-20150221-WA0042.jpg (file attached)
21 Feb 22:46 - سجاد زلفی گل: امير جان اگه فيلتر نباشه كه بدتر ميشه
21 Feb 22:46 - احسان امینی: به نظره من و با توجه به چیزایی که به چشم در انتخابات شورا دیدم مردم نمیتونن فرد شایسته رو بشناسن
21 Feb 22:46 - نرگس قدمگاهی: به نظر من میتونه از سطح خرد شروع بشه، شوراهای محلی تشکیل بشه..
21 Feb 22:46 - Abbas Riazat: الان شورای شهر شده مجمع معتمدان محل
21 Feb 22:46 - مژده باستانی: بنظر من باید هرکس که کاندید میشه حداقل6ماه از اهدافش بیاد صحبت کنه دید مردم رو کامل باز کنه...ولی واقعا تو بازه زمانی ایران فقط میشه تو در و دیوار تبلیغات کرد
21 Feb 22:46 - یاسمن مسلمان: شوراها پایین ترین سطح انتخاب مردم هستند چون قاعدتا باید به کسی رای بدن که بیشتر میشناسنش
21 Feb 22:46 - مهناز اکبری: باید به مردم آگاهی یافتن و مطالبه کردن را آموزاند
21 Feb 22:46 - نرگس قدمگاهی: مردم این شوراهارو انتخاب کنتد و بعد این شوراها شورای شهرو انتخاب کنن
21 Feb 22:46 - احسان امینی: من خودم حداقل رای ۲۰ نفرو جلب کردم ?
21 Feb 22:47 - نرگس قدمگاهی: البته برای شهرهای بزرگ
21 Feb 22:47 - سجاد زلفی گل: فيلتر هست امثال رضازاده اومدن تو شوراي شهر واي به حال اين كه نباشه
21 Feb 22:47 - مهناز اکبری: ولی خیلی اثر گذارند در اینده یک شهر
21 Feb 22:48 - Abbas Riazat: ما کلاس هوش مصنوعی میخواستیم برگزار کنیم یک نفر از شهریار اومده بود میگفت من میتونم توی این کلاس ها شرکت کنم تا برم شواری شهر رای بیارم؟!! طرف اصلا شغلش مکانیک بود
21 Feb 22:47 - مهناز اکبری: خب نقش حذبهای سیاسی را نادیده نگیرید
21 Feb 22:47 - امیر رضا یونجی: سجاد جان فیلتری که من میگم فیلتر هسته گزینشی هست یا بهتر بگم حراستی . متخصص های ما اکثرا صورتشون رو شیش تیغ میکنن پس نمیتونن ازین فیلتر رد بشن ?
21 Feb 22:47 - مهناز اکبری: برای اینکه از حذبشون در شورا باشند و قدرت داشته باشند از این طعمه ها استفاده میکنند
21 Feb 22:47 - مرتضی محمدی: از اين بدتر نميشه
21 Feb 22:48 - یاسمن مسلمان: آگاهی که کاندیداها میدند که نه اون تبلیغات هست

آگاهی یعنی آگاه کردن مردم از حقوق و نحوه درخواست مطالبات گ مشخص کردن اجبار شوراها به پاسخگویی
21 Feb 22:48 - امیر رضا یونجی: اتفاقا همون فیلتر اونارو راه داده !!!!!
21 Feb 22:48 - سارا قدر جانی: IMG-20150221-WA0043.jpg (file attached)
21 Feb 22:48 - سجاد زلفی گل: نه اين طوري نيست، البته خود فيلتر مشكل داره
21 Feb 22:50 - Abbas Riazat: حذب های سیاسی اتفاقا بد نیست ولی مشکل اینجاست که حذب ها فقط در مقطعی از زمان به وجود میان و فعال میشن و بعد از بین میرن یا غیر فعال میشن در صورتی که در سایر کشور ها اینگونه نیست
21 Feb 22:53 - Abbas Riazat: خیلی از متخصصین چون میدونند شورای شهر چقدر کار سختی داره جلو نمیرن و به جاش افرادی مشهور برای کسب شهرت بیشتر شواری شهر را به عنوان شغل دوم انتخاب میکنند . توجه کنید شغل دوم یعنی بیشتر جنبه تفریح داره. سرنوشت مردم جبه عنوان شغل دوم محسوب میشه
21 Feb 22:49 - مهناز اکبری: دوستان هر شخصی با هر تیپ و سلیقه ای وارد میشه
باید دانست چطور باید انتخاب کنیم
21 Feb 22:49 - کریم باقری: IMG-20150221-WA0048.jpg (file attached)
21 Feb 22:49 - سجاد زلفی گل: فيلتري كه وزنه بردار به شوراي شهر راه ميده يعني مشكل داره
21 Feb 22:49 - امیر رضا یونجی: معتمدین نه ! خواص
21 Feb 22:59 - Abbas Riazat: IMG-20150221-WA0046.jpg (file attached)
21 Feb 22:59 - Abbas Riazat: IMG-20150221-WA0047.jpg (file attached)
21 Feb 22:49 - احسان امینی: خانومه بیانی...شما خودتون اون موردی که صبح از من پرسیدید رو الان مطرح کنید بعنوان حق شهروندی تا ببینیم دوستان چه نظری دارن
21 Feb 22:49 - نرگس قدمگاهی: من فک میکنم باید اول نهاد ها و تشکل های مردمی و محلی با تخصص لازم شکل بگیره..
21 Feb 22:49 - سجاد زلفی گل: بايد يه عده متخصص جمع بشن تو شوراي شهر تا درد شهر را بفهمن
21 Feb 22:49 - محیا خادمی: نباید اجازه داد هرکی با هر تخصصی اصا کاندید بشه
21 Feb 22:49 - یاسمن مسلمان: مهندس ریاضت مگه مهمه؟ اگر اون رو هم حذف کنند که میشه همون فیلتر


مهم آگاهی مردمه
21 Feb 22:50 - امیر رضا یونجی: وزنه بردار با روحانی فرقی نداره تو عالی ترین سطح مدیریت شهری
21 Feb 22:50 - رضا کیانی: فلسفه شوراها که بزرگ مرد ایران زمین یعنی سیدمحمدخاتمی پایه گذاری کرد خیلی خوب بوده اما متاسفانه به اون هدف اصلی فاصله داریم،دوستان عنایت
همه با هم برای پیشرفت پایدار شهرسازی تلاش کنیم......
پاسخ
#2
ادامه بحث :


مهم آگاهی مردمه
21 Feb 22:50 - امیر رضا یونجی: وزنه بردار با روحانی فرقی نداره تو عالی ترین سطح مدیریت شهری
21 Feb 22:50 - رضا کیانی: فلسفه شوراها که بزرگ مرد ایران زمین یعنی سیدمحمدخاتمی پایه گذاری کرد خیلی خوب بوده اما متاسفانه به اون هدف اصلی فاصله داریم،دوستان عنایت داشته باشن که سابقه شورا درایران زیادنیست فعلا شانزده سال گذشته انشالله یکی دو دوره دیگه درست میشه.
21 Feb 22:50 - شاهین داورپناه: به نظر من انتخاب شهردار با رای مردم زیاد مهم نیست مهم آن است برنامه ای که برای شهر در نظر میگرن از رای مردم بهره بگیرن
21 Feb 22:50 - سجاد زلفی گل: موافقم مهندس مهيا
21 Feb 22:50 - سارا قدر جانی: IMG-20150221-WA0049.jpg (file attached)
21 Feb 22:50 - مژده باستانی: استاد اقتصاد دانشکده واسه انتخابات شورا گفت هرکی رای بده 20 به همین سادگی رای اورد?
21 Feb 22:50 - سجاد زلفی گل: بله امير جون فرق نداره موافقم
21 Feb 22:50 - مرتضی محمدی: نركس خانوم موافقم
21 Feb 22:51 - محیا خادمی: استاد ماهم گف
21 Feb 22:51 - مرتضی محمدی: ولي مهندس كياني،بايد اصلاح بشه
21 Feb 22:52 - سجاد زلفی گل: همينه ديگه توزيع كردن قند و شكر و روغن براي گرفتن راي
21 Feb 22:52 - امیر رضا یونجی: حتی شکل گیری احذاب هم خیلی دموکراتیک نیست اینجا! ما همیشه باید چشممون ب کور سوهای امید باشه نه چشمه!
21 Feb 22:52 - یاسمن مسلمان: من کاملا مخالفم با شرایط ایران امروز نبینید
راه درست رو مشخص کنید
وجود مرجعی برای رای مردم ضروری هست

ولی داشتن و دانستن حقوق شهروندی و پیگیر مطالبات بودن در داشتن یک شورای واقعی و کارا موثر تره
21 Feb 22:53 - امیر رضا یونجی: بازهم ایراد اصلی تو سیستم متمرکز قدرت تو کشور هست
21 Feb 22:53 - نرگس قدمگاهی: ببینین مثلا تو شهر کیوتو در ژاپن یه مرکزی توسعه شهری هس ک توی این مرکز واس اتفاقات مهم این شهر تصمیم گیری مبشه و حتما باید این مرکز تایید کنه، تو این مرکز رای شهردار با رای یک تشکل مردمی یکسانه..
21 Feb 22:53 - سجاد زلفی گل: تا اين شرايط هست اصول دمكراسي هم بع معناي درست برقرار نمي شه
21 Feb 22:53 - احسان امینی: شورا کاملا شغل دومه و کسی هم که خرج کنه پول درمیاره
21 Feb 22:54 - نرگس قدمگاهی: تو این شهر شهردار هزینه های تقویت و متخصص شدن نهادهای مردمی رو میده تا بعد خود این تشکل ها بیان و بتونن درست انتقاد کنن..
21 Feb 22:54 - احسان امینی: ینی عضو شورا میشه بعد پول درمیاره ?
21 Feb 22:54 - محیا خادمی: کاش فقط بخاطر تفریح بود
21 Feb 22:54 - مژده باستانی: مردم چه تحصیل کرده یا نکرده آگاهی دارن من تو چند نمونه پرسش نامه فهمیدم واقعا کسایی که فکر میکردم آگاهی ندارن خیلی خوب میفهمن اما شرایط کشور جوریه که باید نبینیم، نفهمیم !!
21 Feb 22:54 - جهانگیر رضا زاده: سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز با عرض بوزش بنده امشب نمیتونم در جلسه بسیار جذاب مدیریت شهری شرکت کنم.ایشالا از فرداشب اگه عمری باقی بود درخدمت دوستان هستم.دیدم در مورد همکاران بنده تند قضاوت کردیدآقا شهرداری خیییییییییلییی خوبه.????.شب همه سروران بخیر
21 Feb 22:54 - کریم باقری: در شورای شهر می بایست دیگاه تخصصی منتخبین حفظ و بدور از دیگاه های انتفاعی باشد ...
21 Feb 22:54 - امیر رضا یونجی: حتی وام بلاعوضی که میدن موقع تبلیغات خودش جذاب شده واسه همه
21 Feb 22:55 - یاسمن مسلمان: کتابچه حقوق شهروندی به نظر من بسیار مهم و قدم اوله

ما این همه شبکه اجتماعی داریم و حقوقدانانی که امکان مشخص کردن حقوق شهروندی در چارچوب قانون رو دارند و سایر متخصصین مربوطه برای تدوین و اطلاع رسانی
21 Feb 22:55 - امیر رضا یونجی: موافقم مهندس یاسمن
21 Feb 22:55 - زهرا بیانی, گروه وایبر: پس می شه نتیجه گرفت که از نحوه انتخابات. و کاندیدا و تایید صلاحیت باید شروع کر درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟
؟
21 Feb 22:56 - امیر رضا یونجی: ولی قدم بعدی خواهش کردن از مردم هست که توروخدا کتابو بخونید ?
21 Feb 22:56 - سجاد زلفی گل: منم با اين گام براي درك درست حقوق هر فرد توي شهر موافقم
21 Feb 22:56 - احسان امینی: به نظر من معیارهای تایید صلاحیت کاندیداها و انتخابات شورا باید تخصصی باشه
21 Feb 22:56 - زهرا بیانی, گروه وایبر: بله درسته
21 Feb 22:56 - زهرا بیانی, گروه وایبر: اقای امینی
21 Feb 22:56 - کریم باقری: در انتخابات شورای شهر وامی در کار نیست ...
21 Feb 22:56 - سجاد زلفی گل: امير?
21 Feb 22:56 - یاسمن مسلمان: شبکه اجتماعی الان چه استفاده ای میشه تو ایران! خودتون موارد عجیب رو دیدید و خرافات رو به گسترش رو. میشه ابش برای آگاهی استفاده کرد
21 Feb 22:56 - سجاد زلفی گل: كي كتاب مي خونه
21 Feb 22:57 - مژده باستانی: اینم حرفیه?
21 Feb 22:57 - محیا خادمی: آره خيليا اهل کتاب نيستن
21 Feb 22:57 - یاسمن مسلمان: مهندس امینی من همچنان سرسختانه مخالفم
21 Feb 22:58 - محیا خادمی: میشه ی برنامه درس کرد واس گوشيا.الان گوشی حرف اول و ميزنه?
21 Feb 22:58 - یاسمن مسلمان: عرض کردم که از طریق شبکه های اجتماعی مردم با حقوقشان که در کتابچه حقوق شهروندی هست آشنا بشن
21 Feb 22:58 - یاسمن مسلمان: باید مرجعی داشته باشه
21 Feb 22:58 - مژده باستانی: آخه مشکل ما همینجاست...مطالب کتاب رو بخونید واقعا واسه خودمون هم بعضی مطالب نا مفهموم چه برسه به بقیه دیگه...باید شیوه بیان رو تغییر بدیم باساده ترین جملات مخاطب رو آگاه کنیم
21 Feb 22:58 - امیر رضا یونجی: تیزر های تلویزیونی خیلی جواب گو هست!
21 Feb 22:58 - مرتضی محمدی: اشنا بشن برن اوين؟؟؟
21 Feb 22:59 - امیر رضا یونجی: همون قشری که عوام خونده شدن بست پای تلوزیونن همیشه
21 Feb 22:59 - یاسمن مسلمان: بله معنی کتابچه حقوق شهروندی چیزی قابل درک برای همه اقشار هست
21 Feb 22:59 - سجاد زلفی گل: هنوزم كه هنوزه خيلي ها تو شبكه ها عضو نيستن، فقط افراد جوان اين شبكه ها دنبال مي كنند
21 Feb 22:59 - یاسمن مسلمان: و البته سایر رسانه ها برای آشنا کردن
21 Feb 22:59 - یاسمن مسلمان: مثل یک کاتالوگ به اون نگاه کنید نه کتاب حقوق
21 Feb 23:00 - یاسمن مسلمان: کاتالوگ
21 Feb 23:00 - سجاد زلفی گل: با ساده ترين جملات و راحت ترين دسترسي ها
21 Feb 23:00 - محیا خادمی: میشه مجموعه ای از اینا باشه خب،هم کتاب هم شبکه های اجتماعی هم تلويزيون
21 Feb 23:00 - مژده باستانی: ??
21 Feb 23:00 - سجاد زلفی گل: به گونه اي كه به راحتي مردم را آشنا كنن
21 Feb 23:00 - یاسمن مسلمان: دقیقا
21 Feb 23:00 - کامیلا اسلامی: سلام دوستان درباره سوال اینک شهردار باید مدیر باشه یا متخصص بنظرم عالیه اگ جفتش باشه اما مهم تر مدیر بودن زیرا دانشگاه آزاد قزوین ک مدیرش جناب آقای دکتر موسی خانیه در طی مدت ریاست بلند مدتشون دانشگاه رو هم از لحاظ طراحی و اجرا ب عنوان بهترین دانشگاها تونستن بسازنش هم از لحاظ علمی در سطح بین المللی مطرح کنن،ایشون دکتری مدیریت دارن
21 Feb 23:01 - یاسمن مسلمان: و بعد همین مردم آگاه (خود ما) شورا ها رو. انتخاب کنند
21 Feb 23:01 - مژده باستانی: برای همین نیاز داره در2سطح بررسی بشه آگاهی شهروندان و بعد تخصصی تر
21 Feb 23:01 - امیر رضا یونجی: اصلا جمله اول این کتاب باشه که حق رای یعنی هم حق داری رای بدی هم ندی .رای رو الان به فریضه های الهی گره زدن
21 Feb 23:01 - مرتضی محمدی: ايا بستره ،حق خواهي هست؟
21 Feb 23:02 - محیا خادمی: دقیقا مهندس امیر رضا?
21 Feb 23:02 - رضا اشتهاردی: دانشگاه ازاد قزوین فقط در بحث های کامپیوتر مطرح هست
21 Feb 23:02 - بهاره نجومی: خدا قوت دوستان ???
21 Feb 23:02 - یاسمن مسلمان: شهردار به نظرم باید سابقه اجرایی خوبی داشته باشه و اینقدر قدرت داشته باشه که بتونه طرح ها رو اجرا کنه گ از سایر ارگان ها کمک هم بگیره
21 Feb 23:02 - امیر رضا یونجی: مهندس اسلامی از اون مهمتر قدرت هست . چه مدیر چه متخصص وقتی تشریفاتی باشه ....
21 Feb 23:02 - کامیلا اسلامی: خب همونم کم نیس اونم در سطح جهانی!
21 Feb 23:02 - مژده باستانی: امشب زیاد هستیماااا عالی..??
21 Feb 23:02 - زهرا بیانی, گروه وایبر: قدرت زیادی در یک سازمان نتیجه عکس می ده
21 Feb 23:03 - مرتضی محمدی: ?
21 Feb 23:03 - رضا اشتهاردی: اره بد نیست
21 Feb 23:03 - یاسمن مسلمان: قدرت زیادی نه
21 Feb 23:03 - یاسمن مسلمان: قدرت لازم
21 Feb 23:03 - نرگس قدمگاهی: اره مژده من فقط میرسونم بخونم...?
21 Feb 23:03 - یاسمن مسلمان: قدرت در چارچوب قانون
21 Feb 23:05 - Abbas Riazat: دوستان این بحث شورایاری که آقای قالی باف ایجاد کرد به نظرم طرح خیلی خوبیه
21 Feb 23:06 - Abbas Riazat: باید در انتخابات شواری محله خود شرکت کنید و کم کم وارد شواری شهر شوید البته با تجربه کافی
21 Feb 23:03 - رضا اشتهاردی: ولی دانشگاهی در سطح جهانی مطرح میشه که در همه ابعاد قوی باشه
21 Feb 23:03 - احسان امینی: ببینید مهم اشنا بودنه مردم نیست
اولا که مردم چطوری میتونن بفهمن کسی کن کاندید شده واقعا چکاره ست؟
ثانیا مردم هیچ نظارتی روی شورای انتخابی ندارن
این یعنی ساختار مشکل داره
21 Feb 23:03 - امیر رضا یونجی: قدرت مدیریت شهر دیگه مشخصه چیه!
21 Feb 23:04 - یاسمن مسلمان: باید نظارت باشن
21 Feb 23:04 - کامیلا اسلامی: من خودم دانشجو کارشناسی اونجا بودم رشته خودمم از بهترین اساتید امتفاده شده مثل بحرینی،حبیبی،بهزادفر،حبیبیبیان،شیعة و . . .
21 Feb 23:04 - مژده باستانی: من اولین شبه عقب میمونم..?? نمیدونم مشکل از چشامه یا سرعت چت بالاست!!?
21 Feb 23:04 - رضا اشتهاردی: مدیریت شهری تا تخصصی نشه نتیجه نمیده
21 Feb 23:04 - بهاره نجومی: سرعت بالاس
21 Feb 23:04 - نرگس قدمگاهی: دقیقا.. سرعت خیلی بالاس..?
21 Feb 23:04 - رضا اشتهاردی: فوق دیپلم معارف چه میدونه شهر چیه آخه
21 Feb 23:04 - رضا اشتهاردی: بعد میشه رییس شواری شهر
21 Feb 23:05 - مرتضی محمدی: من الان قزوينم،استادامون تاب هستن
21 Feb 23:05 - یاسمن مسلمان: هرکس که با رای مردم انتخاب میشه یاید پاسخگو باشه

روبروی انتخاب پاسخگویی هست این یک اصله
21 Feb 23:05 - نرگس قدمگاهی: شهردار کلانشهر مشهد هم الهیات..!
21 Feb 23:05 - کامیلا اسلامی: دوستان باید یک مدیر وجود داشته باشة تا متخصصان رو دور هم جمع کنه و ازشون استفاده کنه
21 Feb 23:05 - رضا اشتهاردی: این یعنی بدبختی
21 Feb 23:05 - امیر رضا یونجی: دوستان میشه منو راهنمایی کنید⸮ حس میکنم همه مشکلات داره به بن بست میخوره .
21 Feb 23:05 - رضا اشتهاردی: دوست عزیز یه شهرساز خودش مدیر
21 Feb 23:05 - کامیلا اسلامی: ما باید زیرمجموعه مدیر باشیم،مدیری ک مدىریت خونده
21 Feb 23:05 - رضا اشتهاردی: میز شهرسازی خیلی گستردست
21 Feb 23:05 - مژده باستانی: نه آخه ما باید 2تا مدیریت داشته باشیم مدیریت تخصصی و رهبری سیاسی
21 Feb 23:06 - Hosna: واقعا باید یه مدیر باشه
یه مدیر موفق با زیر دستان قوی موفق تره تا یه فرد قدرتمند
21 Feb 23:06 - رضا اشتهاردی: تعامل با همه بخش های شهری یعنی مدیریت
21 Feb 23:06 - مرتضی محمدی: نه با مجموعه اي از مشكلات قابل حل روبه رو هستيم
21 Feb 23:06 - یاسمن مسلمان: آخه دوستان بحث چرا دوباره برگشت به اول

اگر شهردار اشکال داره قاعدتا شورا اشکال داره


پس انتخاب مردم خوب نبوده


چون به اندازه آگاه نبودن


پس باید اول آگاهی لازم داده بشه
21 Feb 23:06 - احسان امینی: نه هر شهرسازی مدیر نیست
الان خیلی از مدیر گروهای شهرسازی یه دانشکده رو نمیتونن بچرخونن...تازه خیلی از استادا یه کلاس۲۰نفره رو نمیتونن مدیریت کنن
21 Feb 23:06 - نرگس قدمگاهی: خب شهرسازا هم مدیرن، کار شهرسازی گروهی و اصن بدون مدیریت انجام نمیشه..
21 Feb 23:06 - رضا اشتهاردی: شهرسازی یعنی دونستن اقتصاد جغرافیا وجامعه شناسی منظر معماری و ....
21 Feb 23:07 - Hosna: لازم نیست که مدیر در همه چیز تخصص داشته باشه
مدیری موفق هست که مشاوران و معاونین قوی داشته باشه
21 Feb 23:07 - رضا اشتهاردی: اینا همه دور یک میز جمع میشن و یک شهرساز اونارو مدیریت میکنه
21 Feb 23:07 - نرگس قدمگاهی: بله..?
21 Feb 23:07 - بهاره نجومی: ???
21 Feb 23:07 - کامیلا اسلامی: درسته اما ما مدیریتمون جزتر باشه درسته مدیریم اما بیشتر از اون متخصصیم ما سرگروه یا مدیر معماری عمران . . در حیطه تخصصی خود هستیم
21 Feb 23:07 - امیر رضا یونجی: راست میگن مهندس یاسمن برنگردیم سر خونه اول مشکل مدیر تا حدی ریشه یابی شد
21 Feb 23:07 - یاسمن مسلمان: لازم نیست مجری( شهردار) همه چیز رو بدونه
اون میز همون شورا هست که همه تخصص ها دورش جمع بایر باشه
21 Feb 23:07 - زهرا بیانی, گروه وایبر: مرسی حسنا
21 Feb 23:08 - یاسمن مسلمان: بله
21 Feb 23:08 - مرتضی محمدی: ???
21 Feb 23:08 - محیا خادمی: ?
21 Feb 23:08 - نرگس قدمگاهی: ?
21 Feb 23:08 - Hosna: الان مثلا قالی باف تو تهران واقعا از مشاور هاش کمک میگیره
بابای منم عضو شورای محله هست من میبینم که واقعا از ایده ها استفاده میشه
21 Feb 23:09 - کامیلا اسلامی: ?
21 Feb 23:09 - رضا اشتهاردی: من نگفتم ما باید همه چیز بدونیم
21 Feb 23:09 - زهرا بیانی, گروه وایبر: ?
21 Feb 23:09 - زهرا بیانی, گروه وایبر: حسنا
21 Feb 23:09 - آزاده گنجه: ??
21 Feb 23:09 - رضا اشتهاردی: من میگم مدیریت لایه های دانشی دست شهرسازه نه کس دیگری
21 Feb 23:09 - یاسمن مسلمان: در سطوح مختلف مردم باید انتخاب کنند
اول شورایاری محله ها


بعد به تبع اون شورا ها رو با نگاهی به نظر شورایارها میشه انتخاب کردیا حتی اون شورای محله دیگه در این مرحله شورای شعر رگ انتخاب کنه
21 Feb 23:09 - امیر رضا یونجی: خود همین اقای قالیباف جدا از کارنامش تو شهرداری . چطوری با چه میزان و ترازویی شده شهردار پر جمعیت نرین شهر ایران⸮
21 Feb 23:10 - رضا اشتهاردی: شما میدنید چند نفر توی پروژه صدر کشته شد
21 Feb 23:10 - رضا اشتهاردی: اصلا کسی با خبر نمیشه
21 Feb 23:10 - Hosna: چه ترازویی؟ واقعا مدیریت کردن مهم هست
21 Feb 23:10 - نرگس قدمگاهی: شاید بجای اقای قالیباف یه متخصص که مدیریت خوبی هم داشت شهردار میشد عملکرد بهتری میداشت..
21 Feb 23:11 - رضا اشتهاردی: همدان هم اگه منابع تهران رو داشت الان شده بو لاس وگاس
21 Feb 23:11 - امیر رضا یونجی: نمیشه که ما شانسی روسای بازنشسته ارگان ها و سازمان های نظامی رو شهردار کنیم ببینیم کدوم خوب از اب درمیاد
21 Feb 23:11 - محیا خادمی: الان عملکرد ایشون نسبت ب ایلیا بهتره
21 Feb 23:11 - احسان امینی: کشته شدنه چندنفر که به مدیریت شعری کاری نداره...تقصیر مسووله ایمنی بوده
21 Feb 23:11 - کامیلا اسلامی: آقای قالیباف مدیریت خونده؟
21 Feb 23:11 - رضا اشتهاردی: من معتقدم هر کسی جای ایشون باشه موفقه
21 Feb 23:11 - نرگس قدمگاهی: اقای یونجی..??
21 Feb 23:11 - رضا کیانی: شورایاری رو که قالیباف ایجاد نکرد اولین کسی که این ایده رو داد دکترپیران بود
21 Feb 23:12 - Hosna: بله مگه کسی میگه کار های قالی باف بی نقص هست؟ خود پروژه ی صدر باعث شد خیلی مشکلات زیست محیطی ایجاد بشه برای محله ی ما چون موش ها ریختن بیرون ولی آدم نباید نقاط قوت رو فراموش کنه
21 Feb 23:12 - احسان امینی: ولی نظامیا میتونن مدیرای خوبی باشن
21 Feb 23:12 - رضا اشتهاردی: صدر مساله ساز شده
21 Feb 23:12 - نرگس قدمگاهی: دکتر پیران رو هم ک دیگ نمیزارن تدریس کنه..!
21 Feb 23:12 - رضا اشتهاردی: چی حل سده تو این پروژه
21 Feb 23:12 - امیر رضا یونجی: دوستان من میگم کارنامشو بزارید کنار تو شهرداری. معیار انتخابش چی بود⸮ رییس پیشین پلیس کشور
21 Feb 23:12 - نرگس قدمگاهی: قدرت سیاسی..
21 Feb 23:12 - یاسمن مسلمان: اتفاقا آقای قالیباف از قدرتش که در سپاه داشته استفاده میکنه
21 Feb 23:12 - محیا خادمی: آره نظامیان مدیریت قوی دارن?
21 Feb 23:12 - رضا اشتهاردی: در تهران به ازای هر نفر 3 تا موش هست
21 Feb 23:13 - یاسمن مسلمان: در ارتباطات
21 Feb 23:13 - کامیلا اسلامی: باید بررسی بشه در مجموع کار مدیریتى آقای قالیباف در چه سطحیه
21 Feb 23:13 - رضا اشتهاردی: تهران بیست میلیون موش داره
21 Feb 23:13 - احسان امینی: باید گربه هارو زیاد کنن
21 Feb 23:13 - بهاره نجومی: موش؟?
21 Feb 23:13 - بهاره نجومی: ????
21 Feb 23:13 - رضا اشتهاردی: بله موش
21 Feb 23:13 - نرگس قدمگاهی: اره بهاره..??
21 Feb 23:13 - امیر رضا یونجی: دفاع میکنید از انتخاب اقای قالیباف⸮
21 Feb 23:13 - یاسمن مسلمان: الان ما داریم در مورد مدیریت شهری حرف میزنیم یا عملکرد شهرداری تهران؟
بحث اصلی کدومه؟
21 Feb 23:14 - Hosna: دوستان یه مدیر خیلی میتونه موفق باشه، مثلا همین آقای اوباما رو که میشناسین ایشون حتی نمره ی شهروندیش از خانومش پایین تر هست ولی به خاطر داشتن قدرت مدیریت هست که تونسته موفق باشه من چند سال پیش یه مقاله در این رابطه خوندم
21 Feb 23:14 - بهاره نجومی: گربہ ھای مشھدو بیان ببرے
21 Feb 23:14 - امیر رضا یونجی: مستقیما راجع به انتخاب مدیرای شهری صحبت میکنیم
21 Feb 23:14 - بهاره نجومی: ببرین
21 Feb 23:14 - بهاره نجومی: ???
21 Feb 23:14 - رضا اشتهاردی: نماد مدیریت شهری تو ایران شهرداری تهران و شورای شهر اون هست دیگه
21 Feb 23:14 - رضا کیانی: دکترپیرتن برگشتنه بهشتی درس میدن،درموسسه پرسش هم درموردمشارکت کلاس دارن من دارم کلاس هاشو رو میرم
21 Feb 23:14 - نرگس قدمگاهی: اره خونه بهاره اینام گربه زیاد میره..?
21 Feb 23:14 - رضا اشتهاردی: مگه غیر از اینه
21 Feb 23:14 - رضا کیانی: دکترپیران
21 Feb 23:15 - احسان امینی: خب انتخاب شهردار تهران که نه دست شوراست نه دست مردم...کاملا سیاسیه
21 Feb 23:15 - کامیلا اسلامی: بله کاملا با مهندس رضایی موافقم،رییس هر چیزی باید مدیر خوب باشه مدیریت بلد باشه
21 Feb 23:15 - نرگس قدمگاهی: اا.. چون تو سایتا خوندم، از دانشگاه علامه گذاشتنشون کنار.. برای همین گغتم..
21 Feb 23:15 - امیر رضا یونجی: کلا چه خبره تو این مملکت⸮ خدایی خودشون میدونن⸮ ?
21 Feb 23:15 - یاسمن مسلمان: بله تهران انتخاب شهردار توسط وزارت کشور هست
21 Feb 23:15 - رضا اشتهاردی: مهندس اسلامی شما فقط میگی مدیر خوب
21 Feb 23:16 - رضا اشتهاردی: تعریفی داری آیا ؟
21 Feb 23:16 - احسان امینی: با وزارت کشورم نیست
21 Feb 23:16 - کامیلا اسلامی: بله و تاکیدم دارم روش
21 Feb 23:16 - نرگس قدمگاهی: راستی اقای دکتر پیران یکی از سخنرانان همایشی ک شرکت فرایین تو اردیبهشت برگزار میکنه هستن.. همایش با موضوع مدیریت شهری برگزار میشه..
21 Feb 23:17 - رضا اشتهاردی: مدیر خوب یعنی یه شهرساز خوب
21 Feb 23:17 - امیر رضا یونجی: من از شما میپرسم خانم اسلامی. شما اگر یک مدیر موفق باشید و تعداد زیادی پزشک تحت نظارت شما باشن. مریضی ب شما مراجعه میکنه . شما چطوری تشخیص میدید بیماری رو تا متخصصش رو برای مداوای بیمار خبر کنید⸮
21 Feb 23:18 - رضا اشتهاردی: احسنت
21 Feb 23:18 - محیا خادمی: مدیریت +تخصص
21 Feb 23:18 - نرگس قدمگاهی: درسته، موافقم با حرف اقای یونجی..?
21 Feb 23:18 - محیا خادمی: هر دوش لازمه
21 Feb 23:18 - رضا اشتهاردی: چون مدیره خوبه حتما شانسی یکی رو میگه برو برای درمان پیشش
21 Feb 23:18 - امیر رضا یونجی: ??
21 Feb 23:19 - Hosna: آقای امیر رضا شما میتونین خیلی راحت یه شورا تشکیل بدین و در اونجا مطرح میشه
21 Feb 23:19 - کامیلا اسلامی: تعریف از زبان خودم میگم برداشتمو وگرنه تعریف کتابیش همه بلدن،مدیر باید بتونه اعضاى متخصص رو کنار هم جمع کنه ایده ها و خلاقیتشون رو بیرون بکشه و با استفاده از علم متخصصان حاضر در جمع و
21 Feb 23:19 - امیر رضا یونجی: تا درد رو نشناسی کی میتونی درمان کنی ⸮
21 Feb 23:19 - Hosna: دلیل نداره به صورت رندم یکی رو انتخاب کنی بگی بپر برو مریض منو درمان کن
21 Feb 23:19 - کامیلا اسلامی: هماهنگی رو ایجاد کنه و اجراش کنه
21 Feb 23:19 - احسان امینی: اون مریض نمیره پیش رییس واسه تشخیص..میره پیش اون دکترا
21 Feb 23:19 - رضا اشتهاردی: مدیر بی تخصص اسمش مدیر نیست
21 Feb 23:19 - نرگس قدمگاهی: مدیریت تنها کافی نیس، اگر هم جایی خوب جواب داده، برای این نیس ک اون خوب بوده، اگر همون مدیر از متخصصش انتخاب مبشد نتیجه ی بهتری حاصل میشد..
21 Feb 23:19 - رضا اشتهاردی: هویجه
21 Feb 23:20 - Hosna: یه شهردار میتونه دور خودش متخصصین ترافیک، معماری و.... رو جمع کنه
21 Feb 23:20 - محیا خادمی: دوستان یکی ک الهیات خونده،بههههترين مديرم باشه آخه از شهر چی ميدونه
21 Feb 23:20 - Hosna: کمسیون تشکیل بده و کار رو بسپره به متخصصش
21 Feb 23:20 - محیا خادمی: اصا چ بدونه چ متخصصانی رو جم کنه
21 Feb 23:21 - رضا اشتهاردی: همینه واقعا
21 Feb 23:21 - محیا خادمی: وقتی خیلی چیزارو بلد نيس
21 Feb 23:21 - رضا کیانی: دکترپیران با جرات ترین استادی هستن که تا الان دیدمه،حرف ندارن،ریشه مسکلات رو میدونن،
سه شنبه ساعت 18 تا 20 در موردمشارکت درموسسه پرسش کلاس دارن،
تهران،خ فراهانی،کوچه شبنم،پلاک سه.
21 Feb 23:21 - امیر رضا یونجی: اقا هیچکس رو پیشونیش ننوشته تخصصش چیه که مدیر بشناستش! مدیر باید درد رو بشناسه تا داروی درمان رو که همون دکتر هست رو معرفی کنه! دوستان سفسته نکنید لطفا!
21 Feb 23:21 - احسان امینی: ببینید شهردار که کاری قرار نیست بکنه..شهردار باید ادمای خوبی رو جم بکنه زیردستش..جرات داشته باشه..بتونه با بقیه ی سازمانها تعامل کنه..خوب حرف بزنه..از سازمانهای بالادست برای شهر و قسمتای مختلف بودجه بگیره..از طرحای مختلف خوب دفاع کنه
شهردار نه میخاد بیل دستش بگیره نه چیزی
21 Feb 23:22 - Hosna: مگه یکی که رییس‌جمهور جمهور میشه و برای کل کشور باید مدیریت کنه متخصص تو همه رشته ها هست؟ مشاوران اینجا میتونن کمک کنن دوستان تا بتونه سمت های لازم رو پیدا کنه
21 Feb 23:22 - نرگس قدمگاهی: ما متاسفانه اینقد مدیران بی تخصص دیدیم ک هرکار نسبتا مثبتی ک انجام میگیره فک میکنیم عالین، ما مدیر خوب و با تخصص نداشتیم ک نتیجه کارشم ببینیم.. قطعا مدیر متخصص خیلی بهتر مدیریت میکنه..
21 Feb 23:22 - بهاره نجومی: امیررضا تو یہ چیزے میشی از آخر... فعالیتت زیاد شدہ ???
21 Feb 23:22 - کامیلا اسلامی: شما منظور من رو متوجه نشدید!من میگم ارشد باید مدیر باشه و ما شهرسازان ب عنوان مدیر اجرایی و متخصض وارد عمل شیم پس ماهم مدیریم اما در تخصص خودمان مثلا در استانداری قسمت ترافیک متخصص رشته خودش باشه یعنی حرف شما اما الزاما استاندار نباید شهرساز باشه بلکه باید مدیر باشه
21 Feb 23:22 - محمدی: اقای امینی??
21 Feb 23:23 - رضا اشتهاردی: ولی رییس جمهور از هر بخش به اندازه مقتصی اطلاعاتی داره که میدونه از کی و چه چیزی باید مشاوره بگیره
21 Feb 23:23 - Hosna: صد البته اگه ما بتونیم مدیران شهری پرورش بدیم اونا رو بذاریم در راس امور بهتر از مثلا یه مهندس عمران هست
21 Feb 23:23 - رضا اشتهاردی: دوست عزیز ما در مورد استاندار که حرف نمی زنیم
21 Feb 23:23 - امیر رضا یونجی: بله رییس جمهور علاوه بر مدیریت باید متخصص سیاست کلان هم باشه!!!
21 Feb 23:23 - Hosna: خانوم اسلامی تعریفتون لایک داشت
21 Feb 23:23 - رضا اشتهاردی: بحث در مورد شهرساز هست
21 Feb 23:24 - محیا خادمی: چی بگم والا،ب جا اینک بیان واس همه رشته ها چند واحد مدیریت اریه بدن تازه دارن این واحد و حذف ميکنن
21 Feb 23:24 - محیا خادمی: واس ما مدیریت شهری رو حذف کردن
21 Feb 23:24 - کامیلا اسلامی: مثال بود دوست عزیز
21 Feb 23:24 - رضا اشتهاردی: هر جایی مدیری مرتبط با خودش را طلب می کنه
21 Feb 23:24 - Hosna: دوستان چرا هر مسالی زده میشه همه میرن سراغ اینکه اونو پیگیری کنن،قضیه موش شد ??
21 Feb 23:25 - مژده باستانی: شاید کسی که الهیات خونده نتونه نظر بده که الگوی شهر چطوری باشه اما میتونه با مدیریت و هماهنگی خوب رجوع بده به یه متخصص...
21 Feb 23:25 - Hosna: ما هم مدیریت شهری تو دانشگاه اختیاری داشتیم که خوشبختانه قسمت شد فقط دو واحد اونو پاس کنیم
21 Feb 23:25 - کامیلا اسلامی: بحث در رابطه با شهردار هم شد ک باید بدونید هم شهرداری و استانداری زىرمجموعه وزارت کشورن پس مرتبط با بحث مثال زدم
21 Feb 23:25 - مرتضی محمدی: ،
21 Feb 23:26 - امیر رضا یونجی: خانوم باستانی بعدا کی اسلام و یگانه پرستی رو ترویج کنه⸮ ایا متخصص الهیات از وقت سیستم اموزشی کشور استفاده نکرده تا یک متخصص الهیات باشه⸮⸮⸮
21 Feb 23:26 - رضا اشتهاردی: تا الان که نشون داده که آقایی که معارف خونده فرق این چیز ها رو متوجه نیست
21 Feb 23:27 - احسان امینی: ببینید به نظر من مهمتر از شهردار که راس کار هست بدنه ی مدیریت شهریه..الان شهر جدید اندیشه ده تا شهردار عوض کرده ولی معاون معماری شهرسازیش برای همه ی این شهردارا یک نفر بوده..چون متخصصه و کارشم خوب بلده
به حال شهری باید گریست که بدنه غیرمتخصص باشن
21 Feb 23:27 - محیا خادمی: وقتی هیچی از شهر نمیتونه وقتی نمیتونه بفهمه الان مشکل کجاس و باید از کجا شروع کنه چطور آخه ب متخصص رجوع کنه ،اصا نمیتونه بفهمه واس چ مشکلی چ متخصص
21 Feb 23:27 - رضا اشتهاردی: اگه باز این رو انجام می داد که خوب بود ولی در هیچ جا اینطوری نیست
21 Feb 23:27 - Hosna: آقای امینی موافقم ?
21 Feb 23:28 - کامیلا اسلامی: با جناب امینی موافقم منم میگم بدنه متخصص باشه راس مدیریت بلد باشه
21 Feb 23:28 - محیا خادمی: آره ولی ن دیگ الهيات
21 Feb 23:29 - محیا خادمی: حداقل ی ارتباطی داشته باشه این جناب مدیر با شهر
21 Feb 23:29 - امیر رضا یونجی: دوستان ما تخصصی به اسم مدیریت شهری داریم الان تو کشور
21 Feb 23:29 - رضا اشتهاردی: بله
21 Feb 23:29 - Hosna: منم میگم مدیر باشه، مدیریت خونده باشه ترجیحا مدیریت شهری
21 Feb 23:29 - احسان امینی: شهردار باید ادمی باشه با روابط عمومیه قوی و دارای مشارکت با بقیه سازمانهای بالا و پایین دست..کسی که ارتباطات قوی داشته باشه
21 Feb 23:29 - کامیلا اسلامی: ???
21 Feb 23:29 - کامیلا اسلامی: ?
21 Feb 23:29 - مژده باستانی: نه من منظورم اینکه یه نباید متخصص با مدیر ادغام بشه اتفاقا باید تفکیک بشه.. شهردار یه سخنگو در اصل و هماهنگ کننده. اون متخصص های هر بخش مسئول اجرایی اونا در اصل وظیفه مهمی دارن
21 Feb 23:29 - Hosna: منم میگم باید مدیر شهری بار بیاریم واسه سمت هایی مثل شهرداری نه فقط طراح و برنامه ریز شهری
21 Feb 23:30 - Abbas Riazat: دوستان اصولا توی سازمان های ما کارمندان ثابت هستند و مدیر هر چند سال یک بار عوض میشه . حالا اگر بر فرض مثال مدیر خوب ولی بدون تخصص بیاد ببینیم چی میشه. ابن مدیر ابتدا به دنبال تغییرات مثبت است و وقتی به هر کارمندیش که مراجعه میکنه میبینه انگار خیلی کارمند خوبیه ! مس مدیر اون را در سمتش باقی میذاره و تغییری ایجاد نمیکنه و نهایت کاری که بکنه اینه که از این اتاق به اتاق دیگری جابجاش کند. حالا حتما فکر میکنید اون کار مند واقعا خوبه؟!!!
این کارمند فقط در چند ماه اول مدیریت تلاش میکند خود را به مدیر ثابت کند و همش ایده و نظر میده و خیلی خلاق جلوه میکند.

به نظر من این مدیر خوب نیست.
مدیری خوبه که اینگونه رفتار ها را کاملا بشناسه و اون هم نقش بازی کنه و بدون دردسر کل سیستم را ارتقا بده یا عوض کنه
21 Feb 23:30 - محیا خادمی: اتفاقا اگ تفکیک بشه خيليم خوبه
21 Feb 23:30 - امیر رضا یونجی: ?
21 Feb 23:30 - محیا خادمی: منظورم ادغام بود
21 Feb 23:30 - محیا خادمی: ?
21 Feb 23:31 - Abbas Riazat: دوستان ما توی چارت پدافند مدیریت شهری را هم پیشنهاد دادیم انشاا... اجرا بشه
21 Feb 23:31 - مژده باستانی: انشالله
21 Feb 23:31 - مژده باستانی: البته کارمند ها هم بازیگر های خوبی هستن?
21 Feb 23:31 - Hosna: درسته آقای ریاضت ولی به نظر من مدیر نباید جوری بشه که عملا بیاد تو تمام کارهای اجرایی هم دخالت کنه، باید مدیریت بلد باشه، بتونه هرم یک سازمان رو مدیریت کنه بتونه خوب حرف بزنه و سیستم مدیریتی رو تجزیه تحلیل کنه
21 Feb 23:32 - احسان امینی: اقای ریاضت سردار جلالی مدیر بود...اولا که واقعا کارشو بلد بود ثانیا کسی جرات نمیکرد رو حرفش حرف بزنه ?
21 Feb 23:32 - یاسمن مسلمان: مهندس ریاضت کی زنگ تعطیل رو میزنید انرژیمون تموم شد اینقدر بحث چرخید به اول
21 Feb 23:32 - نرگس قدمگاهی: اقای ریاضت موافقم.. ??
21 Feb 23:33 - مژده باستانی: کلا نظامی ها مدیرهای خوبی اند ابهت...?
21 Feb 23:33 - نرگس قدمگاهی: چشام درد گرفت.. ??
21 Feb 23:33 - امیر رضا یونجی: ی جمع بندی کنیم⸮ بنظر مهندسین رضایی و یاسمن اینکارو انجام بدن بهتره
21 Feb 23:33 - کامیلا اسلامی: ما ی ضعف بزرگ در سیستم مدیریتی ب ویژه شهرداری ها داریم ک مدیریت زود ب زود عوض میشه،مثلا تا مدیر با کارمنداش آشنا شده و راه و چاه رو یاد میگىره و طرحی رو اجرا میکنه عوض میشه و کل سیستم و آشفته میکنه مدیر بعدی هم بجای اینک کار قبلی رو ادامه بده و به ی محصول برسة اون کار رو نصفه نیمه ول میکنه و پروژه جدید شروع میکنه و این چرخه معیوب همچنان ادامه داره
21 Feb 23:34 - محیا خادمی: منم قاطی کردم از بس تند تند خوندم و ...
21 Feb 23:34 - یاسمن مسلمان: جمع بندی کردم حدود نیم ساعت پیش ?
21 Feb 23:34 - Abbas Riazat: این بحث اینقدر جای کار داره که شاید بتونم به جرات بگم که مثل ابداع چرخ میماند. الان فهمیدیم چرخ باید گرد باشه تا راحت حرکت کنه. تازه اول راهیم
21 Feb 23:34 - امیر رضا یونجی: دوباره لطفا ?
21 Feb 23:35 - مژده باستانی: 34نفر تا اونجایی که شمردم امشب حاضر بودم واسه همین خوندن سخت شد??
21 Feb 23:35 - Hosna: چرا ما جمع بندی کنیم! ?
21 Feb 23:35 - امیر رضا یونجی: اخه یادم نبود دقیقا کدومتون بودین ولی یکیتون ی جمع بندی کرد اون وسط ?
21 Feb 23:35 - Abbas Riazat: ?????
21 Feb 23:36 - بهاره نجومی: ???
21 Feb 23:36 - Abbas Riazat: اتاق شلوغ شده آخر شبی
21 Feb 23:36 - کامیلا اسلامی:
21 Feb 23:36 - نرگس قدمگاهی: ?
21 Feb 23:36 - امیر رضا یونجی: ک دقیقا مسیر بحث رو پوشش میدا
21 Feb 23:36 - Abbas Riazat: معلومه همه دنبال بحث شیرین و درآمد زای مدیریت خستید
21 Feb 23:36 - محیا خادمی: مهندس یاسمن بودن انگار
21 Feb 23:37 - Abbas Riazat: راستی دوستان حقوق یک مدیر شهری یا شهردار چنده؟
21 Feb 23:37 - امیر رضا یونجی: خداتومن ??
21 Feb 23:37 - مژده باستانی: 5تومن البته اگه راستشو بگن?
21 Feb 23:37 - Abbas Riazat: یکی از عوامل تحریک کننده برای شرکت در انتخابات حقوقش هست
21 Feb 23:37 - Hosna: من دیر اومدم امشب آقا امیررضا بیمارستان بودم اصلا حال نداشتم تو بحث بیام یهو جذب شدم دلم نیومد امشب حرفی نزنم ?
21 Feb 23:37 - بهاره نجومی: روش نمیشہ قیمت گذاشت
21 Feb 23:38 - بهاره نجومی: ?
21 Feb 23:38 - امیر رضا یونجی: خدا بد نده مهندس
21 Feb 23:38 - Abbas Riazat: به نظرم باید بگن شهردار حقوق یک کارگر را بگیره ببینیم کیا میان جلو
21 Feb 23:38 - مژده باستانی: راستش اون منبعی که این قیمت رو گفت خواهر زاده شهردار بود..صحت قضیه هنوز تایید نشده?
21 Feb 23:39 - Abbas Riazat: مرسی hosna
21 Feb 23:39 - احسان امینی: حقوقشون خیلی نیست
رانتشون خوبه
الان اینجا تمام پاساژها وقتی هنوز گودبرداریشون انجام نشده توسط اعضای شورا و شهردار و... پیش خرید میشن
21 Feb 23:39 - محمدی: مدیریت‌ شهری‌ عبارت‌ است‌ از اداره‌ امور شهر به‌منظور ارتقاء مدیریت‌ پایدار مناطق‌ شهری‌ در سطح‌ محلی‌ بادرنظر داشتن، و تبعیت‌ از اهداف‌ سیاستهای‌ ملی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشور است>.و یا <مدیریت‌ شهری‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ سازمان‌ گسترده، متشکل‌ از عناصر و اجزاء رسمی‌ و غیررسمی‌ موثر و ذیربط‌ در ابعاد مختلف‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و کالبدی‌ حیات‌ شهری‌ با هدف‌ اداره، کنترل‌ و هدایت‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌ و پایدار شهر مربوطه است‌
21 Feb 23:39 - زهرا بیانی, گروه وایبر: شورای شهرم هر عیدی یه سکه منبا همسر یکی از کارکنان
21 Feb 23:39 - امیر رضا یونجی: حقوقم نگیرن از 4 تا سخنرانی درامد 16 تا کارگر گیرشون میاد ?
21 Feb 23:39 - نرگس قدمگاهی: خانم حسنی ان شالله زود زود خوب بشین.. ??
21 Feb 23:40 - زهرا بیانی, گروه وایبر: حسنا خدا بد نده
21 Feb 23:40 - کامیلا اسلامی: ?دوستان همه با منبع استناد میکنن
21 Feb 23:40 - یاسمن مسلمان: اینم جمعبندی دوباره?اگر شهر و شهردار اشکال داره قاعدتا شورا اشکال داره


پس انتخاب مردم خوب نبوده


چون به اندازه آگاه نبودن


پس باید اول آگاهی لازم داده بشه
21 Feb 23:40 - Hosna: ممنون دوستان
21 Feb 23:40 - امیر رضا یونجی: ? مرسی مهندس یاسمن
21 Feb 23:40 - نرگس قدمگاهی: ممنووون دوستااان.. ?
21 Feb 23:41 - مژده باستانی: رییس شورای شهر کشور هم همسایه ماست اونم خانوادش میگن برای رضای خدا کار میکنه??
21 Feb 23:41 - Abbas Riazat: مرسی خانم مسلمان خیلی خوب بود
21 Feb 23:41 - نرگس قدمگاهی: ?
21 Feb 23:41 - بهاره نجومی: ???
21 Feb 23:42 - Abbas Riazat: دوستان شهردار زیر 10 تومان نمیگیره
21 Feb 23:42 - محمدی: مدیریت‌ شهری‌ به‌عنوان‌ چارچوب‌ سازمانی‌ توسعه‌ شهر به‌ سیاستها، برنامه‌ها و طرحها و عملیاتی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در پی‌ اطمینان‌ از تطابق‌ رشد جمعیت‌ با دسترسی‌ به‌ زیرساختهای‌ اساسی‌ مسکن‌ و اشتغال‌ هستند. براین‌ اساس، کارآیی‌ مدیریت‌ شهری‌ وابستگی‌ مشخصی‌ به‌ عوامل‌ زمینه‌ای‌ از قبیل‌ ثبات‌ سیاسی، یکپارچگی‌ اجتماعی‌ و رونق‌ اقتصادی‌ و نیز عوامل‌ دیگری‌ از قبیل‌ مهارت‌ و انگیزه‌های‌ سیاستمداران‌ و اشخاص‌ استفاده‌کننده‌ از این‌ سیاستها دارد. تحت‌ این‌ شرایط‌ چارچوب‌ و ویژگیهای‌ سازمانی‌ حکومت‌ و مدیریت‌ شهری‌ به‌ویژه‌ نقش‌ اجرایی‌ بخش‌ دولتی‌ و عمومی‌ در آن، تاثیر بسیار تعیین‌کننده‌ای‌ در موفقیت‌ آن‌ ایفا می‌کند
21 Feb 23:42 - امیر رضا یونجی: بهش بگید برای رضای خدا موش بگیره گویا موش ها معضل شدن امروز ?
21 Feb 23:43 - Abbas Riazat: توی تهران به ازای هر موشی بگیرید زنده یا مرده 15 تومان میدن
21 Feb 23:43 - یاسمن مسلمان: ممنون از همه دوستان
21 Feb 23:43 - مژده باستانی: ولی عمرا اگه از مشهد گربه بفرستیم تهران در جریان باشید???
21 Feb 23:43 - احسان امینی: شهردار اصن برجی یک میلیون بگیره ولی چارتا مغازه و دوتا خونه بتونه ردیف کنه کافیه
21 Feb 23:43 - امیر رضا یونجی: جان من⸮ واقعا⸮
21 Feb 23:43 - بهاره نجومی: ???
21 Feb 23:43 - Hosna: ?کجا تحویل میگیرن موش ها رو! من میخوام برم موش شکار کنم
21 Feb 23:44 - محیا خادمی: ????
21 Feb 23:44 - Abbas Riazat: بله خیلی ها شغلشون اینه. جوانان بیکار میرن موش تحویل شهرداری میدن پول میگیرن
21 Feb 23:44 - امیر رضا یونجی: موش از شهرستان بیاریم لهجشون تابلو نمیشه⸮ ?
21 Feb 23:44 - یاسمن مسلمان: مهندس ریاضت ختم جلسه رو اعلام بفرمایید مرخص بشیم از خدمت شما و دوستان
21 Feb 23:44 - Abbas Riazat: چشم
21 Feb 23:44 - کامیلا اسلامی: بحث مدیریت موش شد?
21 Feb 23:44 - Abbas Riazat: خسته هستیدا
21 Feb 23:44 - بهاره نجومی: مژدہ چندتا گربہ ببریم موش بگیرن درآمد خوبی دارہ ھا؟
21 Feb 23:44 - Hosna: ?من چندتا موش آزمایشگاهی سفید داره دوستم اونا رو میکشم میارم
21 Feb 23:44 - بهاره نجومی: ????
21 Feb 23:45 - Abbas Riazat: دوستان
21 Feb 23:45 - Hosna: خوبه تهش شوخی خنده
21 Feb 23:45 - Abbas Riazat: لطفا حاضری بزنید و فردا شب دست مر بیایید
21 Feb 23:45 - امیر رضا یونجی: ?
21 Feb 23:45 - Abbas Riazat: دست پر
21 Feb 23:45 - کامیلا اسلامی: +
21 Feb 23:45 - محیا خادمی: +
21 Feb 23:45 - Abbas Riazat: +
21 Feb 23:45 - احسان امینی: خسته نباشید دوستان...شب بخیر
21 Feb 23:45 - امیر رضا یونجی: +
21 Feb 23:45 - شاهین داورپناه: +
21 Feb 23:45 - نرگس قدمگاهی: +
21 Feb 23:45 - رضا شهبا: +
21 Feb 23:45 - مژده باستانی: +
21 Feb 23:45 - بهاره نجومی: ???
21 Feb 23:45 - رحیم جمالی: +
21 Feb 23:45 - زهرا بیانی, گروه وایبر: یه خیابون میکشن پیاده رو رو خراب کردن بگیرن جزو خیابون باعث شده خژر تصادف زیاد بشه..ما مردم چکار میتونیم بکنیم؟
21 Feb 23:46 - محمدی: خدایش موش گرفتید بچه ها که انقد شجاعانه راجب شکارش حرف میزنید؟
21 Feb 23:46 - Hosna: +
21 Feb 23:46 - امیر رضا یونجی: همگی خسته نباشید و ممنون ک علمتون رو ب ما هم میدید
21 Feb 23:46 - بهاره نجومی: +
21 Feb 23:46 - نرگس قدمگاهی: خانم و موش گرفتن اقای محمدی؟??
21 Feb 23:46 - Hosna: منم میخوام خط بکشم آقای ریاضت
21 Feb 23:46 - Hosna: _______________________________?
21 Feb 23:46 - Abbas Riazat: ممنون
21 Feb 23:47 - کامیلا اسلامی: ممنون از همه دوستان و خسته نباشید
21 Feb 23:47 - محمدی: اقاشم نمیتونه موشای تهرانو بگیره
21 Feb 23:47 - مژده باستانی: موش که خیلی خوبه!!!???
21 Feb 23:47 - یاسمن مسلمان: شب خوش +
21 Feb 23:47 - Abbas Riazat: از همه شما ممنونم انشاا... خدا این تلاش شما را ببینه از ما حرکت هست انشاا... از خدا برکت باشه
21 Feb 23:47 - بهاره نجومی: خدا قوت مخصوص برا امیررضا???
21 Feb 23:48 - کامیلا اسلامی: ?
21 Feb 23:48 - امیر رضا یونجی: من دارم طاعونو میخونم همش حرف موشه ?
21 Feb 23:48 - Abbas Riazat: برکتش در شهر دیده بشه و بتونیم به سیستم مدیریت شهری عالی دست پیدا کنیم
21 Feb 23:48 - نرگس قدمگاهی: خداقوت دوستان.. ????
21 Feb 23:48 - امیر رضا یونجی: ? مهندس نجومی
21 Feb 23:49 - مژده باستانی: واقعا امکان داره دست پیدا کنیم؟؟ یا باز برای نسل های بعدی...
21 Feb 23:49 - Abbas Riazat: IMG-20150221-WA0050.jpg (file attached)
لوگوی انجمن در شهر تهران
21 Feb 23:49 - Abbas Riazat: IMG-20150221-WA0051.jpg (file attached)
21 Feb 23:49 - کامیلا اسلامی: ??
21 Feb 23:49 - Abbas Riazat: این عکس را دوستان الان فرستادند
21 Feb 23:49 - مژده باستانی: ????
21 Feb 23:50 - آزاده گنجه: منم هستممم
21 Feb 23:50 - علی محمد پور: +
21 Feb 23:51 - Hosna: دستش درد نکنه
21 Feb 23:51 - Hosna: اشتباه شد دوستان ?
21 Feb 23:51 - محیا خادمی: ????
21 Feb 23:51 - محیا خادمی: خسته نباشید دوستان
21 Feb 23:52 - محیا خادمی: شبتون بخير
21 Feb 23:52 - Abbas Riazat: شب همه شما بخیر
21 Feb 23:53 - مژده باستانی: خواب که زوده..اما شبتون بخیر?
21 Feb 23:53 - پگاه مساجدی: +
21 Feb 23:56 - نرگس قدمگاهی: شبتون بخییر...?
21 Feb 23:56 - محبوبه عزیزی: +
21 Feb 23:56 - مریم کوهستانی: +
21 Feb 23:56 - مریم مختاری: +
22 Feb 12:02 - Abbas Riazat: IMG-20150222-WA0001.jpg (file attached)
22 Feb 12:03 - Abbas Riazat: به افتخار شما عزیزان کارگروه مدیریت شهری از امشب به سایر کراگروه ها در سایت اضافه شد.از شما خواهشمندم مطالب و مقالات و بحث های مربوطه را در این کارگروه آرشیو کنید و ارسال کنیدhttp://anjoman.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=330
22 Feb 00:06 - Hosna: ??
22 Feb 00:06 - محبوبه عزیزی: ????
همه با هم برای پیشرفت پایدار شهرسازی تلاش کنیم......
پاسخ
#3
جلسه سه شنبه مدیریت شهری

24 Feb 22:00 - Abbas Riazat: دوستان سلام
24 Feb 22:01 - Abbas Riazat: جاسه امشب را شروع میکنیم
24 Feb 22:01 - Abbas Riazat: لطفا حاظری بزنید
24 Feb 22:01 - Abbas Riazat: +
24 Feb 22:01 - محبوبه عزیزی:
24 Feb 22:01 - ماهک پرویزی 2:
24 Feb 22:01 - فواد بیت سیاح:
24 Feb 22:02 - سارا موسوی: +
24 Feb 22:02 - رضا طاهرخوانی:
24 Feb 22:02 - پگاه مساجدی: ?
24 Feb 22:02 - مژده باستانی: +
24 Feb 22:02 - نرگس قدمگاهی: +
24 Feb 22:02 - بهروز سفیران: +
24 Feb 22:03 - محمدرضا محمد حسن زاده:
24 Feb 22:04 - مریم غلامیان: +
24 Feb 22:04 - آیدا نعمت الهی:
24 Feb 22:05 - مهسا زارعیان:
24 Feb 22:07 - Abbas Riazat: خوب دوستان امشب راجب چه موضوعی در مدیریت شهری بحث کنیم؟
پیشنهاد بدید
24 Feb 22:09 - پگاه مساجدی: Arzyabi pas az ejra va modiriate bahrevari
24 Feb 22:11 - رضا طاهرخوانی: نقش مدیریت شهری در تولید رانت
24 Feb 22:11 - آیدا نعمت الهی: بحث تراکم ساختمانی در مدیریت شهری
24 Feb 22:12 - ماهک پرویزی 2: مدیریت شهری با هدف توسعه پایدار
24 Feb 22:12 - فواد بیت سیاح: ساماندهی ایستگاه های حمل و نقل شهری
24 Feb 22:14 - Pajooheshkade Memari: پایش لایحه جدید مدیریت شهری. با توجه به اینکه دولت دنبال حکومت محلی و مدیریت یکپارچه و بهتر بکم هماهنگ شهری است. و بررسی برنامه ششم توسعه که با دید مدیریت از بالا به پایین هست و در تصاد بت حکومت محلی
24 Feb 22:14 - ماهک پرویزی 2: نقش مدیریت شهری در احیای شهر
24 Feb 22:14 - نرگس قدمگاهی: موافقم..
24 Feb 22:15 - رضا طاهرخوانی: ب نظرم موضوع لایحه جدید خوبه
24 Feb 22:15 - نرگس قدمگاهی: با 3164 موافقم.. پایش لایحه جدید مدیریت شهری
24 Feb 22:17 - پگاه مساجدی: Movafegham
24 Feb 22:17 - زهرا گودرزی: +
24 Feb 22:17 - ماهک پرویزی 2: لایحه محدود نیست؟؟؟
24 Feb 22:17 - آیدا نعمت الهی: "
24 Feb 22:18 - زهرا گودرزی: ببخشید با تاخیر
24 Feb 22:18 - مریم کوهستانی: +
24 Feb 22:20 - مژده باستانی: مدیریت و توسعه پایدار هم خوبه
24 Feb 22:21 - امیر رضا یونجی: +
24 Feb 22:21 - ماهک پرویزی 2: توسعه پایدار الان مهمترین بحثه در شهرسازی
24 Feb 22:21 - رضا نظری: با سلام
از انجایی که بنده دانشجوی ترم دوم مدیریت شهری هستم بیشتر سعی میکنم از نظر کارشناسی دوستان بهره ببرم.
24 Feb 22:22 - محبوبه عزیزی: دانشجوی ارشد؟
24 Feb 22:22 - محبوبه عزیزی: ما بیشتر میتونیم از نظر شما استفاده کنیم،چون تو دوره کارشناسی هسیم?
24 Feb 22:23 - You added رضا
24 Feb 22:23 - You added جهانگیر
24 Feb 22:23 - جهانگیر رضا زاده: سلام دوستان بنده تازه اد شدم
24 Feb 22:23 - رضا شهبا: سلام
24 Feb 22:23 - رضا شهبا: +
24 Feb 22:24 - جهانگیر رضا زاده: ++
24 Feb 22:24 - رضا نظری: بله ارشد. ولی رشته کارشناسیم مهندسی بوده.
24 Feb 22:24 - ماهک پرویزی 2: سلام خوش اومدین
24 Feb 22:24 - You added منظر
24 Feb 22:24 - نرگس قدمگاهی: ولی من با نظر دوستمون در مورد پایش لایحه جدید مدیریت شهری بیشتر موافقم..
24 Feb 22:25 - مژده باستانی: ???? بابت تسکیل گروه
24 Feb 22:25 - جهانگیر رضا زاده: خب موضوع چیه دوستان؟
24 Feb 22:25 - You added یاسمن
24 Feb 22:26 - ماهک پرویزی 2: بهتره موضوعی انتخاب بشه که همه دوستان اشراف داشته باشن
24 Feb 22:26 - فواد بیت سیاح: دوستان من یه سوال دارم (آیا تا بحال پایان نامه ای با موضوع ساماندهی ایستگاه های حمل و نقل عمومی (اتوبوس و تاکسی) کار شده؟
24 Feb 22:26 - یاسمن مسلمان: سلام به همه
24 Feb 22:26 - منظر حسنوند: Slm
24 Feb 22:27 - You added فرزاد
24 Feb 22:27 - فواد بیت سیاح: علیکم سلام
24 Feb 22:27 - احسان امینی: سلام
به نظر من راجبه منابع درامدی مدیریت شهری صحبت کنیم
24 Feb 22:27 - یاسمن مسلمان: دوستان نمونه های موفق مدیریت شهری رو در نظر دارید که معرفی کنید
24 Feb 22:28 - یاسمن مسلمان: ایرانی یا خارجی؟
24 Feb 22:28 - یاسمن مسلمان: مهندس امینی منابع درآمدی دیشب بود
24 Feb 22:28 - You added امین
24 Feb 22:28 - احسان امینی: دیشب من نبودم ببخشید ?
24 Feb 22:28 - یاسمن مسلمان: اگه موافقید یکی از دوستان از دیشب جمع بندی کنن و ادامه بدیم
24 Feb 22:28 - مریم کوهستانی: برندهای شهری میتونه نوعی از منابع درآمد شهری باشه.
24 Feb 22:28 - یاسمن مسلمان: خواهش
24 Feb 22:29 - گرشاسبی: سلام دوستان. شب همگی بخیر
24 Feb 22:29 - ماهک پرویزی 2: دیشب خیلی خوب بود
24 Feb 22:29 - جهانگیر رضا زاده: دیشب تور ایرانگردی بود تو گروه
24 Feb 22:29 - امیر رضا یونجی: ورشو پایتخت لهستان. مستندشم هست
24 Feb 22:29 - نرگس قدمگاهی: با معرفی نمونه ها هم خیلی موافقم خانم یاسمن..
24 Feb 22:29 - You added افشار
24 Feb 22:30 - مریم کوهستانی: امیررضا لینک ورشو رو بفرست برامون
24 Feb 22:30 - نرگس قدمگاهی: این مستندو لینک دانلودشو میدین؟
24 Feb 22:30 - جهانگیر رضا زاده: موضوع امشب چیه؟
24 Feb 22:30 - جهانگیر رضا زاده: موضوع آزاد؟
24 Feb 22:30 - یاسمن مسلمان: بله دیشب صحبت شد

مالیات ها
زمینه سازی مدیران شهری برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران
برند شهری بر اساس نقش های اصلی شهر

این جمع بندی دیشب
24 Feb 22:30 - ماهک پرویزی 2: 7411 هنوز مشخص نیست
24 Feb 22:31 - You added ولی
24 Feb 22:31 - افشار حبیبی: با سلام و تشكر از اينكه بنده رو به گروه اضافه كرديد
24 Feb 22:31 - یاسمن مسلمان: به نظرم راهکارهای مناسب رو و نمونه هدی موفق رو شروع کنیم
24 Feb 22:31 - امیر رضا یونجی: دوستان توی سایت ایران شهرساز هست و چون اونا گذاشتن دیگه تو سایت خودمون آپش نکردم ولی تو اون سایت سرچ کنید مستند طرح راهبردی شهر ورشو
24 Feb 22:31 - نرگس قدمگاهی: اقای یونجی حجمش چقده؟?
24 Feb 22:32 - احسان امینی: کتاب طرح راهبردی ورشو یه سی دی ضمیمه داره اون مستند داخل سی دیه
24 Feb 22:32 - امیر رضا یونجی: 67 مگ
24 Feb 22:32 - ماهک پرویزی 2: ورشو خیلی خوبه
24 Feb 22:32 - افشار حبیبی: بنده افشار حبيبي هستم دانشجوي ارشد مديريت شهري از دانشگاه ازاد واحد الكترونيك تهران
24 Feb 22:32 - امیر رضا یونجی: اتفاقا لینک کتابشم اونجا هست
24 Feb 22:32 - Abbas Riazat: دوستان جدید خوش آمدید
24 Feb 22:33 - نرگس قدمگاهی: ممنون اقای یونجی..
24 Feb 22:33 - یاسمن مسلمان: خوش آمدید
24 Feb 22:33 - محبوبه عزیزی: آخ گفتین ورشو،،،ما استادمون سر طرح 2 بهمون نشون داد،اما فایلشو ب ما ندادن?
24 Feb 22:33 - امیر رضا یونجی: واسه مدیریت شهریشون ماموریت تعیین کردن. و چشم انداز نویسیشون برعکس تفکر ما اصلا آرمانی و غیر قابل دست رس و یک سری جمله قلمبه نیست
24 Feb 22:33 - ماهک پرویزی 2: 3870 میتونید دانلود کنید
24 Feb 22:33 - You added اسماعیل
24 Feb 22:34 - یاسمن مسلمان: مهندس ورشو رو به صورت خلاصه با نکات معرفی میکنید لطفا
24 Feb 22:34 - مژده باستانی: آمستردام هم یه نمونه موفق
24 Feb 22:35 - Abbas Riazat: دوستان جدید لطفا خودتان را همراه با رزومه معرفی کنید
24 Feb 22:35 - امیر رضا یونجی: من ی بار دیدمش زیاد مسلط نیستم
24 Feb 22:35 - You added حسین
24 Feb 22:35 - عضو گروه وایبر امین اکبری: من قبلا تو گروهای دیگه معرفی شدم
24 Feb 22:36 - ماهک پرویزی 2: من هم
24 Feb 22:36 - افشار حبیبی: رزومه در چه حد باشه ?
24 Feb 22:36 - محبوبه عزیزی: و البته در راستای چشم اندازشون تمام مواردی ک نیاز بود برای رسیدن ب اون اهداف و چشم انداز فراهم کرده بودن...
24 Feb 22:36 - عضو گروه وایبر امین اکبری: امین اکبری کارشناس مرمت بناهای تاریخی و معماری ارشد شهرسازی
24 Feb 22:36 - ماهک پرویزی 2: اقای افشار شما از کجایید
24 Feb 22:36 - ولی پور: سلام ياسر ولي بور هستم ارشد مديريت شهري
رزومه سفيد
24 Feb 22:36 - ماهک پرویزی 2: اقای اکبری از کجا
24 Feb 22:36 - Abbas Riazat: در حدی که ما بدونم شغل شما و تخصص
24 Feb 22:36 - امیر رضا یونجی: از نکات قابل تاکیدشون شفاف سازی دخل و خرج مدیریت شهری هست و مکان هایی دایمی برای ارایه توضیح راجع ب عملکرد مدیریت شهری ب مردم
24 Feb 22:36 - ولی پور: از فارس
24 Feb 22:37 - عضو گروه وایبر امین اکبری: اراک کارمند فنی شهرداری در زمینه بافت تاریخی و فرسوده
24 Feb 22:37 - افشار حبیبی: افشار حبيبي كارشناسي معماري و دانشجوي ارشد مديريت شهري
24 Feb 22:37 - یاسمن مسلمان: توضیح به مردم نکته جالبی هست
24 Feb 22:37 - افشار حبیبی: مدير عامل شركت اتي راه
24 Feb 22:37 - پگاه مساجدی: Pegah madajedi,daneshjue arshade tetme 2 tarahi shahri,tarbiat modares
24 Feb 22:38 - امیر رضا یونجی: <Media omitted>
24 Feb 22:38 - Abbas Riazat: جناب حبیبی شرکت شما در چه زمینه ای فعالیت داره؟
24 Feb 22:38 - افشار حبیبی: ساكن سنندج
24 Feb 22:38 - مریم کوهستانی: مریم کوهستانی دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
24 Feb 22:38 - افشار حبیبی: راه و ساختمان
24 Feb 22:38 - امیر رضا یونجی: <Media omitted>
24 Feb 22:38 - ماهک پرویزی 2: اقای افشار پس من اینجا غریبه نیستم
24 Feb 22:38 - عضو گروه وایبر امین اکبری: بنده قبلاپیمانکار بودم الان کارمندم
24 Feb 22:38 - افشار حبیبی: منم هستم خدمتتون جناب ٩٠٣٤
24 Feb 22:39 - ماهک پرویزی 2: ممنون
24 Feb 22:39 - افشار حبیبی: موفق باشيد جناب اكبري
24 Feb 22:39 - ماهک پرویزی 2: مدیر لطفا بحث
24 Feb 22:39 - You added فاطمه
24 Feb 22:39 - Abbas Riazat: دوستان بحث را شروع کنید
24 Feb 22:39 - عضو گروه وایبر امین اکبری: شمام همینطور ممنون
24 Feb 22:39 - Abbas Riazat: زیر موضوع چه باشد؟
24 Feb 22:40 - Pajooheshkade Memari: لایحه مدیریت شهری
24 Feb 22:40 - مریم کوهستانی: شما تعيين کنید آقای ریاضت. نظر مشترک نیست
24 Feb 22:40 - Abbas Riazat: به نظر من اوسعه پایدار در مویریت شهری خوبه
24 Feb 22:40 - یاسمن مسلمان: نمونه های موفق
راهکارهای مدیریت شهری پایدار
24 Feb 22:40 - امیر رضا یونجی: ورشو به عنوان سبز ترین پایتخت اروپایی معرفی میکنن و تمهیدات جالبی برای حفظ و ایجاد فضاهای سبز واقعی میکنن. توجه به پیاده روی و دوچرخه سواری در تمام شهر .
24 Feb 22:40 - Abbas Riazat: خوبه
24 Feb 22:40 - ماهک پرویزی 2: توسعه پایدار خویه
24 Feb 22:41 - احسان امینی: لایحه مدیریت شهری چیه؟
24 Feb 22:41 - Abbas Riazat: راجب مدیریت شهری پایدار
24 Feb 22:41 - محمدرضا محمد حسن زاده: توسعه پایدار خوبه
24 Feb 22:41 - ماهک پرویزی 2: هوراااا
24 Feb 22:41 - مژده باستانی: ??
24 Feb 22:41 - ماهک پرویزی 2: پیشنهاد من
24 Feb 22:41 - ماهک پرویزی 2: ?
24 Feb 22:41 - فواد بیت سیاح: ?
24 Feb 22:41 - Abbas Riazat: دوستان تعریف توسعه چیست؟
24 Feb 22:41 - Abbas Riazat: تعدیف پایداری چیست؟
24 Feb 22:41 - فواد بیت سیاح: 9034 معروف شدین
24 Feb 22:41 - محمدرضا محمد حسن زاده: فکر میکنم هماه گسترش باشد
24 Feb 22:42 - پگاه مساجدی: Tosee roshde ba keyfiate,k serfan roshd az nazare kami made nazar nist.
24 Feb 22:42 - Pajooheshkade Memari: لایحه ای که وزارت کشور داده به مجلس برایدتغییر در مدیریت شهری کشور. یکی از موضوعاتی که تو این لایحه مطرح شده انتخاب شهردار توسط مردم در شهر بالای ۲۰۰ هزتر نفره
24 Feb 22:42 - Abbas Riazat: گسترش با توسعه فرق داره
24 Feb 22:42 - احسان امینی: توسعه یعنی رشدی که کیفیت داره
24 Feb 22:42 - حسین ملکی: توسعه پایدار شهری موضوع خوبیه
24 Feb 22:43 - ماهک پرویزی 2: ممنونم
24 Feb 22:43 - امیر رضا یونجی: رشد در تمام زمینه های علمی فرهنگی زیربنایی و غیره
24 Feb 22:43 - محمدرضا محمد حسن زاده: اها
24 Feb 22:43 - ماهک پرویزی 2: توسعه پایدار یعنی نوعی حاودانگی یا ماندگاری
24 Feb 22:43 - محبوبه عزیزی: رشد ب گونه ای که نگاهی ب چشم انداز شهر داشته باشه
24 Feb 22:43 - محبوبه عزیزی: و تمام مسایل رو در بربگیره...
24 Feb 22:44 - احسان امینی: مثل یه بچه...بعضی بچه ها از پنج سالگی رشد میکنن تا ده سالگی...بعضی بچه ها توسعه پیدا میکنن تا ده سالگی ینی علاوه بر اینکه بزرگ میشن کلاس زبان میرن کلاس موسیقی میرن و...
24 Feb 22:44 - یاسمن مسلمان: پایداری یعنی دستیابی و رفع کنونی میای های شهر با درنظر گرفتن نیاز آیندگان
24 Feb 22:44 - پگاه مساجدی: Toseye Paydar yek roshfe ba keyfiat, ba tavajoh b niazhaye ayandegan bedune latme zadan b niaz haye feilie
24 Feb 22:44 - You added رضا
24 Feb 22:45 - امیر رضا یونجی: برعکس پگاه خانم
24 Feb 22:45 - پگاه مساجدی: Kodum ghesmatesh?
24 Feb 22:45 - You added حسین
24 Feb 22:45 - ماهک پرویزی 2: لطفا فارسی
24 Feb 22:45 - یاسمن مسلمان: یعنی در حدی از منابع تجدید نا پذیر استفاده بسه که قابل بازتابیده در چرخه طبیعی باشه و به حدی زباله تولید بشه که قابل جذب در طبیعت در روند طبیعی خودش باشه
24 Feb 22:45 - حسین ملکی: البته این که شهردار در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار توسط مردم انتخاب بشه به این دلیله که میخوان قدرت سیاسی به شهردار بدن که در دراز مدت میتونه خوب باشه و به نفع مدیریت شهری
24 Feb 22:46 - ماهک پرویزی 2: توسعه پایدار فقط محدود به منابع طبیعی نمیشه
24 Feb 22:46 - محمدرضا محمد حسن زاده: توسعه پایدار میتونه منابع غیر طبیعی باشه
24 Feb 22:46 - حسین شیرازی: سلام دوستان
24 Feb 22:46 - مژده باستانی: دقیقا میتونه پایداری اجتماعی هم باشه
24 Feb 22:46 - ماهک پرویزی 2: درسته
24 Feb 22:46 - محمدرضا محمد حسن زاده: درسته
24 Feb 22:47 - ماهک پرویزی 2: پایداری در تمام زمینه ها
24 Feb 22:47 - محمدرضا محمد حسن زاده: اره
24 Feb 22:47 - جهانگیر رضا زاده: توسعه، «حرکت رو به بالای کلِ نظام اجتماعی» است و معتقدم منطقاً، این تنها تعریفِ پذیرفتنی است.
24 Feb 22:47 - احسان امینی: پایدار ینی همه چیز با نگاه به اینده باشه
24 Feb 22:47 - پگاه مساجدی: Bbkhshid man gushim farsi nadare?
24 Feb 22:47 - ماهک پرویزی 2: در واقع مدینه فاضله...
24 Feb 22:47 - ماهک پرویزی 2: درسته .؟؟؟
24 Feb 22:47 - امیر رضا یونجی: توسعه پایدار توسعه ای هست که فقط نگاه صرف مصرف کنندگی رو حذف کنه چون توسعه هزینه بره و این هزینه نباید از منابع غیر قابل بازگشت بهره بگیره در خالت آرمانی . در واقع توسعه پایدار یجور منش و اخلاق هست که نفعش هم به نسل حاضر میرسه هم به نسل های آتی
24 Feb 22:47 - محمدرضا محمد حسن زاده: اره
24 Feb 22:47 - آیدا نعمت الهی: پایداری به نسل آینده توجه داره
24 Feb 22:47 - یاسمن مسلمان: توسعه هایی که نیازهاي کنونی بشر را مرتفع کند و مخاطره اي براي توانایی
نسلهاي آینده در جهت تأمین نیازهایشان ایجاد نکند، را توسعه پایدار گویند.

از نظر دکتر مجید مفیدی
24 Feb 22:48 - آیدا نعمت الهی: توسعه با توجه به نگهداری و حفظ منابع واسه ایندگان
24 Feb 22:48 - جهانگیر رضا زاده: این تعبیر از نظام اجتماعی، در کنار عوامل به اصطلاح اقتصادی، همۀ عوامل غیراقتصادی را هم لحاظ می‌کند؛ عواملی مانند همه‌نوع مصارفِ گروه‌های مختلف مردم، مصرفِ کل‌، سطوح و تسهیلات بهداشتی و آموزشی، توزیع قدرت در جامعه و تدابیر عمومی‌ترِ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و به بیان گسترده‌تر‌، «نهادها و نگرش‌ها» را. باید مجموعه‌ای از عوامل بیرونی را هم اضافه کنیم؛ یعنی عواملی که سیاست‌گذاری‌های القایی، آن‌ها را برای تغییر یک یا چند عامل درونی به‌کار می‌گیرند. ‌‌‌‌
24 Feb 22:48 - حسین ملکی: توسعه پایدار توسعه ای است که به صورت موزون در سه راستای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی باشد و نتیجه آن ایجاد شهری رقابت پذیر باشد
24 Feb 22:49 - یاسمن مسلمان: چهار مفهوم مستتر در تعریف پایداری

الف) آینده گرایی: مسئولیتی است براي رفع احتیاجات نسلهاي آینده جهت تامین نیازشان از منابع
طبیعی و پشتوانه هاي علمی و فرهنگی از آن
ب) محیط گرایی: مسئولیتی است براي حمایت و مدیریت موثر از منابع محیطی و زیستی
ج) عدالت گرایی: مسئولیتی است براي در دسترس قرار دادن منابع در مقیاس محلی و جهانی بر
اساس عدالت و ایجاد فرصت براي همه
د) مشارکت گرایی: مسئولیتی است براي مدیریت جامعه براي تشخیص مسائل مرتبط با محیط بر
اساس مشارکت مردم و دسترسی آزادانه به اطلاعات
24 Feb 22:50 - امیر رضا یونجی: پایداری خودش صفتی هست که خودش رو بهتر از هر تعریفی معرفی میکنه بنظرم و ما تو تعریف پایداری باید نقطه اوج رو مد نظر بگیریم
24 Feb 22:50 - ماهک پرویزی 2: محیط بیشترین نقش رو در این تعریف داره
24 Feb 22:50 - پگاه مساجدی: Mohit ya mofiriat?
24 Feb 22:51 - ماهک پرویزی 2: محیط
24 Feb 22:51 - محمدرضا محمد حسن زاده: چرا محیط؟
24 Feb 22:51 - یاسمن مسلمان: هر چهار وجه تعریف مهم هست
آینده گرایی
محیط گرایی
عدالت گرایی
و مشارکت گرایی
24 Feb 22:51 - فرزاد رحمانی: خدمت تمام دوستان سلام خسته نباشید ایده راه اندازی این گروه ایده فوق العاده ای بوده
24 Feb 22:51 - You added محمد
24 Feb 22:51 - امیر رضا یونجی: البته فراموش نکنیم این جنبش پایداری در واکنش علیه صنعتی شدن بی بند و بار شهرها ایجاد شد . پس پایداری به امروز هم توجه ویژه ای داره و تاکیدش فقط روی فردا نیست
24 Feb 22:51 - یاسمن مسلمان: توسعه پایدار بدون هر کدوم از این وجه ها لنگ میزنه
24 Feb 22:52 - فواد بیت سیاح: 6116 کاملا موافق نظرتونم
24 Feb 22:52 - احسان امینی: پایداره یه منطقه..اصن یه چیز بدیهیه..ولی اجراش سخته
24 Feb 22:52 - پگاه مساجدی: Khob tamame inha ba modiriat kontorol mishan ...
24 Feb 22:52 - ماهک پرویزی 2: محیط
اقلیم
منابع طبیعی
24 Feb 22:52 - جهانگیر رضا زاده: اگه عدالت نباشه هیچ کدوم از اونا نیست
24 Feb 22:52 - محمدرضا محمد حسن زاده: درسته
24 Feb 22:52 - امیر رضا یونجی: اینجا که همه اسم دارن کنار شمارشون
24 Feb 22:52 - جهانگیر رضا زاده: عدالت واقعا کم رنگ
24 Feb 22:52 - محبوبه عزیزی: میشه عدالت رو زیرمجموعه پایداری درنظر گرف
24 Feb 22:53 - رضا نظری: توسعه پایدار رو با نگاه فرهنگی چطور میشه تعریف کرد؟
24 Feb 22:53 - امیر رضا یونجی: نه عدالت از اصول اصلی هست و زیر بناییی
24 Feb 22:53 - مژده باستانی: توسعه و مدیریت پایدار آن چنان توسعه ای است که ایجاد، حفظ و افزایش کیفیت زندگی کلیه افراد بشر در تمام زمان ها را آشکارا در نظر داشته باشه
24 Feb 22:53 - فواد بیت سیاح: عدالت نباشه پایداری توسعه معنا نداره
24 Feb 22:53 - حسین ملکی: بله به تمامی وجوه باید به صورت موزون توجه شود تا به توسعه پایدار منجر شود
24 Feb 22:54 - امیر رضا یونجی: فرهنگ سازی پایدار مشخصا از مشکلات اصلی جامعه ماست
24 Feb 22:54 - جهانگیر رضا زاده: ما باید عدالت رو در توسعه بایدار بررنگ و در درجه اول به اون توجه کنیم
24 Feb 22:54 - ماهک پرویزی 2: فرهنگ سازی زیر مجموعه میتونه باشه
24 Feb 22:54 - جهانگیر رضا زاده: دیشب بیشتر بحث ما بر روی فرهنگسازی بود
24 Feb 22:54 - ماهک پرویزی 2: بله
24 Feb 22:54 - ماهک پرویزی 2: فرهنگ سازی
24 Feb 22:54 - محبوبه عزیزی: یعنی اول کار باید یک منطقه باید ب عدالت (از هر جهتی )برسه تا بشه برای اون منطقه از نظر توسعه پایدار برنامه ریزی کرد؟
24 Feb 22:55 - ماهک پرویزی 2: که در هر شهری متفاوته
24 Feb 22:55 - جهانگیر رضا زاده: ما باید فرهنگ اصیل ایرانیمونو از دست ندیم
24 Feb 22:55 - محمدرضا محمد حسن زاده: دقیقا موافقم
24 Feb 22:56 - امیر رضا یونجی: بله فرهنگ مجموعه اخلاق ی جامعس که سر منشا رفتار و کردار افراد میشه تو تصمیماتشون نقش داره و اتفاقا فرهنگ پایدار از محیط پایدار هم مهم تره ! چون فرهنگ مهم ترین ارثیه برای نسل بعد هست
24 Feb 22:56 - جهانگیر رضا زاده: تبلیغات فرهنگی نقش مهمی میتوه داشته باشه
24 Feb 22:56 - یاسمن مسلمان: من سهم رسانه رو در مورد فرهنگ سازی خیلی قوی میدونم
24 Feb 22:57 - جهانگیر رضا زاده: فرهنگ هر قوم ایرانی رو رواج بدیم
24 Feb 22:57 - سارا موسوی: توسعه زمانی می تونه شرطی موفق باشد که از حمایت اجتماعی قوی برخوردار باشد
24 Feb 22:57 - امیر رضا یونجی: همین مصرف صحیح منابع اگر تبدیل به فرهنگ جامعه بشه ....
24 Feb 22:57 - حسین ملکی: ولی به نظر میرسه تعاریف از فرهنگ کاربردی نیست
24 Feb 22:57 - جهانگیر رضا زاده: متاسفانه ما داریم گذشته خودمونو فراموش میکنیم
24 Feb 22:57 - مرتضی محمدی: شرمنده نت نداشتم +
24 Feb 22:57 - محبوبه عزیزی: رسانه نقش مهمی داره،اما این راهی ک رسانه های ما در پیش گرفتن یه جاهایی نتیجه معکوس میده..
24 Feb 22:57 - فرزاد رحمانی: بنظرم دوستان دارند کلی گویی میکنند و از واقعیت هایی رو طرح میکنند و طی گذشت سالها از دست دادیم و هرگز یک شبه و یک ساله و ده ساله درست نخواهد شد
24 Feb 22:58 - محبوبه عزیزی: و البته تلاششون برای فرهنگ های اصیل ما خیلی کمرنگه
24 Feb 22:58 - جهانگیر رضا زاده: به عنوان یک مثال کوچک تا چند سال بیش در خانه ها ابن مد شده بود ولی حالا مثل قدیم به آشبز خانه یک مطبخ خانه هم اضافه شده
24 Feb 22:58 - جهانگیر رضا زاده: یعنی دوباره بازگشت به عقب
24 Feb 22:59 - مژده باستانی: انقدر فرهنگ بیگانه به کشورمون تزریق شده که دیگه این فرهنگ بیماره بستر مناسبی برای پایداری نداره
24 Feb 22:59 - امیر رضا یونجی: بله فرزاد خان ولی باید اول در کلیات یکدست بشیم تا رو جزییات ب نتیجه مشترک برسیم . ما باید حواسمون باشه جمعمون هم پایدار باشه!
24 Feb 22:59 - جهانگیر رضا زاده: بس نباید گذشته فراموش بشه
24 Feb 22:59 - جهانگیر رضا زاده: میشه اون رو احیا کرد
24 Feb 22:59 - You added Milad
24 Feb 22:59 - حسین ملکی: خیلی از کشورها هستند که فرهنگ چندین هزار ساله ندارن و لزوما هم نیازی ندارن که داشته باشن ولی با فرهنگ سازی و استفاده از قدرت رسانه خیلی استفاده میکنن
24 Feb 23:00 - امیر رضا یونجی: اتفاقا فرهنگ بیگانه بد نیست. ما داریم عجولانه استفادش میکنیم
24 Feb 23:00 - ماهک پرویزی 2: الان فضای مجازی بیشتر انسان رو تحت تاثیر قرار میدهند
24 Feb 23:00 - جهانگیر رضا زاده: جناب امیر رضا منظور از فرهنگ بیگانه فرهنگ بد و زشت
24 Feb 23:00 - جهانگیر رضا زاده: غربیه
24 Feb 23:00 - فرزاد رحمانی: بنظر این گروه فوق العاده است بشرطی که هدفمند پیش بریم پراکنده گویی نشه برای یه هدف اقدام کنیم
24 Feb 23:01 - احسان امینی: از پایداری رسیدیم به فرهنگ؟
24 Feb 23:01 - محبوبه عزیزی: صرفا چون روی بعضی از رفتارها اسم بیگانه میاد ما سعی در نفی اون داریم،درصورتی ک خیلی ازونها کارآمدتر از خصوصیات و رفتارهایی هس ک بین خودمون رواج پیدا کرده
24 Feb 23:01 - ماهک پرویزی 2: کشوری که فرهنگ غنی نداشته باشه یعنی تاریخ و تمدنی هم نداشته
24 Feb 23:01 - مژده باستانی: عدالت چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
24 Feb 23:01 - فرزاد رحمانی: قرار نیست همو عوض کنیم و یا خودمونو به هم ثابت کنیم و یا علم و دانسته های همو محک بزنیم
24 Feb 23:01 - پگاه مساجدی: Motasefane farhangsazie ma makuse.....kafie began chizi kame,bejaye inke dar masrafe un manteghi amal konim,badtar be jamavarie un mored mipardazim
24 Feb 23:01 - حسین ملکی: دوستان درتعریف علمی از فرهنگ فرهنگ خوب و بد نداریم
24 Feb 23:01 - ماهک پرویزی 2: من که گفتم فرهنگ زیر مجموعه اس
24 Feb 23:01 - محبوبه عزیزی: من سوالم اون وسط گم شد?
24 Feb 23:02 - Abbas Riazat: دوستان پایداری
24 Feb 23:02 - Abbas Riazat: توسعه
24 Feb 23:02 - جهانگیر رضا زاده: متاسفانه متاسفانه ما جنبه بذیرفتن بعضی از فرهنگ هارو نداریم
24 Feb 23:02 - ماهک پرویزی 2: از بحث دور نشیم
24 Feb 23:02 - امیر رضا یونجی: ببینید میز غذا خوری میز مطالعه تخت خواب اینا همه تزریق شده به فرهنگ ما مگه بدن⸮ نمیشه کلی فرهنگ رو رد کرد اتفاقا قبلا ما پیشرفته بودیم و فرهنگمون رو صادر میکرویم اما الان قبول کنیم غربیا از ما جلوترن و ایرادی نداره ما فرهنگ رو وارد کنیم
24 Feb 23:02 - فرزاد رحمانی: بیایم یه راه و ایده که بهش اعتقاد داریم رو پایدار محقق و اثبات کنیم و الگو باشیم تا تقلید کنند
24 Feb 23:02 - Abbas Riazat: توسعه یعنی رشد مفید و بهینه
24 Feb 23:03 - پگاه مساجدی: Ba hefze manabe
24 Feb 23:03 - عضو گروه وایبر امین اکبری left
24 Feb 23:03 - ماهک پرویزی 2: توسعه یعنی ارزش دهی به نسل های آینده
24 Feb 23:03 - مژده باستانی: پایداری مجموعه از وضعیت ها که در طول زمان تداوم داره
24 Feb 23:03 - Abbas Riazat: و توسعه پایدار یعنی توسعه ای که همه جانبه باشه و سال های سال بتونه بدون نیاز به کمک های دیگران خودش را اداره کنه
24 Feb 23:03 - حسین ملکی: آقای امیر رضا نکنه منظورتون اینه که ارتباطاتمون با کشورهای دیگه رو تعطیل کنیم تا ازشون تأثیر نگیریم؟
24 Feb 23:03 - جهانگیر رضا زاده: توسعه یعنی استفاده درست وبهینه از منابع موجود
24 Feb 23:04 - آیدا نعمت الهی: بله میشه از تجربیات گذشتگانم بهره برد چون نتیجه کارای انها داره به نسل فعلی میرسه
24 Feb 23:04 - احسان امینی: یه سریالی رامبد جوان ساخته بود...این زمینی ها....یه دیالوگی داشت اوج توسعه پایدار توی ایران بود...میگفت من میرم حموم آب رو کم باز کنم که بچم آب داشته باشه؟ خب میخام صد سال سیاه نداشته باشه ?
24 Feb 23:04 - سارا موسوی: به کارگیری مزایای تکنولوژی های اینترنتی جهت ارتقای فرهنگی جامعه میتونه زمینه عدالت اجتماعی رو به وجود بیاره
24 Feb 23:04 - آیدا نعمت الهی: فرهنگ سازیم تأثیز زیادی داره
24 Feb 23:04 - جهانگیر رضا زاده: هیچ چیز مهم تر از عدالت نیست
24 Feb 23:04 - امیر رضا یونجی: اولین قدم عملی در توسعه پایدار جلو گیری از رشد سریع افقی شهرها
24 Feb 23:04 - ماهک پرویزی 2: چرا از هر بحثی سر از فرهنگ سازی در میارییمم
24 Feb 23:05 - ماهک پرویزی 2: ؟؟؟؟؟؟؟
24 Feb 23:05 - جهانگیر رضا زاده: اول عدالت بعد سایر موارد
24 Feb 23:05 - محبوبه عزیزی: چون ضعف بزرگی تو این زمینه داریم?
24 Feb 23:05 - ماهک پرویزی 2: اما فرهنگ ما کم نداره
24 Feb 23:05 - جهانگیر رضا زاده: اون مشکل مردم نه مدیران
24 Feb 23:05 - ماهک پرویزی 2: فقط نقص در اجرای فرهنگ داریم
24 Feb 23:06 - امیر رضا یونجی: جناب ملکی از کدوم پیام من این برداشت رو کردید⸮ نه اصلا میگم اتفاقا وارد کننده ی فرهنگ باشیم
24 Feb 23:06 - ماهک پرویزی 2: ؟؟؟؟؟
24 Feb 23:06 - مژده باستانی: چون فرهنگ بستر موضوع هاست..از طرفی فرهنگ و شیوه مون تغییر کرده از طرفی پذیرش این تغییر برامون سخته
24 Feb 23:06 - جهانگیر رضا زاده: مردم در بذیرش فرهنگ ضعف دارن نه مدیران
24 Feb 23:06 - محبوبه عزیزی: مردم از مدیران تاثیر میگیرن،،،از روند کار مدیران
24 Feb 23:06 - یاسمن مسلمان: عدالت بسیار مهم هست
چون در راستای فقر زدایی هست
24 Feb 23:06 - پگاه مساجدی: Har mozui zir majmuei az farhang mishe...farhange estefade,farhange masraf,farhang dar raftar....
24 Feb 23:07 - مریم کوهستانی: در توسعه پايدار توسعه باید متوازن در همه ی سطوح جامعه و کشور باشه. اگر توسعه متراکم باشه و پراکنده نباشه اون پایدار نیست
24 Feb 23:07 - آیدا نعمت الهی: یه شهرساز باید بتونه روابط عوامل انسانی رو با فنی مهندسی پررنگ کنه پس نباید بگیم مشکل مردمه نه مدیران!!
24 Feb 23:07 - جهانگیر رضا زاده: مردم هرجایی رو که به نفعشونه رو قبول و به ضررشونه رو رد میکنن
24 Feb 23:07 - آیدا نعمت الهی: اگر مردم مشکل دارن مشکل از مدیرانه
24 Feb 23:07 - حسین ملکی: این فرهنگ ما نیس که کم داره بلکه ضعف برنامه ریزی و رسانه ای در زمینه فرهنگه که باعث عدم پیشرفت ما در این زمینه شده است
24 Feb 23:07 - مژده باستانی: آره در واقع بین توسعه بیشتر و فرهنگ گذشته مشکل داریم حدواسط اینا رو نمیدونیم
24 Feb 23:08 - ماهک پرویزی 2: 0580 موافقم
24 Feb 23:08 - یاسمن مسلمان: در مورد فرهنگ سازی و کمک گرفتن از رسانه
دوستان کلیپ های
It's smarter to travel in groups
رو ملاحضه فرمودید؟
24 Feb 23:08 - جهانگیر رضا زاده: چرا کسی حرف از عدالت نمیزنه همش حرف از فرهنگ شده
24 Feb 23:08 - مریم کوهستانی: نت من ضعیفه پیام دیر اومد
24 Feb 23:08 - اسماعیل فلاح: توسعه پایدار: توسعه ای است که نیازهای فعلی خود رابدون خدشه دار کردن به توانایی نسل آینده برآورده ساخته و نیازهای خود را پاسخ گويد
24 Feb 23:08 - جهانگیر رضا زاده: بی عدالتی باعث نبود فرهنگسازی شده
24 Feb 23:08 - ماهک پرویزی 2: عدالت نوعی فرهنگ نیست؟؟؟؟
24 Feb 23:08 - امیر رضا یونجی: من یکی از راه های حفظ منابع سبز شهرهارو خصوصی کردن اونا میدونم. منطقه گنج نامه همدان تنها باغاتیش حفظ شده که صاحب داره و دورش دیوار . درسته همه نمیتونن تو این باغا برن ولی حداقل ریه های شهر حفظ شده
24 Feb 23:08 - یاسمن مسلمان: بهترین و شیواترین در امر فرهنگ سازی حمل و نقل عمومی هست
24 Feb 23:08 - مژده باستانی: عدالت مهم تره
24 Feb 23:09 - اسماعیل فلاح: عدالت در تسهیم منابع
24 Feb 23:09 - جهانگیر رضا زاده: ما عدالت رو فقط در مرکز میبینم
24 Feb 23:09 - حسین شیرازی: اتفاقا فرهنگ کار مدیران هست چرا که عوض کردن یک فرهنگ غلط شاید یک دهه طول بکشه و به چشم هم نمیاد. اما مدیران کارهایی انجام میدن که سریع خودش تو چشم مردم نشون بده
24 Feb 23:09 - یاسمن مسلمان: بله درسته عرض کردم که عدالت در دل خودش فقر زدایی رو داره که بسیار مهمه
24 Feb 23:09 - ماهک پرویزی 2: بحث ما توسعه ی پایدار
24 Feb 23:09 - ماهک پرویزی 2: پس یعنی فکر همه جارو کردیم تا بهش برسیمم
24 Feb 23:09 - جهانگیر رضا زاده: چرا نباید در سایر نقاط عدالت وجود داشته باشه
24 Feb 23:09 - آیدا نعمت الهی: عدالت و توزیع مناسب و بجای کاربریها در بحث مدیریت میتونه از نسل اتی حفاظت کنه به نوعی چون نیازی واسه تغییر بسرعت نداره
24 Feb 23:09 - مژده باستانی: عدالت در جامعه مثل ایجاد تشکل های صنفی مستقل
24 Feb 23:10 - مریم کوهستانی: عدالت جزیی از فرهنگه نه کل فرهنگ. یه جزء نمیتونه کل رو از بین ببره اما میتونه ناقص بکنه
24 Feb 23:10 - Abbas Riazat: دوستان به نظر شما مدیران شهری باید چه ویژگی هایی داشته باشند تا بتوانند توسعه را پیدار کنند؟
24 Feb 23:10 - جهانگیر رضا زاده: غیر از مرکز شما هیچ امکاناتو هیچ امنیتی نخواهید دید
24 Feb 23:10 - ماهک پرویزی 2: اول تعهد
24 Feb 23:10 - پگاه مساجدی: Be fekre mardom bashan na sud
24 Feb 23:11 - ماهک پرویزی 2: تعهد به تمام جوانب
24 Feb 23:11 - مژده باستانی: عادل باشند
24 Feb 23:11 - مریم کوهستانی: باید دید وسیع و ترکیبی داشته باشند و تک بعدی فکر نکنند
24 Feb 23:11 - امیر رضا یونجی: دوستان اول نمودهای توسعه پایدار رو لیست کنیم بعد به پیشنیازاش بپردازیم بهتره
24 Feb 23:11 - آیدا نعمت الهی: موافقم
24 Feb 23:11 - بهروز سفیران: کل نگر باشن
و سیستمی فکر کنن
24 Feb 23:11 - جهانگیر رضا زاده: بنظر من 1عدالت2متعهد3توجه به مردم ومنابع موجود
24 Feb 23:11 - Abbas Riazat: با دید سیستمی موافقم
24 Feb 23:11 - امیر رضا یونجی: مدیر شهری باید درجه اول متعصب باشه رو شهری که مدیریتش میکنه
24 Feb 23:11 - اسماعیل فلاح: توسعه پایدار بر روی حفظ محیط زیست تاکید داره
24 Feb 23:12 - مریم کوهستانی: چرا توسعه پايدار تو ایران نیست؟
24 Feb 23:12 - مژده باستانی: یعنی چی متعصب؟؟
24 Feb 23:12 - اسماعیل فلاح: باید از همون شهر باشه
24 Feb 23:12 - ماهک پرویزی 2: من هم موافقم
24 Feb 23:12 - آیدا نعمت الهی: باید واقع گرا و دلسوز و البته مسلط به اوضاع موجود باشه
24 Feb 23:12 - اسماعیل فلاح: چون باید فرهنگ و نیازهای شهر رو بشناسه
24 Feb 23:12 - مژده باستانی: واقع گرایی?
24 Feb 23:13 - اسماعیل فلاح: نقاط قوت و ضعف شهر رو بدونه
24 Feb 23:13 - You added زاکری
24 Feb 23:13 - بهروز سفیران: تعصب نه .
منطبق با اصول مدیریتی و مطابق با نیازهای شهر انجام وظیفه کنن
24 Feb 23:13 - اسماعیل فلاح: با مشکلات منطقه آشنا باشه
24 Feb 23:13 - ماهک پرویزی 2: پس میرسیم به بحث دیشب که هرکسی در جای خودش نیست


درسته؟؟؟
24 Feb 23:14 - سارا موسوی: استفاده صحیح از اراضی شهری می تونه باعث دست یابی به شهر پایدار شه
24 Feb 23:14 - مریم کوهستانی: بتونه از شهر درآمد کسب کنه و خرج همون شهر کنه
24 Feb 23:14 - امیر رضا یونجی: مدیر شهری باید احساس تعلق به شهر داشته باشه ی مسافر خیلی دل نمیسوزونه
24 Feb 23:14 - بهروز سفیران: متاسفانه یکی از دلایل مهم همینه که افراد در جای خودشون نیستند.
24 Feb 23:15 - بهروز سفیران: دوم نبود برنامه یا مخمتر از اون نبود تفکر برنامه ای
24 Feb 23:15 - ماهک پرویزی 2: موافقم 916
24 Feb 23:15 - جهانگیر رضا زاده: بخاطره این که هرکسی در جای خودش نیست مدیریت وجود نداره
24 Feb 23:15 - آیدا نعمت الهی: اقای امیر رضا ?
24 Feb 23:16 - امیر رضا یونجی: اتفاقا تعقب رو من دریت میدونم تعقب داشته باشی از درختای شهرت مث بچه هات نگهداری میکنی
24 Feb 23:16 - ناهید عالی پور: سلام
به نظر من یک مدیر شهری باید در وحله اول مردم و موقعیت اونها رو بشناسه و خودشو جای اونها بذاره.همیشه بینشون باشه.چون مدیریت شهری در اصل برای بالا بردن رفاه زندگی مردمه و نه برای پیش برد طرح خای عمرانی شهر.
24 Feb 23:16 - امیر رضا یونجی: تعصب*
24 Feb 23:17 - بهروز سفیران: البته انتقاد زیاد میشه کرد ولی شاید بهتر باشه برای بهبود ،راهکار ارائه بشه
24 Feb 23:17 - مریم کوهستانی: حفظ کاربری اراضی خیلی مهمه.
24 Feb 23:17 - ماهک پرویزی 2: تعصب
24 Feb 23:17 - مریم کوهستانی: مکانیابی صحیح
24 Feb 23:17 - مژده باستانی: یه سوال تو حوزه مدیران شهری سن اکثر شهردارها بین45تا65 چرا؟؟ این تاثیری تو اداره شهر داره؟
این به این معنی نیست که نمیتونه خیلی واقع گرا باشه
24 Feb 23:17 - ناهید عالی پور: پس تا زمانی که با مردمت هم درد نباشی نمیتونی براشون تصمیم بگیری
24 Feb 23:17 - پگاه مساجدی: Yeki az moshkelate toseye paydar nadashtan,roshde bi raviast..dar surati ke tedade ziadi khune faghat baraye jamavarie sarmayehaye shakhsi,bedune saken hastan...
24 Feb 23:18 - زهرا گودرزی: مدیر شهری باید دید وسیع داشته باشه و راهبردهای اساسی ارایه بده
24 Feb 23:18 - سارا موسوی: پیش بینی جمعیت و براورد نیازهاشون
24 Feb 23:18 - جهانگیر رضا زاده: این طرح ها وایده هایی که دوستان میدن تا 50سال آینده در ایران شاید شاید اجرا بشه
24 Feb 23:19 - امیر رضا یونجی: راهکاره دیگه شهردار ترجیحا بومی باشه
24 Feb 23:19 - پگاه مساجدی: Kash sarmaye gozario az maskan mishod be samte gardeshgari bord....ye sude do tarafe,be nafe mardom va dolat
24 Feb 23:19 - جهانگیر رضا زاده: همه این نظریات در حد ای کاش ...هست
24 Feb 23:19 - ماهک پرویزی 2: ببخشید دوستان


وقتی تعریف درست از توسعه ی پایدار نداشته باشیم به بیراهه میریم..
24 Feb 23:19 - Abbas Riazat: اگر سن مدیران شهری بالا باشه قدرت ریسک میاد پایین و شهر ها نمیتونند تجارب جدیدی از مدیریت شهرشون ببینند
24 Feb 23:19 - پگاه مساجدی: Kheili az ejrahaye feli,ey kash haye gozashte budan
24 Feb 23:20 - ناهید عالی پور: از لحاظ خونه های خالی و اوضاع بد مدیریت زمین که یکی از وظایف مدیریت شهریه 4 تا راه حل وجود داره
1 افزایش عرضه
2 کاهش تقاضا
3 زمین برای مصارف دولتی و عمومی
4 زمین برای اقشار کم درآمد
24 Feb 23:20 - پگاه مساجدی: Mamnun 7519
24 Feb 23:20 - مژده باستانی: همین که سن مدیران بالاست بنظر من نمیتونن با جزییات بهتر و بیشتری عمل کنن...یه مدیر اگه بخواد به همه مشکلات رسیدگی کنه نباید از جایی بفهمه باید خودش از نزدیک مستقیم ببینه...
24 Feb 23:20 - ناهید عالی پور: ایده گردشگری برای یک شهر عااالیه
چون بدون هیچ هزینه ای و ضرری شما دارید برای شهرتون و مردمش درآمد کسب میکنید
24 Feb 23:21 - جهانگیر رضا زاده: بنده هم عرض کردم بعد ای کاش اجرا میشه البته بعد یه بازه زمانی طولانی
24 Feb 23:21 - امیر رضا یونجی: دوستان قبول دارید بلای شهرهای ما کالا ی ارزشی بودن مسکن هست ⸮
24 Feb 23:21 - پگاه مساجدی: Daghighan.shamele gozineye sevom ham mishe...
24 Feb 23:21 - جهانگیر رضا زاده: آیا یک لیسانس تاریخ میتونه شهردار باشه؟
24 Feb 23:21 - Abbas Riazat: دوستان اگر میشه یک نمونه یا ایده برای توسعه پایدار یک پروژه شهری بفرمایید تا بحث و نقد و بررسی کنیم
24 Feb 23:22 - سارا موسوی: تعیین قطب های جدید خدماتی برای جلوگیری از تمرکز جمعیت در یک منطقه شهری
24 Feb 23:23 - امیر رضا یونجی: دوستان قبول دارید بلای شهر های ما کالای ارزشی بودن مسکن هست⸮
24 Feb 23:23 - پگاه مساجدی: Shahrhaye kuchik tabiat va hata tarikhe khubi dare,vali zamin gheymate balai nadare...dar surati k shahrhaye bozorg arzeshe zamin balast.age mojtama haye tafrihi be onvane sarmaye gozari dar shahrhaye kuchik ijad beshe,roshde shahrhaye bozorg ham kamtar mishe
24 Feb 23:23 - جهانگیر رضا زاده: شهر سبز
24 Feb 23:23 - Abbas Riazat: تعیین قطب های جدید خیلی خوبه
24 Feb 23:24 - امیر رضا یونجی: تمام وقت شهرداری هم با مشکلات مسکن سازان صرف میشه
24 Feb 23:24 - پگاه مساجدی: Jabejai sarmaye,che az nazare makani che az nazare moredi
24 Feb 23:24 - Abbas Riazat: این قطب ها در طی چندین سال ممکنه نقش شهر را هم تقویت کند
24 Feb 23:24 - مژده باستانی: ایجاد تشکل های صنفی مستقل در راستای عدالت شهری
24 Feb 23:24 - پگاه مساجدی: Masalan ba pule mardom tu kavir hotel va restoran bezanan...
24 Feb 23:25 - ناهید عالی پور: بله تا زمانی که یک فرد که زمین داره ،بدون هیچ کاری و زحمتی و فقط با ساخت و سازهای جانبی زمینش، ارزش زمینش میره بالا چرا یک کالای سرمایه ای نباشه
24 Feb 23:25 - پگاه مساجدی: Mardom motmaenan esteghbal mikonan azin sarmaye gozariha...gheymate zamin va maskan ham bi ravie bala nmire
24 Feb 23:25 - مژده باستانی: آخه قطب بندی خودش از موانع عدالت
24 Feb 23:26 - Abbas Riazat: دوستان در حال حاظر بیشتر مد نظر ما توسعه پایداری مالی است چون بحث مالی و اقتصادی از همیت ویژه ای برای شهردار برخوردار است
24 Feb 23:26 - پگاه مساجدی: Vaghti nare bala,va bar ax shamele jarime ham beshe...dige sudavari nadare
24 Feb 23:26 - یاسمن مسلمان: مهندس ریاضت به نظرن توسعه پایدار مالی بر میگرده به همون بحث دیشب
24 Feb 23:27 - Abbas Riazat: نه منظور از قطب بندی طبقه بندی نیست
24 Feb 23:27 - ناهید عالی پور: ما تا زمانی که مردممون به سمت تولید نرن ی کشور توسعه نیافته میمونیم .چون ما از سه ویژگی پشت سرهم کشور توسعه یافته یعنی کشاورزی تولید و خدمات ،فقط اولی و آخری رو داریم و خبری از تولید نبوده
24 Feb 23:27 - امیر رضا یونجی: بله جواب میده معلومه مردمم استقبال میکنن نمونش همین سهام پدیده خیلی خوب استقبال شد!
24 Feb 23:27 - جهانگیر رضا زاده: اصلاح رفع نیازهای کنونی بدون محرومیت نسل های آینده
24 Feb 23:27 - ماهک پرویزی 2: ?
24 Feb 23:28 - ماهک پرویزی 2: فقر زدایی و محرومیت زداس میتونه زیر مجموعه توسعه پایدار باشه
24 Feb 23:28 - ناهید عالی پور: و تا زمانی که فرهنگ تولید نداریم ،بهترین جا برای سرمایه گذاریمون میشه زمین و طلا و دلار.یعنی به عبارتی شغل ناشریف دلالی
24 Feb 23:28 - امیر رضا یونجی: آفرین تولید مرده دلیلشم سود بانکی هست
24 Feb 23:29 - مژده باستانی: وقتی قطب بندی جدید شکل میگیره خدمات هم به سمت قطب ها سوق پیدا میکنن
24 Feb 23:29 - Abbas Riazat: یکی از دلایل عدم تولید وجود گمرک در ایران است. گمرک با 150 برابر قیمت مواد اولیه را اجازه ورود میدهد و تولید کننده مجبور است یا نخرد و یا تولید با قیمت بالا داشته باشد و این پایداری ندارد
24 Feb 23:29 - ناهید عالی پور: میدونستین ایران دومین کشور رباخوار دنیاست؟؟
تمام کشورهای غربی بلاد کفر!سودشون 1.5 درصده
کشورای اسلامی منطقه 2.5درصد که حد شرعیشه
ولی ایران 22 درصد
24 Feb 23:30 - ناهید عالی پور: تولید فقط تولید ابزار و وسیله نیست
24 Feb 23:30 - امیر رضا یونجی: تولید امری هست که دیگه حتی سازمان ها ارگان ها هم جرات ندارن واردش بشن و ترجیح میدن دلال بزرگ باشن!
24 Feb 23:30 - جهانگیر رضا زاده: خانوارها به اندازه دولت وسرمایه گذاران ازمنابع سهم ببرند
24 Feb 23:30 - ماهک پرویزی 2: مدیر ببخشید از بحث دور نشدیم؟؟؟؟
24 Feb 23:30 - ناهید عالی پور: یکی از صنعتهای تولیدی،گردشگریه
مواد اولیه=صفر
ریسک و زحمت داره ولی سود بالایی داره
24 Feb 23:31 - پگاه مساجدی: In ham be elate taghirate ziad tu keshvare mast,vaghean ma chera nabayad sobate sarmaye gozsri dashte bashim...
24 Feb 23:31 - جهانگیر رضا زاده: برابری در توزیع منافع رشد اقتصادی
24 Feb 23:32 - ناهید عالی پور: هدف اولیه گمرک این بوده که با گرفتن پول از روی مواد وارداتی اون رو باز وارد چرخه تولید داخلی کنه
24 Feb 23:32 - پگاه مساجدی: Keshvare ma az nazare tabiat va tarikh mitunest rotbe yeke gardeshgario dashte bashe...antalia joz ye darya chi dasht?ma k do ta unam motanaveesho darim...
24 Feb 23:32 - Abbas Riazat: آفرین خانم عالی پور
گردشگری یکی از تولیدات شهرداری میتونه باشه
24 Feb 23:32 - پگاه مساجدی: Azadi...
24 Feb 23:32 - امیر رضا یونجی: و بازهم برمیگردیم به سیستم قدرت تو ایران! طرف میدونه مصاحبش قیمت طلا رو تکون میده ها ولی بازم این کار رو میکنه
24 Feb 23:33 - ناهید عالی پور: بچه ما ایرانیها ریسک رو دوست نداریم
24 Feb 23:33 - مژده باستانی: گردشگری مثل همون شهر آبادنان که جاذبه توریستی جالبی داشت
24 Feb 23:33 - جهانگیر رضا زاده: نوین سازی زیست محیطی
24 Feb 23:33 - امیر رضا یونجی: تزویر ریا .... چطور اوضاع درست میشه وقتی قرار هست نشه
24 Feb 23:33 - مژده باستانی: یه همجین سرمایه گذاری تو شهر 100%جواب میده
24 Feb 23:33 - پگاه مساجدی: Ma iraniha ghodrate risko nadarim...bebazim dige nmitunim shoru konim...
24 Feb 23:34 - یاسمن مسلمان: ریسک رو دوست نداریم و تا به در بسته میخوریم کوتاه میایم
24 Feb 23:34 - ناهید عالی پور: وگرنه توی کشور آمریکا از هر 3 نفر دو نفر توی شرکتای تولیدی کوچیک کار میکنن
از این شرکتها 90 درصدشون شکست میخورن ولی بازهم به راهشون یعنی تولید و خلاقیت ادامه میدن
24 Feb 23:34 - امیر رضا یونجی: قدرت ریسک رو داریم ولی قبول کنید الان پولتو بخوابونی بانک سودش بیشتره !
24 Feb 23:34 - ماهک پرویزی 2: http://www.samsung.com/iran/aboutsamsung..._img01.gif
24 Feb 23:34 - سارا موسوی: برقراری عوارض بر اراضی بایر داخل محدوده شهر که قابلیت ساخت دارن هم درامد خوبی برای شهرداری دارند
24 Feb 23:35 - Abbas Riazat: گمرک مواد اولیه باید برداشته بشه
در بحث شهر هم گمرک تجهیزات و تاسیسات شهری باید برداشته بشه
24 Feb 23:35 - ناهید عالی پور: آره ولی تاکی قراره پول بذاریم و هی مدام مال ریا بخوریم
24 Feb 23:35 - ماهک پرویزی 2: http://www.asriran.com/content/img/news/6377_547.jpg
24 Feb 23:35 - امیر رضا یونجی: دوست من کارخونه دارن جنس تولیدیشون با یک چهارم قیمت از چین وارد میشه ???
24 Feb 23:35 - ناهید عالی پور: من متاسفم
24 Feb 23:35 - جهانگیر رضا زاده: ایجاد فضاهای مصنوعی میتونه برای شهرداری درآمد زا باشه
24 Feb 23:35 - ماهک پرویزی 2: http://isfahan.ir/Dorsapax/userfiles/Ima...919417.jpg
24 Feb 23:36 - امیر رضا یونجی: ما با جیب خالی حرف میزنیم ولی کسی میلیاردها پولشو نمیزاره تو بازاری که با اخم لبخند ی عده تغییرات نجومی داره
24 Feb 23:36 - ماهک پرویزی 2: لینکهای جمع بندی مطالب
24 Feb 23:36 - پگاه مساجدی: In hame hazineye moshaver baraye tarhaye jameo tafsili pardakht mishe,ama sanadi rahbordi baraye sanate gardeshgari pishbini nmshe
24 Feb 23:36 - ناهید عالی پور: ولی بذارید اینجوری این فرهنگ رو بیاریم روو کار
هر خونواده ای برای خودش موظف بشه که یک جنس تولید کنه
24 Feb 23:36 - Milad Mohamadi: خب این سیاست بانک های ماست که پول تو دست مردم رو جمع کنن با ایجاد تبلیغات برای سود بالا. و بعد هم خودشون دست ب اختلاص های بزرگ میزنن
24 Feb 23:36 - یاسمن مسلمان: اگر هر خانواده تولید کنه کی بفروشه؟
24 Feb 23:37 - یاسمن مسلمان: چی میگید
24 Feb 23:37 - یاسمن مسلمان: اصل فروش و بازاریابی هست که تو ایران ضعیفه
24 Feb 23:37 - پگاه مساجدی: Sistemesh be vojud miad kafie shoru mone,mesle barnameye bazar
24 Feb 23:37 - جهانگیر رضا زاده: الان بنظر شما چرا قطر سرمایه دار ترین کشور دنیاست؟؟؟؟
24 Feb 23:37 - پگاه مساجدی: Bbkhshid divar
24 Feb 23:37 - یاسمن مسلمان: صفره
24 Feb 23:37 - Abbas Riazat: نه اتفاقا فکر خوبیه
هر خانواده یک تولید کننده
24 Feb 23:37 - یاسمن مسلمان: ما روابط بین‌المللی نداریم
24 Feb 23:37 - Milad Mohamadi: اجرای این چیزایی که میگم واقعا سخت نیست. مشکل اینجاست که خودشون می خوان این سیاست رو دنبال کنند
24 Feb 23:38 - Milad Mohamadi: چون این سیاست یعنی در دست داشتن قدرت
24 Feb 23:38 - یاسمن مسلمان: ایران رو با چین اشتباه نگیرید
ما روابط بین‌المللی نداریم
تولید رو نمی‌تونیم صادر کنیم
24 Feb 23:39 - جهانگیر رضا زاده: قطر منابعشو رو بین مردم تقسیم کرده وبرای مردم امکان سرمایه گذاری رو گذاشته
24 Feb 23:39 - پگاه مساجدی: Sader nmikonim.bejash vared nmikonim
24 Feb 23:39 - ناهید عالی پور: مثلا توو شیراز برای خونواده های فقیر یکسری دوره های آموزشی خیاطی و آشپزی گذاشتن.رایگان.و یک مقدار بازایابی بهشون یاد دادن که مثلا جای شیک شهر برا فروش نرن، برن سراغ جایی که نیازش حس میشه
از اون موقع خونواده ها خودشون برای خودشون درآمد دارن .این یعنی دیگه نیازی به دولت و شغل رسمی نداارن دیگه
24 Feb 23:40 - مژده باستانی: آره الان من یه برچسب هایی گرفتم بعد پرسیدم میگن چینی ها تو خونه هاشون هر نفر از اینا درست میکنن..بحث اینکه چین از همین سرمایه گذاری های کوچیک شروع کرده که حالا رقیب آمریکاست ولی ما یه همچین کاری رو درست نمیدونیم
24 Feb 23:40 - امیر رضا یونجی: دوستان خانه از بنیاد خراب است وگرنه همه مدیرای ما هم این حرفا رو یبار شنیدن . فساد اداری و اینجور چیزا کشور رو از درون نابود کرده . قبل هرچیز به عنوان تحصیل کرده های مملکت بیاید کار زیر ساختی کنیم و فرهنگ دری هست که ما میتونیم ازش وارد بشیم
24 Feb 23:40 - ناهید عالی پور: علت رشد قطر
1 و مهمممترین علت:کوچیک بودن و کم جمعیت بودن کشور
2 سرمایه زیاد
24 Feb 23:41 - پگاه مساجدی: Edaalaaatttt...mardom bini...
24 Feb 23:41 - جهانگیر رضا زاده: ما باید منابعمون رو بین مردم تقسیم کنیم
24 Feb 23:41 - جهانگیر رضا زاده: امکان سرمایه گذاری
24 Feb 23:41 - جهانگیر رضا زاده: این حق مردم
24 Feb 23:41 - ناهید عالی پور: نمیخوام دزدی هارو توجیه کنم ولی اگه ماهم اگه اینقدر کوچیک بودیم دزدای کمتری داشتیم?
24 Feb 23:42 - ناهید عالی پور: 7411
24 Feb 23:42 - جهانگیر رضا زاده: چرا هر ایرانی نباید سالیلنه سهمیه نفت برای سرمایه گذاری داشته باشه
24 Feb 23:42 - یاسمن مسلمان: یارانه ها داره جمع میشه
شما میگید تقسیم منابع؟!
24 Feb 23:42 - امیر رضا یونجی: ?
24 Feb 23:42 - ناهید عالی پور: بیماری هلندی یکی از مواردیه که در اثر تقسیم پول نفت بین مردم به دست میاد
24 Feb 23:42 - جهانگیر رضا زاده: این ضعف مدیریتی
24 Feb 23:43 - ماهک پرویزی 2: نمیدونم اگر هر کدوم از ما توی گود باشیم باز از این حرفها میزنیم


یا راه مدیران الان رو ادامه میدیم
24 Feb 23:43 - جهانگیر رضا زاده: .این بی عداااااالتیه
24 Feb 23:43 - ناهید عالی پور: اگه مایل باشین توضیح بدم
24 Feb 23:43 - امیر رضا یونجی: تا همین چند ماه پیش درامد نفتی وارد خزانه نمیشده شنیدین که⸮ ?
24 Feb 23:43 - یاسمن مسلمان: دیگه دنیا داره برای سوخت به سمت سوخت های پاک میره
فاتحه نفت خام فروشی خوندس
24 Feb 23:43 - ماهک پرویزی 2: البته نه همه ی مدیرا
24 Feb 23:43 - مژده باستانی: کارآفرینی کمبود جدی مشکل ماست..این مفهوم دولت روزی رسان واقعا تو کشور ما حرف اول رو میزنه که باعث شده خلاقیت و کارآفرینی کم بشه
24 Feb 23:43 - جهانگیر رضا زاده: ما برای این ایران خون دلها خورده ایم
24 Feb 23:43 - Abbas Riazat: بحث این است که آیا اگر یک صندوق پر طلا و یک راه فرار در اختیار هر یک از شما بگذارند آیا فرار میکنید یا از آن صندوق نگهداری میکنید؟
بحث دزدی کلان بحث ریشه ای و تربیتی و گزینشی است
24 Feb 23:44 - مریم کوهستانی: منابع بدون برنامه ریزی در ایران بین مردم پخش شد نتیجه اش شد گرون شدن دلار تورم زیاد. بدون فکر و زیر ساخت کاری کردن که تا نسلها مردم باید چوبشو بخورنو خودشونم توش موندن
24 Feb 23:44 - امیر رضا یونجی: بله ماهم وارد سیستم بشیم همین راهو میری
همه با هم برای پیشرفت پایدار شهرسازی تلاش کنیم......
پاسخ
#4
ادامه بحث :

24 Feb 23:44 - امیر رضا یونجی: بله ماهم وارد سیستم بشیم همین راهو میریم چون از بیخ ایراد داره
24 Feb 23:44 - جهانگیر رضا زاده: فررررررااار
24 Feb 23:44 - جهانگیر رضا زاده: فقط فرار
24 Feb 23:44 - مژده باستانی: آدم وسوسه میشه ??
24 Feb 23:44 - ماهک پرویزی 2: من نگهداری میکنم در جهت منافع همگانی
24 Feb 23:44 - محمدرضا محمد حسن زاده: ?
24 Feb 23:44 - مریم کوهستانی: منم فرار میکنم چون با یه گل بهار نمیشه
24 Feb 23:45 - پگاه مساجدی: Rahe farar nabayad bashe,chera hast...moshkel ine...chera hast....
24 Feb 23:45 - منظر حسنوند left
24 Feb 23:45 - ناهید عالی پور: هلند از زمانی که نفت رو کشف کرد تا حدود 30سال پیش اومد خوش و خرم از درآمد نفتی استفاده کرد و این باعث شد استعدادها و شادابی و تولید کشور کم بشه
24 Feb 23:45 - مژده باستانی: بنظر من نگهداری شعاره همه فرار میکنن
24 Feb 23:45 - امیر رضا یونجی: من بین دزدا تقسیمش میکنم? تا همه راضی باشن
24 Feb 23:45 - محمدرضا محمد حسن زاده: ?
24 Feb 23:45 - جهانگیر رضا زاده: جناب ریاضت مسله مهمی رو گفتن
24 Feb 23:45 - ماهک پرویزی 2: Rahe farar nabayad bashe,chera hast...moshkel ine...chera hast....من موافق این حرفم
24 Feb 23:45 - جهانگیر رضا زاده: در ایران راه فرار زیاد
24 Feb 23:45 - پگاه مساجدی:
24 Feb 23:45 - جهانگیر رضا زاده: چون نظارت=صفرررررررررر
24 Feb 23:46 - ناهید عالی پور: تا این که به خودشون اومدن .و دیگه از درآمد نفتی درون کشور استفاده نکردن مگر ده درصد اونم برای مسایل بنیادی
24 Feb 23:46 - Abbas Riazat: دقیقا
راه فرار نباید باشه
24 Feb 23:46 - مژده باستانی: راه فرار رو باید بست...چطوریش امکان پذیر نیست
24 Feb 23:46 - ماهک پرویزی 2: تعهد صفر تره
24 Feb 23:46 - پگاه مساجدی: Nezarat hast,etefaghan kheili ham khub hast,ama nazeran ham ....
24 Feb 23:46 - ناهید عالی پور: مشکل از فرهنگه ،بنیه کار خرابه
وگرنه راه فرار ته خط ماجراست
24 Feb 23:46 - جهانگیر رضا زاده: ماشالا آقازاده زیاد شده و همین باعث بازشدن راه ها شده
24 Feb 23:47 - Abbas Riazat: فرهنگ را فرص کنید نداریم
24 Feb 23:47 - مریم کوهستانی: دستگاه نظارتی قدرتشو از دست داده
24 Feb 23:47 - ماهک پرویزی 2: فکر نمیکنید وقتی تعهد کافی باشه دیگه نیازی به نظارت مستقیم نیست
24 Feb 23:47 - ماهک پرویزی 2: فکر نمیکنید وقتی تعهد کافی باشه دیگه نیازی به نظارت مستقیم نیست
24 Feb 23:47 - امیر رضا یونجی: ژاپن هیچی ندارههه ! از اول یاد گرفتن چیزی ندارن حتی زمین درست حسابی پس رو پاشون واسادن نفت کشور مارو تنبل کرده طمع خود ماهم به گلستان اراسته شده
24 Feb 23:47 - مژده باستانی: ناظر متعهد کم داریم
24 Feb 23:47 - مریم کوهستانی: تعهد کو؟؟؟
24 Feb 23:47 - پگاه مساجدی: Ma az ayande negaranim.age maro ba ye zendegie khub dar ayande motmaen mikardan.dozdi.sarmayegozarie shakhsi...jam avari servat kam ahamiat tar mishod
24 Feb 23:48 - جهانگیر رضا زاده: ژابن وسعتش به اندازه استان خراسان قدیم ماست
24 Feb 23:48 - محمدرضا محمد حسن زاده: چقدر جالب
24 Feb 23:48 - مژده باستانی: قبول دارین هیچکی دلش نمیسوزه...هرکی هم هر قولی میده تا تو راس کار میره فراموش میکنه
24 Feb 23:48 - جهانگیر رضا زاده: ولی 10برابر از ما امکانات داره
24 Feb 23:49 - مریم کوهستانی: انسان هیچ وقت سیر نمیشه یعنی مطمئن نمیشه همیشه به نقطه بالاتری فکر میکنه و به قولی طمع داره و سیر نمیشه
24 Feb 23:49 - ناهید عالی پور: حالا توو وضعیت کنونی
که همه دزدن
همه دروغ گوهستن
همه رشوه خورن
همه دلالن
24 Feb 23:49 - امیر رضا یونجی: سیستم متمرکز قدرت همیشه در طول تاریخ ایجاد فساد کرده ! کسانی که تاریخ رو توجه نکنن محکوم ب تکرار اشتباهن.
24 Feb 23:49 - ماهک پرویزی 2: مشکل اینجاس
24 Feb 23:49 - ناهید عالی پور: باید دنبال راه حل بود
24 Feb 23:49 - ماهک پرویزی 2: هرکسی به دید خودش نگاه میکنه
24 Feb 23:49 - مژده باستانی: ژاپن امکاناتشو با مدیریت خوب ومشارکت همه مردم ساخت...
24 Feb 23:49 - ماهک پرویزی 2: <Media omitted>
24 Feb 23:50 - ناهید عالی پور: موشکافی مشکلات مرحله اول ی برنامه ریزیه
مرحله بعد دادن راه حله
24 Feb 23:50 - پگاه مساجدی: Rahe hal,jamie...mosharekate jami...k b ma yad nadadan
24 Feb 23:50 - جهانگیر رضا زاده: ما بهترین و امن ترین کشور و بهترین و با غیرترین مردما رو داریم ولی مدیر ن د ا ر ریممم
24 Feb 23:50 - محمدرضا محمد حسن زاده: مدیر دلسوز نداریم
24 Feb 23:51 - امیر رضا یونجی: امنیت نداریم جناب رضا زاده
24 Feb 23:51 - پگاه مساجدی: Dashtim?
24 Feb 23:51 - جهانگیر رضا زاده: اصن کلمه مدیر هنوز در گمرک ترخیص نشدهه
24 Feb 23:51 - امیر رضا یونجی: امنیت فقط تو مواردی که با مساله امنیت سیاسی نظام هم پوشانی داره قوی هست ?
24 Feb 23:51 - جهانگیر رضا زاده: امنیت داریم
24 Feb 23:51 - مژده باستانی: اما مردم ما یه خورده تنبلن? آمار اینطوری نشون میده ما با آفریقا تو یه سطحیم..
24 Feb 23:51 - مریم کوهستانی: ژاپن چین یا هر کشور دیگه یه مدیر و پیشرو درست داشتن و همه مردم از اونا تبعیت میکنن اما تو ایران جک میسازن
24 Feb 23:51 - محمدرضا محمد حسن زاده: دقیقا
24 Feb 23:51 - ماهک پرویزی 2: ?
24 Feb 23:52 - پگاه مساجدی: Afrigharo keshvaraye dige estemar kardan.irano ye seri afrad
24 Feb 23:52 - جهانگیر رضا زاده: همینکه صبح با خیال آسوده از در خونت میای بیرون بالاترین امنیت
24 Feb 23:52 - امیر رضا یونجی: امنیت یعنی مواد پیدا نکنی نه اینکه کسی بمب نزاره تو ماشینت ?
24 Feb 23:52 - جهانگیر رضا زاده: فقط مدیر و مدیریت نداریم
24 Feb 23:52 - محمدرضا محمد حسن زاده: ایران فقط منتظر هست که سوتی های دیگه رو بگیره
24 Feb 23:52 - مژده باستانی: البته یه عامل دیگه بحث گروه قوی...5تا ایرانی اصولا نمیتونن با هم خوب کار کنن چون هرکی حرف خودشو میزنه
24 Feb 23:52 - جهانگیر رضا زاده: ای کاش قدر این کشور و مردم رو میدونستند.ای کااشش
24 Feb 23:53 - محمدرضا محمد حسن زاده: هرکس میخواد حرف خودشو به کرسی بشونه
24 Feb 23:53 - You added کامیلا
24 Feb 23:53 - جهانگیر رضا زاده: شاید این جمعه بیاید....بهترین مدیر
24 Feb 23:53 - پگاه مساجدی: Midunan.ama nmitunan k neshun bedan
24 Feb 23:53 - مریم کوهستانی: امیررضا اگه یه کشوری مثل عراق رفته باشی همین امنیت رو هم با همه وجودت میپرستی حتی کم باشه.
24 Feb 23:53 - محمدرضا محمد حسن زاده: بعید میدونم
24 Feb 23:53 - جهانگیر رضا زاده: برای کل عالم هستی
24 Feb 23:53 - You added Elham
24 Feb 23:54 - کامیلا اسلامی: مرسی اد کردید
24 Feb 23:54 - ماهک پرویزی 2: ببخشید مدیر باید اینجا هم ساعت 12 حاضری بزنیم؟؟؟؟؟؟
24 Feb 23:54 - Abbas Riazat: خواهش میکنم
24 Feb 23:54 - Abbas Riazat: بله
24 Feb 23:54 - Abbas Riazat: جلسات مدیریت شهری هر شب تا پنجشنبه ادامه داره
24 Feb 23:54 - جهانگیر رضا زاده: تا امام زمان(عج)ظهور نکنه امید به هیچ یک از این ایده ها امید نداشته باشید
24 Feb 23:54 - ماهک پرویزی 2: خوبه
24 Feb 23:54 - مژده باستانی: ????
24 Feb 23:54 - Abbas Riazat: نه فراهم کردن بستر کار ماست
24 Feb 23:55 - جهانگیر رضا زاده: تنها مدیر دلسوز و مدیر ایده ال فقط ایشون هستن
24 Feb 23:55 - ماهک پرویزی 2: امام زمان...
یعنی ما باید عذاب بکشیم تا اونموقع
24 Feb 23:55 - مژده باستانی: امشب از شهرداری صحبت نکردیم خیلی سخنگو دفاع کنه?
24 Feb 23:55 - پگاه مساجدی: Hamin morede emam zaman maro tanbal karde...neshastim ta biado hame chio dorost kone
24 Feb 23:55 - پگاه مساجدی: Ma khodemun emame zamane khodemunim...
24 Feb 23:55 - جهانگیر رضا زاده: دیدیدشهرداری هیچ کارست
24 Feb 23:55 - محمدرضا محمد حسن زاده: یعنی تا زمانی که امام زمان نیایند باید این وضع ادامه داشته باشه؟!
24 Feb 23:56 - ناهید عالی پور: به نظر من باید از فرزندا شروع کرد و مسیولیت پذیری در قبال همه رو بهشون یاد داد.چون مدیران شهر همه کسانی هستن که حس مسیولیت دارن
24 Feb 23:56 - ماهک پرویزی 2: 29 58??????
24 Feb 23:56 - You added آذین
24 Feb 23:56 - جهانگیر رضا زاده: ما باید به شهرداری کمک کنیم????
24 Feb 23:56 - ماهک پرویزی 2: 2822?????
24 Feb 23:56 - آیدا نعمت الهی: ببخشید یه لحظه نبودم بحث از توسعه پایدار و فرهنگ و عدالت و... به کجا رسید؟!
24 Feb 23:56 - جهانگیر رضا زاده: موضوع انشا:در آینده میخواهید چکاره شوید؟؟؟
24 Feb 23:56 - Abbas Riazat: من یه چیزو میدونم که هیچ کدام از کارای خدا بی حمکت نیست و یک برگ هم با اجازه خدا از درخت میافته
ما هم رشته تخصصیمون همینطوری شهرسازی یا مدیریت شهری نشده و باید به ماموریت و وظیفمون عمل کنیم و طبق نظم طبیعت باشبم
24 Feb 23:56 - مژده باستانی: نه بابا..مهم اراده اگه بخوایم از فردا میتونیم اصلاح کنیم وضع کشورمونو اول از خودمون شروع کنیم
24 Feb 23:57 - محمدرضا محمد حسن زاده: در آینده به شهردار خواهیم کمک کرد!
24 Feb 23:57 - مریم کوهستانی: همین تلاش کردن های ما و به هر دلایلی به بی نتیجه بودن های اون نوعی بسترسازیه فرجه. ما سعی میکنیم اما خواه نا خواه به در بسته میخوریم
24 Feb 23:57 - مهسا زارعیان: کاش جلسه رو میذاشتید تو یکی دو روز خاص و ساعت خاص و موضوع هم از روزای قبل اعلام میشد تا علمی تر بحث بشه وصرفا نظرای شخصی نباشه.ممنون.
24 Feb 23:57 - جهانگیر رضا زاده: اکثرا میگفتن خلبان یا دکتر
24 Feb 23:57 - ماهک پرویزی 2: حاضری بزنیم و بریم بخوابیم شاید وقتی امام زمان ظهور کرد توسعه ی پایدار به نتیجه برسه
24 Feb 23:57 - مژده باستانی: ??
24 Feb 23:58 - ماهک پرویزی 2: 5446?????
24 Feb 23:58 - جهانگیر رضا زاده: هیچکی نمیگفت شهردار یا رییس جمهور
24 Feb 23:58 - پگاه مساجدی: Tose'e ba,sarmaye gozarie dorost az,roshd fasele migire zamani ke ba farhang va,edalat manabe dar ekhtiare mardom gharar begire
24 Feb 23:58 - جهانگیر رضا زاده: از بچگی میدونستیم مدیریت سخته
24 Feb 23:58 - آیدا نعمت الهی: توسعه پایدار با مشارکت مردمی بیشتر به نتیجه میرسه خیلی هم مدیر مدیر نکنیم
24 Feb 23:58 - محمدرضا محمد حسن زاده: خب شهردار یا رعیس جمهور بدون مشارکت مردم هیچ کار خاصی نمیتونند انجام بدن.باید مشارکت و همفکری باشه
24 Feb 23:58 - ناهید عالی پور: من از بچگی دغدغه اینو داشتم چرا شهرا یجورین انگار هیشکی بالاسرشون نیست.مثل پدر و مادر توی هر خونواده
24 Feb 23:58 - Abbas Riazat: بله جلسات باید از قبل با موضوع خاص مشخص بشه
24 Feb 23:58 - ماهک پرویزی 2: من گفتم مهندس میشم?
24 Feb 23:59 - Abbas Riazat: دوستان برای فردا شب موضوع بگین
24 Feb 23:59 - جهانگیر رضا زاده: همه یا معلم بودن یا دکتر
24 Feb 23:59 - کامیلا اسلامی: ?
24 Feb 23:59 - ماهک پرویزی 2: من بگم
24 Feb 23:59 - ماهک پرویزی 2: ؟؟؟
24 Feb 23:59 - محمدرضا محمد حسن زاده: من بگم؟؟؟
24 Feb 23:59 - مژده باستانی: از بچگی دنبال مدیریت نبودیم ...?
24 Feb 23:59 - جهانگیر رضا زاده: من خلبان بودم??
24 Feb 23:59 - ناهید عالی پور: توو حوزه مدیریت باشه فقططططط
24 Feb 23:59 - Abbas Riazat: بگید
24 Feb 23:59 - جهانگیر رضا زاده: هیچکی دنبال مدیریت نبود
24 Feb 23:59 - Abbas Riazat: این هفته کلا مدیریته
25 Feb 00:00 - محمدرضا محمد حسن زاده: حاشیه نشینی.
راهکار هایی برای آن
25 Feb 00:00 - Abbas Riazat: توی مدیریت زیر موضوع بگید
25 Feb 00:00 - آیدا نعمت الهی: اینا بحث هایی در مدیریت شهری هستن
ترافيك، حمل ونقل، مسافران و گردشگران،توزيع و سرويس خدمات شهري، ميادين تجارت از جمله تره بار، جمع آوري زباله، بازيافت، سيستم هاي تاسيسات زيربنايي شهري
فردا شب یکیشو بگیم
25 Feb 00:00 - ماهک پرویزی 2: عمران وآبادانی شهرها
25 Feb 00:00 - ماهک پرویزی 2: یا
25 Feb 00:00 - کامیلا اسلامی: تاسیسات هم جالبه
25 Feb 00:00 - ماهک پرویزی 2: جوامع شهری و نقش هر شهر
25 Feb 00:00 - مژده باستانی: سیستم های تاسیسات زیربنایی شهرها هم خوبه جایه نقد زیاد داره
25 Feb 00:01 - Abbas Riazat: تاسیسات موضوع هفته بعده
25 Feb 00:01 - کامیلا اسلامی: مخصوصا رشت داغونه
25 Feb 00:01 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 00:01 - کامیلا اسلامی: Ok
25 Feb 00:01 - محمدرضا محمد حسن زاده: Ok
25 Feb 00:01 - مژده باستانی: ترافیک موضوع هفته بعد نیست؟؟
25 Feb 00:01 - ماهک پرویزی 2: مهاجرت
25 Feb 00:01 - یاسمن مسلمان: راهکارهای مدیریت شهری در ایجاد انگیزه و سرزندگی در شهر
25 Feb 00:02 - یاسمن مسلمان: و نشاط
25 Feb 00:02 - محمدرضا محمد حسن زاده: 6116موافقم
25 Feb 00:02 - رضا شهبا: مگه ترافیک نبود؟
25 Feb 00:02 - رضا شهبا: هفته بعد
25 Feb 00:02 - جهانگیر رضا زاده: رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه شهری
25 Feb 00:02 - ماهک پرویزی 2: توسعه کالبدی
25 Feb 00:03 - Abbas Riazat: <Media omitted>
25 Feb 00:03 - جهانگیر رضا زاده: مهندس جلسه رو ختم نمیکنید؟
25 Feb 00:03 - مژده باستانی: تاسیسات نبود که یعنی همون موقع رای نیوورد
25 Feb 00:03 - Abbas Riazat: موضوع چی شد؟
25 Feb 00:03 - جهانگیر رضا زاده: بنظر من هیچ بحثی مثل بدافند غیر عامل جذاب نبود
25 Feb 00:03 - مریم کوهستانی: این عکسو اینقدر دیدم الان حفظم
25 Feb 00:03 - آیدا نعمت الهی: حاضری بزنیم بخوابیم؟!!!
25 Feb 00:03 - آیدا نعمت الهی: ????
25 Feb 00:03 - آیدا نعمت الهی: منم
25 Feb 00:03 - ماهک پرویزی 2:
25 Feb 00:03 - جهانگیر رضا زاده: واقعا جذاب و علمی بود
25 Feb 00:04 - مریم کوهستانی: دقیقا پدافند عالی بود
25 Feb 00:04 - مژده باستانی: تاسیسات چی شد!!
25 Feb 00:04 - Abbas Riazat: دوستا
25 Feb 00:04 - آیدا نعمت الهی:
25 Feb 00:04 - Abbas Riazat: موضوع هفته بعد
25 Feb 00:04 - Abbas Riazat: راهکارهای مدیریت شهری در ایجاد انگیزه و سرزندگی در شهر
25 Feb 00:04 - محمدرضا محمد حسن زاده: منم اطلاعات خوبی به اطلاعاتم افزوده شد
25 Feb 00:04 - Abbas Riazat: لطفا حاضری بزنید
25 Feb 00:04 - مرتضی محمدی: +
25 Feb 00:04 - Abbas Riazat: +
25 Feb 00:04 - مریم کوهستانی: درباره سیستم های ذخیره منابع آب صحبت کنیم یه بار
25 Feb 00:04 - آیدا نعمت الهی:
25 Feb 00:04 - رضا شهبا: +
25 Feb 00:04 - محمدرضا محمد حسن زاده: اقای ریاضت موضوع خوبیه
25 Feb 00:04 - مریم کوهستانی: +++++++
25 Feb 00:04 - پگاه مساجدی: ?
25 Feb 00:04 - کامیلا اسلامی: واقعا پدافند عالی بود?
25 Feb 00:04 - افشار حبیبی: +
25 Feb 00:04 - جهانگیر رضا زاده: متاسفانه کارگروهش الان هم در واتس اب ودر سایت فعال نیست
25 Feb 00:04 - کامیلا اسلامی: +
25 Feb 00:05 - ماهک پرویزی 2: شب همه دوستان خوش.25 Feb 00:05 - مژده باستانی: +
25 Feb 00:05 - جهانگیر رضا زاده: ++++
25 Feb 00:05 - سارا موسوی: +
25 Feb 00:05 - محمدرضا محمد حسن زاده:
25 Feb 00:05 - کامیلا اسلامی: فردا بحث چی شد دوستان؟!
25 Feb 00:05 - رضا شهبا: موضوع هفته بعد ترافیک مگه نیست؟؟؟؟
25 Feb 00:05 - ناهید عالی پور: مهندس ریاصت موافقم
25 Feb 00:05 - ناهید عالی پور:
25 Feb 00:05 - جهانگیر رضا زاده: ای کاش باز هم بدافند جز بحث ها بود
25 Feb 00:05 - مژده باستانی: مهندس فیضی هم لیدر خوبی بود?
25 Feb 00:05 - Abbas Riazat: بحث فردا شب :راهکارهای مدیریت شهری در ایجاد انگیزه و سرزندگی در شهر
25 Feb 00:05 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 00:06 - مریم کوهستانی: خواهرم رشته مطالعات فرهنگی پایان نامه ارشدش موضوعش نشاط و سرزندگی در جامعه دینی بود
25 Feb 00:06 - حسین شیرازی: +
25 Feb 00:06 - رضا شهبا: ?
25 Feb 00:06 - مژده باستانی: موضوع فردا??
25 Feb 00:06 - محمدرضا محمد حسن زاده: شب خوش دوستان
25 Feb 00:06 - جهانگیر رضا زاده: خسته نباشید شب همه دوستان بخیر
25 Feb 00:06 - پگاه مساجدی: ?
25 Feb 00:06 - Abbas Riazat: از همه شما ممنونم
خسته نباشید
25 Feb 00:06 - مریم کوهستانی: شب خوش
25 Feb 00:07 - پگاه مساجدی: Shomam khaste nabashid
25 Feb 00:07 - ناهید عالی پور: دوستان میدونید طبق نظر سازمان ملل ما نه مشکل استعدادی داریم و نه مشکل اقتصادی،بلکه عامل عقب موندگی ما فرهنگی اجتماعی بوده.
پس لطفا اگه موضوعهای مدیریت حول مسایل ریشه ای باشه ممنون میشیم
25 Feb 00:07 - Abbas Riazat: خط پایان جلسه را یکب بکشه?
25 Feb 00:07 - ناهید عالی پور: شب خوش
25 Feb 00:07 - مژده باستانی: ----------------------
25 Feb 00:07 - رضا شهبا: مهندس ریاضت هفته 4 ترافیکه؟
25 Feb 00:07 - یاسمن مسلمان: =
25 Feb 00:07 - یاسمن مسلمان: +
25 Feb 00:07 - مریم کوهستانی: ………………………………
25 Feb 00:07 - مژده باستانی: خط چین شد??
25 Feb 00:07 - کامیلا اسلامی: _______ ____
25 Feb 00:07 - مهسا زارعیان:
25 Feb 00:07 - مهسا زارعیان: ببخشید موضوع فردا چی شد
25 Feb 00:07 - Abbas Riazat: توی تقویم هست الان یادم نیست
25 Feb 00:08 - پگاه مساجدی: 一一一一
25 Feb 00:08 - مژده باستانی: ترافیکه
25 Feb 00:08 - رضا شهبا: آره ترافیکه
25 Feb 00:08 - Abbas Riazat: به تقویم سایت مراجعه کنید
Www://anjoman.urbanity.ir
25 Feb 00:08 - رضا شهبا: ممنون
25 Feb 00:08 - مژده باستانی: تاسیسات نداریم اصلا
25 Feb 00:08 - رضا شهبا: درسته. ی لحظه شک کردم
25 Feb 00:08 - مریم کوهستانی: آقای ریاضت از خاطرتون نره مشکل سایت رو برام حل کبید. تشکر
25 Feb 00:08 - آیدا نعمت الهی:
25 Feb 00:08 - Abbas Riazat: چشم
25 Feb 00:08 - فواد بیت سیاح:
25 Feb 00:09 - فواد بیت سیاح: بسیار عالی بود
25 Feb 00:09 - پگاه مساجدی: ______
25 Feb 00:09 - رضا شهبا: همگی خسته نباشید
25 Feb 00:09 - آیدا نعمت الهی: اسکیس شروع شد ????
25 Feb 00:09 - آیدا نعمت الهی: -------------
25 Feb 00:09 - پگاه مساجدی: ,khat peyda kardam?
25 Feb 00:10 - Abbas Riazat: اساتید همه نقاش هستند ها??
25 Feb 00:10 - Abbas Riazat: میدونید که خط از همینجا اختراع شد
25 Feb 00:10 - پگاه مساجدی: ??
25 Feb 00:11 - مهسا زارعیان: شبتون خوش
25 Feb 00:11 - پگاه مساجدی: Khodavakili male man az hame khat tare?
25 Feb 00:12 - ناهید عالی پور: دوستان?جلسه تمومه
پذیرایی هم نداریم
بفرمایید منزلتون
?ببخشید
25 Feb 00:13 - پگاه مساجدی: ?
25 Feb 00:21 - You added عمادالدین
25 Feb 00:22 - You added حمیدرضا
25 Feb 00:23 - You added Hosna
25 Feb 00:25 - You added فرزاد
25 Feb 00:32 - You added طباطبایی
25 Feb 00:36 - امیر رضا یونجی: اقا منم حاضر بودما کار برام پیش اومد رفتم ?
25 Feb 00:36 - فواد بیت سیاح: ?
25 Feb 00:37 - فواد بیت سیاح: حاضریتو زدم داداشی
25 Feb 00:37 - امیر رضا یونجی: ? دم شما گرم
25 Feb 00:38 - فواد بیت سیاح:
همه با هم برای پیشرفت پایدار شهرسازی تلاش کنیم......
پاسخ
#5
جلسه چهرشنبه ( آخرین شب مدیریت شهری)

25 Feb 22:00 - Abbas Riazat: سلام
25 Feb 22:00 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 22:00 - Abbas Riazat: جلسه را شروع میکنیم
25 Feb 22:00 - Abbas Riazat: لطفا حاظری بزنید
25 Feb 22:01 - کامیلا اسلامی: +
25 Feb 22:01 - امیر رضا یونجی: ×
25 Feb 22:02 - سارا موسوی: +
25 Feb 22:02 - پگاه مساجدی: ?
25 Feb 22:02 - آیدا نعمت الهی:
25 Feb 22:03 - امیر رضا یونجی: این ماکته ک سپاه ساخته بود فک کنم از نسخه اصلیشم محکم تر بود. 500 تا راکد و موشک زدن بهش باز سرپا بود ?
25 Feb 22:04 - گرشاسبی: سلام دوستان گرامی
25 Feb 22:04 - مهسا زارعیان:
25 Feb 22:05 - پگاه مساجدی: ??
25 Feb 22:05 - مریم کوهستانی: +
25 Feb 22:05 - آزاده گنجه: +
25 Feb 22:05 - احسان امینی: این ماکته وقتی داشت ساخته میشد ماهواره های امریکا فهمیده بودن به ایران گیر داده بودن!!!
25 Feb 22:06 - ناهید عالی پور: حاضر
25 Feb 22:07 - اسماعیل فلاح: حاضر
25 Feb 22:07 - رضا شهبا: سلام به همگی
25 Feb 22:07 - Abbas Riazat: خوب دوستان موضوع امشب چی بود؟
25 Feb 22:07 - امیر رضا یونجی: ? فک کن اینا تو مذاکراتن ازینور نام امریکایی و رو سپاه میترکونه! فک کنم جان کری زنگ زده به ظریف گفته خدایی فازتون چیه⸮ ?
25 Feb 22:07 - آیدا نعمت الهی: ایجاد سرزندگی و....
25 Feb 22:07 - کامیلا اسلامی: راهکارهای مدیریت شهری در ایجاد انگیزه و سرزندگی در شهر
25 Feb 22:08 - رضا شهبا: +
25 Feb 22:08 - رضا شهبا: راهکارهای مدیریت شهری در ایجاد انگیزه و سرزندگی در شهر
25 Feb 22:08 - ماهک پرویزی 2:
25 Feb 22:08 - ماهک پرویزی 2: سلاممممم
25 Feb 22:09 - پگاه مساجدی: Khob aval ye tarif az sarzendegi konim...
25 Feb 22:09 - یاسمن مسلمان:
25 Feb 22:09 - عمادالدین طباطبایی: +
25 Feb 22:10 - ماهک پرویزی 2: سرزندگی یعنی
پویایی
تحرک
نشاط
هماهنگی
25 Feb 22:10 - یاسمن مسلمان: یعنی شور و نشاط اجتماعی
تمایل افراد به حضور در جامعه
تمایل به مشارکت
25 Feb 22:11 - یاسمن مسلمان: انگیزه برای بهبود شهر
25 Feb 22:11 - کامیلا اسلامی: مکث درفضا
حضورپذیری
ایجاد نشاط درشهر
25 Feb 22:11 - یاسمن مسلمان: تعلق خاطر داشتن به شهر
25 Feb 22:12 - کامیلا اسلامی: یعنی همان معنی
25 Feb 22:12 - پگاه مساجدی: Khob avamele moaser chi mitune bashe...
25 Feb 22:12 - رضا شهبا: ایجاد غنای حسی. خاطره انگیزی
25 Feb 22:12 - مریم کوهستانی: سرزندگی امید به زندگی داشتن
25 Feb 22:12 - امیر رضا یونجی: اقتصاد پویا
25 Feb 22:12 - یاسمن مسلمان:
25 Feb 22:13 - آیدا نعمت الهی: امنیت محیطی ، گوناگونی، همه میتونن سرزندگی ایجاد کنن
25 Feb 22:13 - ماهک پرویزی 2: سکون
حرکت
هماهنگی
25 Feb 22:13 - جهانگیر رضا زاده: سلام حاضر+
25 Feb 22:13 - کامیلا اسلامی: ایجاد محیطی ک مردم توش احساس تعلق کنن و احساس امنیت و آرامش
25 Feb 22:14 - پگاه مساجدی: Maana,hese taalogh,sazegari,imeni va amniat,shafafiat,ghalamro paziri,khatere angizi,nofuz paziri,gunaguni,enetaf paziri,ghenaye hesi...
25 Feb 22:14 - امیر رضا یونجی: سرزندگی تو مراکز شهری بیشتره همیشه
25 Feb 22:14 - طباطبایی left
25 Feb 22:14 - کامیلا اسلامی: و ارتباط مستقیم با نوع طراحی و چیدمان فضایی داره
25 Feb 22:14 - پگاه مساجدی: Chon marakeze tejari,darvaghe karbarihaye avalie,unjan
25 Feb 22:15 - کامیلا اسلامی: ومرکز شهر از همه جا شلوغ تره زندگی توش جریان داره
25 Feb 22:15 - احسان امینی: من موضوع پایان نامم سرزندگی بود و ارتباطش با کاربری ها و کالبد بناها
25 Feb 22:16 - ناهید عالی پور: چه جالب
25 Feb 22:16 - امیر رضا یونجی: دست فروشا خیلی به سرزندگی کمک میکنن البته کلا همه باشون مخالفن ولی پیاده رویی که دست فروش داره خیلی زندست
25 Feb 22:16 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 22:17 - پگاه مساجدی: Be nazaretun sarzendegi i k ijad mikone,bkhatere dastforushast,ya gheymate paine ajnas?
25 Feb 22:17 - یاسمن مسلمان: <Media omitted>
25 Feb 22:17 - ناهید عالی پور: حالا بیایم با مثال و تجربه هامون این رو روشنترش کنیم
25 Feb 22:17 - آیدا نعمت الهی: همین که باعث مکث میشن
25 Feb 22:18 - امیر رضا یونجی: به نظرم به خاطر اینکه حرکت عابر پیاده رو کند میکنه خیلیا خرید نمیکنن
25 Feb 22:18 - احسان امینی: سرزندگی با مدیریت خیلی مفهوم سرزندگی رو محدود میکنه
25 Feb 22:18 - احسان امینی: سرزندگی و شیوه های طراحی شهری خودش موضوع یک هفته ست
25 Feb 22:18 - پگاه مساجدی: Yani chi aghaye amini?
25 Feb 22:18 - آیدا نعمت الهی: چرا؟!
25 Feb 22:19 - احسان امینی: سرزندگی به خیلی چیزا ربط داره اخه
25 Feb 22:19 - کامیلا اسلامی: مثلا مدیران با حضور دست فروشا مخالفن
25 Feb 22:19 - ناهید عالی پور: مثلا یکی از عوامل سرزندگی پیاده روهای کشورهای اروپایی اختلاط کاربری خصوصی و عمومیه.مثلا رستورانها و کافی شاپ ها مقداری از پیاده رو عریض رو برای صندلی و کلا نشستن مشتریهاشون استفاده میکنن
25 Feb 22:19 - احسان امینی: از تعداد درهای یک ساختمون تا حس تعلق ساکنینش و...
25 Feb 22:20 - ناهید عالی پور: ولی توو ایران اینکار با عنوان سد معبر شناخته میشه
25 Feb 22:20 - امیر رضا یونجی: تو ایران برعکس هست به عنوان سد معبر باهاش برخورد میشه!
25 Feb 22:20 - کامیلا اسلامی: دقیقا
25 Feb 22:21 - امیر رضا یونجی: ??
25 Feb 22:21 - پگاه مساجدی: Be nazaretun resturan ya coffee shop hai k varede khiabun va piadero mishan,tu iran javab midan?
25 Feb 22:21 - آیدا نعمت الهی: نور پردازی خیلی مؤثره
25 Feb 22:21 - احسان امینی: الان موضوع رو نگید سرزندگی چون بعدا بخایم راجبه سرزندگی حرف میزنیم میگن قبلا صحبت شده درحالیکه این موارد سرزندگی رو تشریح نمیکنه
25 Feb 22:21 - کامیلا اسلامی: آره،چرا ندن؟
25 Feb 22:22 - امیر رضا یونجی: آره دور میدان تجریش تهران دوتا کبابی هست دیدین⸮ کلا تو پیاده رو میز چیدن! واسه جا پیدا کردن نیم ساعت معطلی انقدر استقبال میشه
25 Feb 22:22 - آیدا نعمت الهی: اقای امینی میشه بحث کرد حالا یه وظایفی از مدیرانم ذکر کرد
25 Feb 22:22 - ماهک پرویزی 2: دست فروشان یکی از عوامل پویایی شهری هستن البته در مکانهای خاص...


....
25 Feb 22:22 - پگاه مساجدی: Man chandja ke injuri bud didam,dakhel por shode bud,bad be nodrat az sandalihaye birun estefade mikardan...shayad pesar haye javun bishtar...mitune bkhatere hese mahramiat,ya darungeraie iraniha bashe...shayadam eshtebah bardasht kardam
25 Feb 22:23 - جهانگیر رضا زاده: بعضی شهرها نورپردازی اصلآ ندارن شب ها مثه شهر ارواح میشه آدم جرآت نمیکنه پیاده قدم بزنه
25 Feb 22:23 - احسان امینی: خب به نظر من باید سرزندگی خودش یه موضوع مستقل باشه
25 Feb 22:23 - احسان امینی: دارید خیلی پراکنده راجبهش فکر میکنید
25 Feb 22:23 - آیدا نعمت الهی: نه اگر هوا سرد نباشه قابل استفادست
25 Feb 22:23 - احسان امینی: من زیاد راجبهش کار کردم
25 Feb 22:23 - ناهید عالی پور: و ی نمونه دیگه به عنوان مثال تووی یکسری کشورهای منضبط اگه بخوان اجازه ساخت ساختمونهایی با تعداد طبقات بالا بدن،صاحب ساختمون رو مجبور میکنن که طبقه همکف رو برا مصارف عمومی بذاره
25 Feb 22:23 - کامیلا اسلامی: آقای امینی جهت بدید ب حث
25 Feb 22:23 - کامیلا اسلامی: بحث
25 Feb 22:24 - آیدا نعمت الهی: شما یه سررشته بدید جناب امینی
25 Feb 22:24 - پگاه مساجدی: Mikhayn emshab sarzendegio avamele moaseresho bahs konim.ghesmate modiriato abzaro bezarim vase farda ?
25 Feb 22:24 - احسان امینی: راجبه مدیریت یا سرزندگی؟
25 Feb 22:24 - آیدا نعمت الهی: سرزندگی
25 Feb 22:24 - احسان امینی: امشب فک کنم اخرین شب هفته مدیریت باشه
25 Feb 22:24 - پگاه مساجدی: Tamdid nadare?
25 Feb 22:24 - محمدرضا خاموش: سلام بر همه دوستان شبتون به لبخند و زیبایی
25 Feb 22:24 - محمدرضا خاموش: زیباترین تعریفی که از تهران شنیدم
تهران یک روستای متورم
میشود این تورم را درمان کرد؟
25 Feb 22:24 - محمدرضا خاموش: دوست گرامی رفرنس برا اینگونه نظام نیست
برا پایان نامه کارشناسی یهو تکراری رو کپی کن چون هرقدر هم خوب باشه کسی بهش توجه نمیکنه
25 Feb 22:25 - کامیلا اسلامی: مدیریت خیلی گستردس1هفته کمه
25 Feb 22:25 - امیر رضا یونجی: راست میگن سرزندگی خودش ی موضوع میتونه باشه که تقریبا به خیلی چیزا مربوطه
25 Feb 22:25 - احسان امینی: ببینید سرزندگی موضوع جالب و خیلی کاربردی و ملموسیه به نظرم مستقل بحث بشه بهتره
25 Feb 22:25 - آزاده گنجه: بله1
25 Feb 22:25 - احسان امینی: یه موضوع مدیریتی داشته باشیم بهتره
25 Feb 22:26 - ناهید عالی پور: مدیریت بیشتر از یک هفته باشه،لطفا
25 Feb 22:26 - پگاه مساجدی: Shoma pishnahad bedid...
25 Feb 22:26 - ماهک پرویزی 2: لطفا جهت بدین به موضوع
25 Feb 22:26 - احسان امینی: خب سرزندگی رو نیارید زیرشاخه مدیریت من غیرتی میشم ?
25 Feb 22:26 - امیر رضا یونجی: دوستان اینجا کار گروه مدیریت هستا ?
25 Feb 22:26 - احسان امینی: سرزندگی خودش یه دنیاست
25 Feb 22:27 - امیر رضا یونجی: از شنبه موضوع جدید تو گروه عمومی شروع میشه بعدش این گروه مدیریت به کار خودش ادامه میده
25 Feb 22:27 - احسان امینی: موضوعات مدیریتیه مختلفی میتونیم مطرح کنیم
25 Feb 22:28 - احسان امینی: به نظره من امشب بیاید خودمونو بذاریم جای یک مدیر شهری
25 Feb 22:28 - امیر رضا یونجی: مدیریت منابع انسانی ?
25 Feb 22:28 - ماهک پرویزی 2: ?
25 Feb 22:28 - احسان امینی: یا راجبه فرایند اداری پروانه ساختمانی صحبت کنیم
25 Feb 22:28 - پگاه مساجدی: In khube
25 Feb 22:28 - کامیلا اسلامی: منظور مدیریت پروژست؟
25 Feb 22:29 - احسان امینی: مدیریت پروژه؟
25 Feb 22:29 - کامیلا اسلامی: مدیریت پروژه های ساختمانی؟
25 Feb 22:29 - احسان امینی: نه
25 Feb 22:29 - کامیلا اسلامی: Ok
25 Feb 22:30 - ماهک پرویزی 2: چرا از بحث دور میشیم
25 Feb 22:30 - احسان امینی: میگم ببینیم یه ساختمون تا میخاد ساخته بشه تو شهرداری چه بلایی سرش میاد؟ شهرسازا کجاهاش نظر میدن؟
25 Feb 22:31 - کامیلا اسلامی: جالبه موضوعش
25 Feb 22:31 - احسان امینی: دوستان کسی تاحالا یه فرایند اداری داخل شهرداری از جواز ساخت تا پایان کار رو طی کرده؟
25 Feb 22:31 - آیدا نعمت الهی: موافقم
25 Feb 22:32 - آیدا نعمت الهی: همیشه سوالم بوده و هست
25 Feb 22:32 - کامیلا اسلامی: بنظرم فعلا مهندسین عمران بیشتر تو این امر دخیلند تا شهرسازا متاسفانه
25 Feb 22:32 - آیدا نعمت الهی: خیر من پیشنهادی و طرح بودم با شهرداری فقط
25 Feb 22:32 - آیدا نعمت الهی: اول تا اخر نه
25 Feb 22:33 - جهانگیر رضا زاده: تو شهرداری های استان های شمالی متاسفانه فقط از عمران و معماری استفاده میکنن
25 Feb 22:33 - ماهک پرویزی 2: بله من 8317
25 Feb 22:33 - احسان امینی: اصلا دقت کردید یه شهرساز میتونه راجبه یه ساختمون نظر بده یا نه؟
25 Feb 22:34 - کامیلا اسلامی: و مهندس فنی شهرداری که معمولا هم عمرانه تو تعداد طبقات و پروانه نظر میده
25 Feb 22:34 - امیر رضا یونجی: بله تو نما مثلا
25 Feb 22:34 - پگاه مساجدی: Khob alan ke dige tarahio barnamerizi ham grade daran...sahme in reshteha ham dare ziad mishe...
25 Feb 22:34 - پگاه مساجدی: Ba tavajoh b tedade tabaghate bala mitune
25 Feb 22:35 - کامیلا اسلامی: تعداد طبقاتم شهرساز باید نظر بده بخاطر خط آسمان
25 Feb 22:35 - Abbas Riazat: بحث تفکیک زمین های بزرگ مقیاس هم جدیدا با شهرسازان است
25 Feb 22:35 - احسان امینی: یه ساختمون معمار نقشه ش رو میکشه مهندسای عمران سازه و محاسباتش رو تایید میکنن مهندس مکانیک نقشه لوله کشی و برق کشی رو تایید میکنه باز معمار نظارت ساختش رو انجام میده پیمانکار میسازتش اخرم عمران یا معمار پایان کارشو میدن
25 Feb 22:35 - احسان امینی: شهرسازی این وسط کجاست؟ چه نظری میتونه بده؟
25 Feb 22:36 - Abbas Riazat: ولی مناسفانه در واحد های دانشگاهی تفکیک به ما آموزش داده نشده
25 Feb 22:36 - ماهک پرویزی 2: توی نظام مهندسی اهواز تازه گروه شهرسازی وارد شده
25 Feb 22:36 - پگاه مساجدی: Age sakhteman tu harimhaye khas bashe...mitune nazar bede
25 Feb 22:36 - ماهک پرویزی 2: اما مهندسای شهرساز کمی داره
25 Feb 22:36 - ماهک پرویزی 2: شهرسازی نوپاس
25 Feb 22:36 - احسان امینی: به نظرم یکی از مبارزاتی که شهرسازی باید بکنه گرفتنه حق نظر دادن در مورد یک ساختمونه
25 Feb 22:36 - امیر رضا یونجی: تفکیک تو طرح 5 بود دیگه
25 Feb 22:37 - احسان امینی: تفکیک زمین و حریم و اینها نه
یک ساختمون منفرد
25 Feb 22:37 - احسان امینی: یه خونه یه پاساژ یه مدرسه یه بیمارستان هرچی
25 Feb 22:37 - احسان امینی: خوده ساختمون
25 Feb 22:37 - پگاه مساجدی: Fkr mikonam nazaresho rajebe sakhteman ,ghabl az sakht,va dar tarha mige...na?
25 Feb 22:38 - احسان امینی: به نظرم شهرساز باید راجبه تعداد درهای ساختمون و محل قرارگیریشونم نظر بده
25 Feb 22:38 - کامیلا اسلامی: در واقع این شهرسازه ک با توجه ب اقلیم باید ،نما،تعداد طبقات و جهت گیری ساختمان حتی موضوعات پدافندی در قالب چطوری طراحی کردن سقف نظر بده و عمران و معماری اجراش کنه
25 Feb 22:38 - آذین حیدریان left
25 Feb 22:38 - امیر رضا یونجی: نه اگه نظر شهرسازا اعمال میشد نصف ساختمونا مملکت نمای یونانی نداشت الان
25 Feb 22:38 - پگاه مساجدی: Albate be nazare man sakhtemanhaye omumi ham bayad zire nazare shahrsaz bashe,hatman mohandez nazere shahrsaz dashte bashe
25 Feb 22:38 - احسان امینی: الان یه پاساژ که کاملا روی فضای شهری اطرافش تاثیر داره روی چه حسابی ساخته میشه؟
25 Feb 22:39 - Abbas Riazat: خوب دوستان چه کاری از دست مدیریت شهری ساخته است؟
25 Feb 22:39 - احسان امینی: کارشناسای شهرسازی که در ساختار مدیریت شهری هستن باید در مورد ساختمونا نظر یدن
25 Feb 22:39 - پگاه مساجدی: Alan ke ru hesabe sud dehi va manafee malie sazandegan va afrade dakhil dar sud
25 Feb 22:40 - احسان امینی: خب باشه رو حساب سود ساخته بشه خیلیم خوبه
25 Feb 22:40 - احسان امینی: شهرداری باید سود کنه سازنده هم باید سود کنه
25 Feb 22:40 - امیر رضا یونجی: خوب دیگه سازنده رو مجبور میکنن نماشو میخ کنه تا پایان کار بگیره پس میتونن مجبورش کنن چه نمایی هم استفاده کنه
25 Feb 22:40 - پگاه مساجدی: Be sharti k be zarare baghie nabashe khob
25 Feb 22:41 - امیر رضا یونجی: پیمانکار ساختمون ضرر نمیکنه خیالتون راحت
25 Feb 22:41 - Abbas Riazat: به نظر من قبل از اینکه ساختمان ساخته بشه شهرسازان و مدیریت شهری باید نما و کاربری و جهت قرار گیری ساختمان و نوع مصالح ساختمان را تایید کنند
25 Feb 22:42 - احسان امینی: ولی فرض کنید اینکه یه خونه یا یه مجتمع اپارتمانی چه تاییدهایی از نظر شهرسازی نیاز داره که یک عمران یا معمار نمیتونه اون تایید رو انجام بده؟
25 Feb 22:42 - پگاه مساجدی: Daghighan...
25 Feb 22:42 - احسان امینی: دقیقا اقای ریاضت
بعلاوه چیزای دیگه
25 Feb 22:42 - احسان امینی: مثلا
25 Feb 22:42 - پگاه مساجدی: Shahrsazi bayad ye senf dashte bashe va in haghe emzaro bgire,varede farayande sakht beshe
25 Feb 22:42 - کامیلا اسلامی: اینک 1اکیپ معمار شهرساز و عمران داشته باشه و سرگروه این اکیپ در واقع مدیریت این یک شهرسازوبرنامه ریز بسپاره،قسمت طراحیشم طرح اصلی باطراح شهری بعد معماری طراحیش کنه
25 Feb 22:43 - امیر رضا یونجی: مثلا ی قانونی هست که ورودی ساختمون از معبر کم عرض باید گرفته بشه این کاملا شهرسازیه
25 Feb 22:43 - احسان امینی: به نظر شما شهرساز چطوری میتونه در مورد ساختمونه یه مدرسه نظر بده؟
25 Feb 22:43 - پگاه مساجدی: Makanesh,masahatesh,fazaye bazesh,vorudihash...namash
25 Feb 22:44 - رضا شهبا: اقلیم. مکان یابی ساختمان
25 Feb 22:44 - احسان امینی: مکانش و مساحتش که به ساختمونش کار نداره
25 Feb 22:44 - احسان امینی: ساختمونش
25 Feb 22:44 - احسان امینی: در و دیوارش
25 Feb 22:44 - کامیلا اسلامی: شهرساز مفهوم ماتریس ظرفیت،کاربری سازگاری رو میفهمه و در مورد مدرسه میدونه مثلا با فضای سبز سازگاره و. .
25 Feb 22:44 - امیر رضا یونجی: سرانه رو پیش بینی میکنه و مشخصا تعداد کلاس و مقدار فضای باز رو تعیین میکنه. از نظر ایمنی همچنین.
25 Feb 22:44 - رضا شهبا: موقعیتش نسبت به آفتاب و جهت باد
25 Feb 22:45 - Abbas Riazat: شهرساز باید متراژ مدرسه را طبق سرانه اون محله تایید کنه و مکانیابی و در جهت باد و خودشید و ... باید بررسی بشه
25 Feb 22:45 - احسان امینی: همه ی اینهایی که میگید درسته ولی شهرسازی حوزه دخالتش رو باید بیشتر از اینها ببینه
25 Feb 22:45 - پگاه مساجدی: Ta koja masalan?
25 Feb 22:45 - رضا شهبا: فاصله تا مرکز محله
25 Feb 22:45 - کامیلا اسلامی: حتی اینک فاصله تا محل سکونت افراد در سطح محله،منطقه و . . چقد باشه
25 Feb 22:46 - رضا شهبا: فاصله تا ایستگاه های حمل و نقل
25 Feb 22:46 - احسان امینی: یه مدرسه که یه دیوار ۵۰ متری داره اون دیوار جداره ی خیابون رو تشکیل میده...ذرواقع دیوار یه مدرسه فضای شهری رو شکل میده...حالا شهرساز حتی باید راجبه دیوار مدرسه هم نظر بده...حتی راجبه اینکه در مدرسه توی کدوم خیابون باز بشه
25 Feb 22:46 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 22:47 - امیر رضا یونجی: تو بحث ساختمون سازی منظر هم دخیله ! هماهنگی ساختمونا و غیره
25 Feb 22:47 - رضا شهبا: فضاهای سبز و بازی
25 Feb 22:48 - احسان امینی: اینا چیزاییه که در مدیریت شهری به معمارها و عمران ها سپرده شده و نتیجش شده اینکه یه دیوار ۶۰ متری مدرسه یه جداره ی مرده در خیابون شکل داده چون معمار به تاثیر ساختمون روی فضای شهری واقف نیست
25 Feb 22:48 - آیدا نعمت الهی: شعاع دسترسی ها مکان یابی برخی کاربریها با شهرسازه
25 Feb 22:48 - کامیلا اسلامی: واقعا اگ شهرها توسط شهرسازا طراحی بشه امنیت و ایمنی رو بهش توجه میکنه و دخالت پلیس رو کم
25 Feb 22:48 - پگاه مساجدی: Akhe aghaye amini.moshkel injast,ke reayat nmishe,va ba pardakhte jarime hameye moredha nadide gerefte mishe...
25 Feb 22:48 - امیر رضا یونجی: خوب چه میشه کرد با دیوار مدارس ⸮ الان فقط اجازه میدن حدیث بنویسی روش
25 Feb 22:49 - رضا شهبا: مدیریت از ریشه خرابه
25 Feb 22:49 - ماهک پرویزی 2: ????????
25 Feb 22:49 - احسان امینی: یا مثلا یه فروشگاه زنجیره ای مثل شاهد و شهروند و ... باید طراحیش کاملا با دید شهرساز باشه...مثلا یه فروشگاهی که ۱ در داره با فروشگاهی که ۴ تا در داره تاثیر متفاوتی روی فضای شهری میذاره
25 Feb 22:50 - کامیلا اسلامی: تا وقتی از شهرداری حمایت نشه و مجبور باشن واسه دادن حقوق کارمندا تراکم فروشی کنن بحث همینه
25 Feb 22:50 - احسان امینی: معمار یک در رو محل رفت و امد میبینه ولی در روی فضای شهری تاثیر داره
25 Feb 22:51 - رضا شهبا: ?
25 Feb 22:51 - کامیلا اسلامی: وهمچنین چقد میتونه تو کنترل ترافیک نقش داشته باشه
25 Feb 22:51 - رضا شهبا: ?
25 Feb 22:51 - امیر رضا یونجی: ?
25 Feb 22:52 - احسان امینی: پس ببینید شهرسازی به ساختمونا هم ربط داره درحالیکه اصلا در دانشگاها بهش توجه نمیشخ
25 Feb 22:52 - احسان امینی: در ساختار مدیریت شهری یه شهرساز باید در این حد تاثیرگذار باشه و نظارت کنه
25 Feb 22:53 - کامیلا اسلامی: خب چطور میشه حقمون بگیریم؟
25 Feb 22:53 - پگاه مساجدی: Vaghti ma rasme fanio yad nmigirim tu daneshgaha,az sakhtemuno naghshe keshio ezhare nazar fasele migirim..
25 Feb 22:53 - احسان امینی: و این رو هم توجه کنید من اصلا نمیگم محدودیتی در جلوی سود یا تراکم فروشی و... ایجاد بشه
25 Feb 22:53 - احسان امینی: اونا مباحث جداگانه ای هستن
25 Feb 22:54 - احسان امینی: گرفتنه حق به تدریج باید انجام بسه
25 Feb 22:54 - احسان امینی: بشه
25 Feb 22:54 - احسان امینی: ما هنوز استادامون همچین دیدی نداذن
25 Feb 22:55 - احسان امینی: تا حرف شهرسازی میشه یاد کاربری و شعاع دسترسی و سرانه میفتن
25 Feb 22:55 - Abbas Riazat: درسته معمارا بع بعد از در ورودی کاری ندارت
25 Feb 22:55 - پگاه مساجدی: Lazem nist kari konim ke hagho begirim..behtare kari konim ke hagho bemun bedan....khodemun ham bayad bkhaym..neshun bedim..
25 Feb 22:55 - احسان امینی: یکی از دلایل اینکه شهرسازی محدود شده و مورد بی توجهی قرار گرفته اینه که حرفی واسه گفتن نداشته
25 Feb 22:56 - احسان امینی: همیشه یه خورده حرفای کلی زده
شهرسازی باید در مذیریت شهری وارد جزییات بشه
25 Feb 22:56 - Abbas Riazat: باید همایش هایی گذاشته بشه با موضوع نظارت شهرسازان بر ساختمان ها
25 Feb 22:56 - Pajooheshkade Memari: جناب امینی حرف وجود داره ولی بیان نمیشه
25 Feb 22:56 - پگاه مساجدی: Ba enteghad b porozhehaye anjam shode mitunim esbat konim yejaye kar milange,va unja hozure yek shahrsaze
25 Feb 22:57 - کامیلا اسلامی: باید از خودمون شروع کنیم
25 Feb 22:57 - احسان امینی: اره اقای ریاضت...اینو بذار جزو برنامه هامون ?
25 Feb 22:57 - احسان امینی: به نظر من حرف وجود نداره یا حرف تکراری وجود داره
25 Feb 22:58 - Abbas Riazat: باید جدی روش کار کنیم
25 Feb 22:58 - احسان امینی: الان همه ی هم و غم شهرسازا اینه که ahp بلد باشن بعد با سوات ترکیبش کنن مقاله بدن
25 Feb 22:58 - Pajooheshkade Memari: ما هم در درخدمت هستیم جناب ریاضت
25 Feb 22:59 - Abbas Riazat: باید یک پروفسور خارجی در بک کشور موفق که روی این موضوع کار کرده شناسایی و دعوت کنیم تا مسولین الگو بگیرن
25 Feb 22:59 - مهسا زارعیان: اینقدر هم ک میگید از شهرداری حمایت بشه درست نیس.
25 Feb 22:59 - مهسا زارعیان: خود کارمنداهم گاها کارشکنی میکنن.
25 Feb 22:59 - مهسا زارعیان: وی جورایی تو طرح های اجرایی ماسمالی میکنن
25 Feb 23:00 - احسان امینی: اره اقای ریاضت
25 Feb 23:00 - احسان امینی: فکره خوبیه
25 Feb 23:00 - کامیلا اسلامی: دلیل نشد باس مدیریت قوی شه نه اینک کمک نکرد!
25 Feb 23:01 - احسان امینی: یکی از خلاهای شهرسازی اینه که خودشو از ساختمون جدا دیده...نمیگم شهرساز محاسبات سازه بدونه ها
25 Feb 23:01 - رضا شهبا: بنظر من ساختمونی که قراره ساخته بشه اول باید از نظر شهرسازی تایید بشه
25 Feb 23:01 - رضا شهبا: حتی تو دانشگاهها
25 Feb 23:01 - Abbas Riazat: اگر این طرح و قانون اجرا بشه خیلی از بچه ها سر کار میرن و مثل معماران با شخص طرفن نه با یک شهر و دولت
25 Feb 23:01 - احسان امینی: میگم شهرساز روی یک ساختمون و تاثیرگذاریش روی فضای شهری باید نظر بده
25 Feb 23:02 - احسان امینی: اره اقای ریاضت...دقیقا همچین تغییراتی حوزه ی کار شهرسازی رو خیلی گسترش میده
25 Feb 23:02 - آیدا نعمت الهی: شهرساز از اول بهش گفتن مقیاس بزرگ شهری کاره تو هست خیلی ها به همین بسنده میکنن حتی دنبالشم نمیرن
25 Feb 23:02 - امیر رضا یونجی: ببینید تو طرح تفصیلی مثلا تراکم مشخص میشه ولی مجری که دوست عزیزمون شهرداریه گوش نمیده
25 Feb 23:02 - پگاه مساجدی: Alan ke aparteman sazi kheili por range,va yek dorosht daneye shahri mahsub mishe,bayad nazare shahrsaz ahamiat peyda kone..
25 Feb 23:03 - احسان امینی: امیر تراکمی که تعیین میشه تو طرحه
25 Feb 23:03 - رضا شهبا: ??
25 Feb 23:03 - امیر رضا یونجی: بخاطر همینم واقعا ما فقط بای طرح نمیتونیم کاری از پیش ببریم باید مثل بقیه قاطی بازی بشیم و نقش ایفا کنیم
25 Feb 23:03 - آیدا نعمت الهی: ?
25 Feb 23:03 - احسان امینی: حتما که نباید رعایت بشه...در اجرا خیلی چیزا فرق میکنه
25 Feb 23:04 - پگاه مساجدی: In hame aparteman hast ke nurgirie na monaseb dare...ya rahrohaye sard...memari shode kardo panir,ghaleb mizanan midan birun
25 Feb 23:04 - احسان امینی: یکی دیگه از مشکلات شهرسازا اینه که از دو دو تا چهارتای واقعی خیلی دوره...بقول یارو...سرش تو ابراست ولی پاش رو زمین نیست
25 Feb 23:05 - امیر رضا یونجی: خوب میگم نظر ما فقط تو ی نقشه پیش بینی شده تازه اونم اگه توسط خود شهرسازا ارایه بشه. دوستان هدف اول نطام مهندسی ساختمان باشه باید نقشمون رو تو اونجا تثبات کنیم اول
25 Feb 23:06 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 23:06 - پگاه مساجدی: Bayad tori beshavad ke har morede sakhti,ghabl az ejra az zire daste yek shahrsaz begzare
25 Feb 23:06 - آیدا نعمت الهی: با اقای امینی موافقم. شهرسازا محاسبات و کارای فنی به اندازه معمارا و عمرانی ها ندارن. استاتیک ندارن اینا همش از اول تو برنامه و سیلابس درسیها باید پیش بینی میشد
25 Feb 23:06 - آیدا نعمت الهی: تا یه مهندس بسازه ازمون
25 Feb 23:06 - کامیلا اسلامی: تو نظام ک عمرانیا حرف اول میزنن شهرسازا کمرنگترینن
25 Feb 23:06 - امیر رضا یونجی: نه ببینید ساختمان ناظر سازه داره ناظر اجرا داره و ... ناظر شهرسازی هم باید داشته باشه
25 Feb 23:06 - آیدا نعمت الهی: یا همون نقشه برداری که ما میخونیم
25 Feb 23:07 - رضا شهبا: بنظر من تو دروس دانشگاه برای معماری ها باید چند واحد مربوط به شهرسازی ارائه بشه
25 Feb 23:07 - احسان امینی: ما شهرسازا حتی باید به سوددهی بیشترم توجه کنیم..مثلا یه پاساژ چطوری باشه که بیشتر مغازه ازش دربیاد که بیشتر سود داشته باشه یا حتی یه مدرسه چطوری میتونه سوددهی داشته باشه
25 Feb 23:07 - آیدا نعمت الهی: کمتر پیش میاد ناظر شهرساز حرفش خریدار داشته باشه
25 Feb 23:07 - آیدا نعمت الهی: چوت اغلب سود اور نیست ???????
25 Feb 23:07 - پگاه مساجدی: Gharar nist ma az nazare mohasebati baresish konim khob..az nazare keyfiat haye shahri nazar midim
25 Feb 23:07 - ناهید عالی پور: 0435
ارایه میشه.و اتفاقا خیلی هم سختگیرن توو این مبحث
25 Feb 23:08 - احسان امینی: نه من نمیگم شهرسازا مقاومت مصالح بخونن...اتفاقا برعکس..اینارو همون عمرانا بخونن
25 Feb 23:08 - ناهید عالی پور: ولی چون علاقه پشتش نیست .چه فایده
25 Feb 23:08 - آیدا نعمت الهی: وقتی بساز بنداز رأس کاره نظرات سودرانی که ما بدیم گوش شنوا نداره
25 Feb 23:08 - رضا شهبا: ?
25 Feb 23:08 - پگاه مساجدی: 0435 chera baz kar ro be menara midin.vase shahrsaza ye naghshe keshi bexaran
25 Feb 23:08 - امیر رضا یونجی: ساختمون سازی کمپلت کاریه که معمارای تجربی و بی سواد هم انجام میدن خیلیم خوب! حالا چند واحد اشنایی با ساختمان واسه بچه های شهرسازی بزارن خیلیم کار سختی نیست
25 Feb 23:09 - احسان امینی: ما نظره خوب بدیم شنیده میشه
25 Feb 23:09 - رضا شهبا: همه مجموعه باید با هم هماهنگ باشن
25 Feb 23:09 - ناهید عالی پور: ما ی درس اختیاری تحت عنوان مبانی مهندسی معماری داریم.
25 Feb 23:10 - امیر رضا یونجی: اولین کسی که جلو مارو میگیره شورا و شهرداریه! چرا⸮ چون ما اول بحث تراکم رو مطرح میکنیم اونم رگ حیاتیشونه
25 Feb 23:10 - آیدا نعمت الهی: واحد های درسی ما باید تغییر کنه نه معمارا و عمرانا. اونا جای خودشونو میدونن و پیدا کردن ما نه
25 Feb 23:10 - ناهید عالی پور: به نطر من برای یک مدیر شهری بیشتر از دروس فنی شهرسازی،دروس مفهومی براش باارزش تره
25 Feb 23:10 - احسان امینی: ما شهرسازا تا میریم تو بحث میگیم این پاساژه چرا ده طبقه ست طبق نقشه باید هشت طبقه باشه!!!
خب معلومه حرف شنوا نداره
25 Feb 23:10 - آیدا نعمت الهی: اقای امینی چیزای دیگه هم بگی نمیشنون
25 Feb 23:10 - احسان امینی: بیا بگو همون ده طبقه باشه ولی شرایط جانبیشم در نظر گرفته بشه
25 Feb 23:10 - پگاه مساجدی: Khodemun mitunim mojtama fani inaro yad bgirim..
25 Feb 23:11 - احسان امینی: چی گفتیم و نشنیدن؟
25 Feb 23:11 - آیدا نعمت الهی: مثلا بیا بگو این پاساژ با اصول پنجگانه لینچ همخوانی نداره
25 Feb 23:11 - کامیلا اسلامی: امضای پروانه ساختمون باس شهرساز انجام بده
25 Feb 23:11 - آیدا نعمت الهی: میزنن زیر خنده
25 Feb 23:11 - کامیلا اسلامی: نه عمران!
25 Feb 23:11 - احسان امینی: خب شاید خنده دار مطرح کردیم
25 Feb 23:11 - رضا شهبا: معماری عمران و شهرسازی
25 Feb 23:11 - امیر رضا یونجی: ما میگیم پارکینگ باید دیده بشه ولی خوب شهرداری میگه عیب نداره جریمشو بده برو ?
25 Feb 23:12 - کامیلا اسلامی: بله اصلاح میکنم هرسه رشته
25 Feb 23:12 - پگاه مساجدی: Moshkel az ma nist ke una mikhandan,moshkel azunast,be farde nadan ham az nesbiat harf bezanim mikhande
25 Feb 23:12 - آیدا نعمت الهی: درستم مطرح کنیم شنیده نمیشه هرکسی به فکر جیب خودشه
25 Feb 23:13 - احسان امینی: خب اخه ما میایم وسط شهر که جا نیست گیر میدیم به پارکینگ!!!
خب حرفمون اشتباهه
جا نیست حالا هی بگو پارکینگ
شما برو اطراف شهر که جا زیاده بگو پارکینگ باید داشته باشه اگه کسی خندید!!
25 Feb 23:13 - Abbas Riazat: دوستان شهرسازی خیلی قدرت داره و این دیده نشدن ها به خاطر اینه که ما یک نماینده خوب در سازمان ها نداریم
25 Feb 23:13 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 23:14 - پگاه مساجدی: ?
25 Feb 23:14 - آیدا نعمت الهی: دقیقا
25 Feb 23:14 - امیر رضا یونجی: خوب برادر من نباید اونجا ساخته بشه!
25 Feb 23:14 - رضا شهبا: ما تو هیچ زمینه ای هماهنگی نداریم. از دانشگاه گرفته تا ارگان های دیگه
25 Feb 23:14 - امیر رضا یونجی: ?
25 Feb 23:14 - آیدا نعمت الهی: حرفامون اشتباه به گوش سازمانها میرسه
25 Feb 23:14 - احسان امینی: خب همین مطلق و قطعی نباید گفتنه شما یعنی دور بودن از واقعیت
25 Feb 23:15 - رضا شهبا: هرکس به فکر جیب خودشه
25 Feb 23:15 - مریم کوهستانی: در اقدسیه تهران یه پاساژ بزرگ داره ساخته میشه کنار یه باشگاه عروسی. کلا هم مشکل جای پارک هست اما یه زیر زمینم پارکینگ نیست
25 Feb 23:15 - احسان امینی: هرکس حق داره فکر جیب خودش باشه
25 Feb 23:15 - آیدا نعمت الهی: حتی یه کارم نشده به یه شهرساز سپرده بشه کاااامل تا حداقل بازدهشو ببینن بعد قضاوت کنن. متاسفانه
25 Feb 23:16 - رضا شهبا: اگر هماهنگی باشه مشکل حل میشه
25 Feb 23:16 - Abbas Riazat: دوستان به قول بزرگان باید یک نرمش قهرمانانه از خودمون توی سهرسازی نشون بدیم
25 Feb 23:16 - مریم کوهستانی: ساخت پارکینگ بخاطر استحکامش هزینه خیلی زیادی میبره و درعوض سودش مثل پاساژ نیست. واسه همین سرمایه دار نمیره سمتش
25 Feb 23:16 - آیدا نعمت الهی: شهرسازا کجان؟!!! نویسنده شدن در حال نوشتن مقاله و نظریه پردازی
25 Feb 23:17 - احسان امینی: همون پاساژ و باشگاه عروسی...شهرداری باید یه راهی پیدا کنه واسه پارکینگ..مثلا با سازنده پاساژ طی کنه بگه من واسه هزینه ساخت پارکینگ و گودبرداری کمکت میکنم شما یه امتیازایی به من بده
25 Feb 23:17 - احسان امینی: مطمعنا بالاخره سازنده یه شراکتی رو قبول میکنه
25 Feb 23:17 - ‪+98 935 523 4099‬: جناب مهندس ریاضت
بزرگواری بفرمایید این دو ستمون رو هم تو دو گروه اد بفرمایید 0916 318 8894
25 Feb 23:17 - پگاه مساجدی: Bashe maghale benevisan,ama na in ke hey tu kharej chi bab shod,shoru konim be tozih,biaym hamin enteghadaro kheili elmi neshun bedim
25 Feb 23:18 - مریم کوهستانی: برای یه سری مسائل مثل ساخت پارکینگ باید اجبار باشه. بگن تین زمینی که اینجاس باید فقط پارکینگ باشه. یعنی کاربریش از قبل مشخص بشه
25 Feb 23:18 - آیدا نعمت الهی: خانم مساجدی درست میفرمایید
25 Feb 23:19 - احسان امینی: نه به نظره من هیچ چیز قطعی و باید و اجباری نباید باشه.
25 Feb 23:19 - احسان امینی: یه زمین باید ببینیم در موقعیت و زمان خودش واسه چه کاربری ای خوبه ولی جوانب هم سنجیده بشه
25 Feb 23:19 - آیدا نعمت الهی: حالا چرا فقط زوم کردیم رو پارکینگ؟ فضای سبزها چی شد؟! تغییر کاربری چرا میزنن تند تند واسش؟!
25 Feb 23:20 - آیدا نعمت الهی: شیراز به باغات قصرالدشتش معروفه ولی نابود کردن رفت
25 Feb 23:20 - پگاه مساجدی: Chon sude ziadi dare!!
25 Feb 23:20 - آیدا نعمت الهی: از این به بعد بگید پاساژهای قصرالدشت
25 Feb 23:20 - احسان امینی: این تخریب های اینچنینی دیگه فراتر از یک شهر باید بهش توجه بشه
25 Feb 23:21 - آیدا نعمت الهی: یه شهرساز هرچی بیاد از منظر شهری بگه هرچی بیاد ریه تنفسی شهر هست اقا خراب نکن کی گوش میده؟!
25 Feb 23:21 - احسان امینی: اینجا دیگه بحث سود یک نفر نباید اولویت داشته باشه
25 Feb 23:21 - مریم کوهستانی: خب این بررسی ها باید انجام بشه بعد بشه قانون بدون تبصره. که حتما اجرا بشه
25 Feb 23:21 - پگاه مساجدی: Dg in moshkele shahrsaza nist,moshkele mardome...chenar haye tehran ro ham mikhastan ghat konan,ama mardom khodedhuno bastan be derakhta
25 Feb 23:21 - آیدا نعمت الهی: سر جریان باغات شیراز میدونین چندتا از اساتید ما دادگاهی شدن؟!
25 Feb 23:21 - مریم کوهستانی: قصرالدشت دیگه شده محله تجاری بیشتر
25 Feb 23:21 - احسان امینی: اینها ریشه های سیاسی داره
25 Feb 23:22 - پگاه مساجدی: Baz moshkel shodan modirane sathe bala!
25 Feb 23:22 - آیدا نعمت الهی: وقتی بخوان کاری کنن میکنن. مردم صداشون از دیوار هم در اومده ولی شنیده نمیشه
25 Feb 23:22 - احسان امینی: خارج از حوزه اختیارات یک فرد٬نهاد یا سازمانه
25 Feb 23:22 - رضا شهبا: اگر به قول دوستمون حق امضا هم به شهرساز بدن
25 Feb 23:22 - رضا شهبا: شهرساز هم باید روی بنایی که قراره احداث بشه باید نظارت داشته باشه
25 Feb 23:22 - آیدا نعمت الهی: دقیقا.
25 Feb 23:23 - آیدا نعمت الهی: یه شهرساز باید از مطالعات پایه دخیل باشه
25 Feb 23:23 - آیدا نعمت الهی: تا اجرا
25 Feb 23:23 - مریم کوهستانی: دقیقا ریشه سیاسی داره. ما الان بگیم بیایم مسئولین رو علمی توجیه کنیم اما وقتی نفع شخصی برای خودشون داره اصلا اهمیت نمیدن
25 Feb 23:23 - آیدا نعمت الهی: خیلی اقدامات از نظر شهرساز اصلا درست نیست ولی انجام میشه. چون ما مق امضا نداریم
25 Feb 23:23 - یاسمن مسلمان: دوستان یک سوال دارممثل اینکه برای یه سری کارها امضا شهرساز هم لازمه!

نیست؟
پس این پروانه شهرسازی رو میدن واسه چی؟
25 Feb 23:24 - احسان امینی: پروانه جزییات فنیه
25 Feb 23:24 - یاسمن مسلمان: یک ساخت و سازها و بناهایی رو عرض میکنم
25 Feb 23:24 - مریم کوهستانی: به نظرم اول باید امضای شهرساز بره زیرش بعد بره دست معمارو غیره. یعنی تا شهرساز تایید نکرده اصلا شروع نشه
25 Feb 23:24 - پگاه مساجدی: Motasefane nezarathaye ma be dard nmikhore...omran nmitune khalaf kone chon bahse estehkam hast,memar nmitune khalaf kone chon bahse zavabete sakhtemuni hast,ama namaro takhalof konan,ertefaro takhalof konan,kasi nmimire..vade hamin ba pardakhte jarime hal mishe,va shahrsaz amalan ....
25 Feb 23:25 - آیدا نعمت الهی: فرت
25 Feb 23:25 - آیدا نعمت الهی: شهرساز فرت
25 Feb 23:25 - پگاه مساجدی: Bale!!
25 Feb 23:25 - پگاه مساجدی: ?
25 Feb 23:25 - کامیلا اسلامی: مریم?
25 Feb 23:26 - مریم کوهستانی: ما توی هر بحثی تهش میرسیم به قانون و عدم نظارت
25 Feb 23:26 - مریم کوهستانی: و همین جا ایست میکنیم چون دستمون به جایی بند نیست
25 Feb 23:26 - محمد خلیفه ای: درسته اهمیتی داده نمیشه ولی شهرهای ما هم ظرفیت هایی دارند که تموم میشه، که دکتر پیران جای ذکر کرده زمانی اشکار میشه جزو اصلی ترین مشکلات کشور قرار میگیره، حتی با شرایط الان مهم تر از تورم
25 Feb 23:26 - رضا شهبا: نظم نیست
25 Feb 23:27 - کامیلا اسلامی: خانوم مساجدی لطفا فارسی تایپ میفرمایید؟?
25 Feb 23:27 - پگاه مساجدی: Gushim farsi nadare bekhoda?
25 Feb 23:27 - مریم کوهستانی: مشکلی که الان تو تهران به شدت هست
25 Feb 23:27 - کامیلا اسلامی: باشه عزیزم?
25 Feb 23:29 - پگاه مساجدی: Moshkel hast ama bejaye hale masale,uno mikhan pak konan..
25 Feb 23:30 - پگاه مساجدی: Bejaye inke bbinan chera shahr be ye tudeye jamiatio sakhtemuni tabdil shode,migan khob hala azinja paytakhto bebarim yejaye dige...age nadunan moshkele asasi chie,dobare in ravand tekrar mishe...
25 Feb 23:30 - محمد خلیفه ای: خوب دیگه همین،به جای میرسیم که چاره ای جز ویرانی شهر هامون نیست، مثل شهر های دهه ی ۸۰ امریکا
25 Feb 23:31 - آیدا نعمت الهی: بنظرم قبل شروع هر پروژه ایی ، همین تعیین سطح و سرانه، حرایم، پیش بینی جمعیت و... همه برگ برنده یه شهرسازه و بسیاااار مهم. که هیچ معمار و عمرانی نمیدونن. ولی اهمیت داده نمیشه فقط داخل گزارشات میاد
25 Feb 23:31 - آیدا نعمت الهی: ????
25 Feb 23:32 - آیدا نعمت الهی: خب چرا؟! بعد میگن شهرها بی نظم هستن
25 Feb 23:32 - آیدا نعمت الهی: حومه نشینی داریم
25 Feb 23:32 - آیدا نعمت الهی: ?
25 Feb 23:33 - پگاه مساجدی: Kash tu daneshgaha bejaye inke daghdagheye maro mikardan nazariate folan nazarie pardaz,maro be samte enteghad az shahre bedune shahrsaz hedayat mikardan..
25 Feb 23:33 - آیدا نعمت الهی: بخدا ما فقط اسم حفظ کردیم و راهکار و ایده. بدون استفاده
25 Feb 23:34 - محمد خلیفه ای: موافقم
25 Feb 23:34 - آیدا نعمت الهی: بعدم یادمون میره یا نمیزارن استفاده کنیم
25 Feb 23:34 - پگاه مساجدی: Yademun nmire,bazare kar majburemun mikone k faramush konim
25 Feb 23:34 - آیدا نعمت الهی: درسته
25 Feb 23:34 - امیر رضا یونجی: کاش جنگ جهانی دوم شهرای ماروهم کمپلت نابود میکرد ??
25 Feb 23:35 - آیدا نعمت الهی: هیچ شهرسازی در.جایگاه اصلیش نیست
25 Feb 23:35 - امیر رضا یونجی: همه ی دنیا هرچی دارن بعد ازون دورانه
25 Feb 23:35 - آیدا نعمت الهی: اقای امیررضا تفکر مردم و مسیولان رو چی؟!؟!
25 Feb 23:35 - آیدا نعمت الهی: ????
25 Feb 23:35 - آیدا نعمت الهی: مخالفم
25 Feb 23:35 - کامیلا اسلامی: فعلا تا نماینده نداشته باشیم امکان دفاع از شهرسازی نیس
25 Feb 23:35 - پگاه مساجدی: Shayad zelzeleye tehran inkaro kard?
25 Feb 23:35 - امیر رضا یونجی: قسمتای تاریخیشونم بازمانده های همون جنگه
25 Feb 23:35 - کامیلا اسلامی: باس صدامون بجایی برسة
25 Feb 23:36 - آیدا نعمت الهی:
25 Feb 23:36 - پگاه مساجدی: Bhtarin kar hamun maghale va hamayeshe
25 Feb 23:36 - امیر رضا یونجی: خوب این ارزوی من ی قسمت دیگه ام داشت که سانسورش کردم تا در گروه و نبندن ??
25 Feb 23:36 - Abbas Riazat: امیر رضا مراقب باش
25 Feb 23:37 - Abbas Riazat: نونمون را نبرن
25 Feb 23:37 - آیدا نعمت الهی:
25 Feb 23:37 - Abbas Riazat: ?
25 Feb 23:37 - امیر رضا یونجی: ?
25 Feb 23:38 - Abbas Riazat: اصلا همه چیز خوبه و شهرسازاندهم پر قدرتن
25 Feb 23:38 - Abbas Riazat: اینجا هم کویته
25 Feb 23:38 - Abbas Riazat: ?
25 Feb 23:38 - پگاه مساجدی: ??
25 Feb 23:39 - Abbas Riazat: ولی جدی باید وارد بحثای تک ساختمان بشیم
25 Feb 23:39 - ماهک پرویزی 2: ???
25 Feb 23:39 - ماهک پرویزی 2: ?
25 Feb 23:39 - کامیلا اسلامی: ??پرچم شهرسازا بالاس
25 Feb 23:39 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 23:39 - پگاه مساجدی: Cheghad shahrsaza kar daran ke bayad anjam bedan....rah tulanie..
25 Feb 23:39 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 23:39 - Abbas Riazat: اینطوری میشه دفاتر مهندسی زد که مجوز ساختشون با شهرسازان است
25 Feb 23:39 - پگاه مساجدی: Balast vali bad nmivaze?
25 Feb 23:40 - Abbas Riazat: باید یه مدت از هر طرف باد میوزه بریم
25 Feb 23:40 - Abbas Riazat: همان نرمش قهرمانانه
25 Feb 23:40 - پگاه مساجدی: Pas bejaye parcham be fer fere ehtiaj darim
25 Feb 23:41 - پگاه مساجدی: ?
25 Feb 23:41 - کامیلا اسلامی: اصن موجی از انرژی داره میاد از جامعه شهرسازیا??
25 Feb 23:41 - امیر رضا یونجی: تغییری صورت نمیگیره مگر یکصدا بشیم و خیلی معقول خواستمونو مطرح کنیم!
25 Feb 23:41 - Abbas Riazat: من باید با مهندس مشهدی زاده توی جامعه مهندسان صحبت کنم ببینیم میشه کاری کرد
25 Feb 23:42 - Abbas Riazat: با یه همایش و دریافت مقالات و سپس یک نامه به وزیر و .... شاید راه باز بشه
25 Feb 23:42 - امیر رضا یونجی: ولی یجوری که مث بمب صدا کنه تو کشور سازمانهای مدنی رو غیرتی کنیم و ازین کارا
25 Feb 23:42 - پگاه مساجدی: Ma bayad nemune moredi jam avari konim...har nemunei k bad bud....
25 Feb 23:42 - امیر رضا یونجی: ممنون مهندس ریاضت
25 Feb 23:42 - کامیلا اسلامی: ?دعای خیرما بدرقه شما جناب ریاضت
25 Feb 23:43 - رضا شهبا: خیلی خوب میشه
25 Feb 23:43 - Abbas Riazat: انشاا...
25 Feb 23:43 - Abbas Riazat: فقط همت میخواد و حمایت شما
25 Feb 23:43 - Abbas Riazat: باید با برنامه پیش بریم
25 Feb 23:43 - پگاه مساجدی: Ye bahse ravanshenasane ham ehtiaje,ke ghoti kebrithaye tarik jame'e maro be samte afsordegi dare mibare
25 Feb 23:43 - Abbas Riazat: مثلا توی شبکه های اجتماعی بترکونیم
25 Feb 23:43 - کامیلا اسلامی: مهندس مساجدی ?
25 Feb 23:43 - امیر رضا یونجی: فعلا وظیفمون مطالعه پر کردن دست هست
25 Feb 23:43 - ماهک پرویزی 2: ?
25 Feb 23:44 - ماهک پرویزی 2: باید به خودمون حرکت بدیم
25 Feb 23:44 - حسین شیرازی: سلام دوستان
25 Feb 23:44 - کامیلا اسلامی: هر کس از هر شهری نمونه موردیش رو جمع کنه در قالب عکس مقاله نظرتون چیه؟بعد ی جا جمع آوری شه
25 Feb 23:44 - رضا شهبا: صدای شهرسازا باید تو کل دنیا بپیچه
25 Feb 23:44 - کامیلا اسلامی: سلام
25 Feb 23:44 - ماهک پرویزی 2: اهواز با من...
25 Feb 23:45 - امیر رضا یونجی: کلا باید جامعه و مردم را اگاه کنیم که دغدغه اصلی ما اونا هستن و اینکه ما میخوایم بهتر زندگی کنن و ....
25 Feb 23:45 - Abbas Riazat: باید تصاویری از ساختمان های نا همگن و بد در شهر بگیریم و زیرش بنویسیم به دلیل عدم نظارت مهندسان شهرساز
25 Feb 23:45 - کامیلا اسلامی: رشت با من
25 Feb 23:45 - پگاه مساجدی: Be nazare man daste bandi beshe,nama,virudi,sakhtemun haye jahatgiri nashode,va ravanshenasane
25 Feb 23:45 - کامیلا اسلامی: البت زمان میخوام تا 1هفته
25 Feb 23:45 - آیدا نعمت الهی: موافقم شیراز با من
25 Feb 23:45 - ماهک پرویزی 2: خیلی ها نمیدونن شهرسازی چیه
25 Feb 23:46 - آیدا نعمت الهی: باید بفهمن
25 Feb 23:46 - امیر رضا یونجی: خوب یکی مثل مهندس امینی ی مبانی نظری اگه واسمون ترتیب بده خیلی خوب میشه
25 Feb 23:46 - آیدا نعمت الهی: مهندس امینی ?
25 Feb 23:46 - امیر رضا یونجی: میتونیم ازین هشتکا بزنیم تو فیس بوک مثلا
25 Feb 23:46 - Abbas Riazat: من هم از جیب شخصیم به همه پیامک میدم و ایمیل میدم
25 Feb 23:46 - آیدا نعمت الهی: نظر خانم مساجدی هم خوبه
25 Feb 23:46 - کامیلا اسلامی: اتفاقا نظر ایشونه
25 Feb 23:46 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 23:47 - ماهک پرویزی 2: من هم توی نظام مهندسی اهواز
25 Feb 23:47 - آیدا نعمت الهی: مرسی مهندس ریاضت
25 Feb 23:47 - Abbas Riazat: بچه ها یه جلسه واسه این موضوع بزنیم
25 Feb 23:47 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 23:47 - ماهک پرویزی 2: موافقم
25 Feb 23:47 - آیدا نعمت الهی: آره
25 Feb 23:47 - آیدا نعمت الهی: عالی میشه
25 Feb 23:47 - Abbas Riazat: حتی میتونیم با دوچرخه و پرچم و ... وسط شهر بریم
25 Feb 23:47 - رضا شهبا: ?
25 Feb 23:47 - پگاه مساجدی: Mohandes riazat sisteme payamak kampiuteri khube!
25 Feb 23:47 - آیدا نعمت الهی: یکم سخت شد
25 Feb 23:48 - کامیلا اسلامی: Panel
25 Feb 23:48 - رضا شهبا: برای شهرسازا چیزی سخت نیست
25 Feb 23:48 - ماهک پرویزی 2: به نظرم باید توی شبکه های اجتماعی استارت بزنیم
25 Feb 23:48 - امیر رضا یونجی: من با ماشین میام اب معدنی میدم بهتون ?
25 Feb 23:48 - Abbas Riazat: نه مثل اعتراض خاموش برای هوای پاک ما میتونیم اعتراض خاموش به نمای بد شهر داشه باشیم
25 Feb 23:48 - کامیلا اسلامی: ??
25 Feb 23:48 - آیدا نعمت الهی: ??
25 Feb 23:48 - آیدا نعمت الهی: ساندیس
25 Feb 23:48 - ماهک پرویزی 2: ساندیس با کیک باشه لطفا
بیشتر جواب میده
25 Feb 23:48 - پگاه مساجدی: Kara bayad taghsim beshe...jam avari nemune moredi,tashkile anjoman,barpaie hamayesh,amargiriha...naghshe keshiha,mabahese gis i...
25 Feb 23:49 - امیر رضا یونجی: ساندیس و جای دیگه میدن ????
25 Feb 23:49 - آیدا نعمت الهی: میتونیم رو دیوار ساختمونای بی کیفیت استیکر بزنیم که قابل کنده شدنم باشه:
بی شهرساز بوده!!
25 Feb 23:49 - امیر رضا یونجی: عجله نکنیم بهتره هرچقدر پخته عمل کنیم نتیجه بهتره و اینکه نباید بزاریم سو استفاده بشیم
25 Feb 23:49 - کامیلا اسلامی: هزینه بره
25 Feb 23:49 - ماهک پرویزی 2: درسته
25 Feb 23:49 - امیر رضا یونجی: ???
25 Feb 23:49 - پگاه مساجدی: Na tahajomi jolo berim defai barkhord mishe
25 Feb 23:50 - کامیلا اسلامی: آره باس برنامه ریزی بشه
25 Feb 23:50 - آیدا نعمت الهی: اره یهو برچسب سیاسی میزنن رومون
25 Feb 23:50 - پگاه مساجدی: ??
25 Feb 23:50 - آیدا نعمت الهی: شب عیدم هست
25 Feb 23:50 - کامیلا اسلامی: کار بزرگی قراره انجام بشه پس باس برنامه داشت
25 Feb 23:50 - آیدا نعمت الهی: ???
25 Feb 23:50 - امیر رضا یونجی: نمیگم محافظه کار باشیم ولی قبل شروع حسابی باید دستمون پر باشه
25 Feb 23:50 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 23:51 - پگاه مساجدی: Fk mkonan bahs sudavarie..mam donbale ahdafe puli hastim..nmipaziran
25 Feb 23:51 - آیدا نعمت الهی: همزمان با مناسبت ها باشه خوبه بنظرم.


مثلا روز جهانی شهرساز
25 Feb 23:51 - پگاه مساجدی: Ruze memar!
25 Feb 23:51 - امیر رضا یونجی: ما با مسولا حرف نمیزنیم با مردم حرف میزنیم
25 Feb 23:51 - امیر رضا یونجی: اره روز معمار باشه خرابشون کنیم ????
25 Feb 23:51 - آیدا نعمت الهی: بگیم روز جهانی شهرساز داریم ولی اثری از کاراش نداریم تو شهر
25 Feb 23:51 - پگاه مساجدی: Mardom k bi defaan..etefaghan masulin khuban
25 Feb 23:52 - آیدا نعمت الهی: نه روز خودمون باشه
25 Feb 23:52 - پگاه مساجدی: Bayad masulan zire soal beran..unan k masulan...
25 Feb 23:52 - آیدا نعمت الهی: اونا هرگلی میزنن بزارین به سر خودشون بزنن
25 Feb 23:52 - ماهک پرویزی 2: امروز دوکیلومتر راه رفتم یه سطل آشغال ندیدم که آشغال بندازم توش گذاشتم تو کیفم... همکارم گفت الحق که شهرسازی
25 Feb 23:52 - آیدا نعمت الهی: احسنت
25 Feb 23:53 - ماهک پرویزی 2: از خودمون باید شروع کنیم
25 Feb 23:53 - ماهک پرویزی 2: کم کم
25 Feb 23:53 - امیر رضا یونجی: مردم و زیر سوال نمیبریم که! حرفمونو با مردم میزنیم. دوستان این کار و شاید جدی نگیریم ولی تا انتخاب شورا و شهردارم میتونه بره و ....
25 Feb 23:53 - یاسمن مسلمان: چی شده امشب من نیستم
مهندس امیر رضا داری زیرآب معمار ها رو میزنی ؟
25 Feb 23:53 - یاسمن مسلمان: من معمار متعصبی هستم
25 Feb 23:53 - آیدا نعمت الهی: مردم دیگه حوصله این جنبش هارو ندارن میترسن
25 Feb 23:54 - آیدا نعمت الهی: ??
25 Feb 23:54 - امیر رضا یونجی: اون قسمتش و شوخی کردم
25 Feb 23:54 - ماهک پرویزی 2: تعصب توی هیچ چیزی خوب نیست
25 Feb 23:54 - ماهک پرویزی 2: ?
25 Feb 23:54 - آیدا نعمت الهی: ما همه همکاریم
25 Feb 23:54 - یاسمن مسلمان: شوخیش هم خوب نیست

ماها همکار هستیم
25 Feb 23:54 - امیر رضا یونجی: ولی کاش همه معمارا متعصب و متعهد بودن مث شما ?
25 Feb 23:54 - پگاه مساجدی: Ma gharar nist enghelab konim..faghat kafie bgim in rah eshtebast...be in dalil be in dali be in dalil...
25 Feb 23:55 - کامیلا اسلامی: اتفاقا مشکل اینه تو ایران شهرسازو معمار و عمران خودشون یکی نمیبینن!وگرنه تمام مشکلات حل بود
25 Feb 23:55 - احسان امینی: ببخشید
25 Feb 23:55 - احسان امینی: به نظرم همچین همایشی خوبه
25 Feb 23:56 - حسین شیرازی: اره معمارا متعصب هستن
25 Feb 23:56 - امیر رضا یونجی: مهندس یاسمن اجازه ندید تعصب رو تفکر شما تاثیر کنه !
25 Feb 23:56 - احسان امینی: تاثیر ساختمان ها یر فضاهای شهری و نقش شهرسازی ذر نظارت بر ساختمان ها
25 Feb 23:56 - یاسمن مسلمان: همه باید در یک جبهه باشیم تا کار پیش بره
25 Feb 23:56 - ماهک پرویزی 2: معمارها جز نگر هستن
25 Feb 23:56 - رضا شهبا: هماهنگی
25 Feb 23:56 - امیر رضا یونجی: اقا احسان زحمت داریم براتون
25 Feb 23:57 - ماهک پرویزی 2: امیدوارم در حد حرف نباشه
25 Feb 23:57 - ماهک پرویزی 2: و به عمل برسه
25 Feb 23:57 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 23:57 - ماهک پرویزی 2: امیدوارم جرقه ی این کار زود زده بشه
25 Feb 23:57 - پگاه مساجدی: Az 100nafar 10 nafar ham amal konan khube...
25 Feb 23:57 - ماهک پرویزی 2: من که هستم
25 Feb 23:57 - ماهک پرویزی 2: ???????
25 Feb 23:57 - یاسمن مسلمان: نه صد در صد اینطور نیست که جز نگر باشن
به ما اهمیت به زمینه رو هم آموزش میدن
25 Feb 23:58 - کامیلا اسلامی: حاضر
25 Feb 23:58 - امیر رضا یونجی: به خاطر همین میگم عجله نکنیم تا کارمون از جو گرفتن فاصله بگیره و با منطق جلو بره
25 Feb 23:58 - پگاه مساجدی: Age harf mund,berim donbale maghale nevisi az nazarie pardazhaye ghadim,valaa!
25 Feb 23:58 - Abbas Riazat: دوستان وقت تمام شد
25 Feb 23:58 - آیدا نعمت الهی: دقیقا
25 Feb 23:58 - Abbas Riazat: از مشارکت شما ممنونم
25 Feb 23:58 - ماهک پرویزی 2:
25 Feb 23:58 - آیدا نعمت الهی: حضوری بزنیم؟!
25 Feb 23:58 - Abbas Riazat: اطفا حاضری بزنید
25 Feb 23:58 - رضا شهبا: همگی خسته نباشید
25 Feb 23:58 - آیدا نعمت الهی:
25 Feb 23:58 - رضا شهبا: +
25 Feb 23:58 - ماهک پرویزی 2: من هول شدم?
25 Feb 23:59 - Abbas Riazat: فردا شب هم بام سفز است
25 Feb 23:59 - یاسمن مسلمان: البته در ادامه شهرساز هم هستم


و فکر میکنم شهرسازی و معماری در کنار هم باید دیده بشه

اینه که هوای دو طرف رو دارم
25 Feb 23:59 - ماهک پرویزی 2:
25 Feb 23:59 - رضا شهبا: شبتون خوش
25 Feb 23:59 - کامیلا اسلامی: +
25 Feb 23:59 - حسین شیرازی: تمرین اسکیس شروع شد
25 Feb 23:59 - Abbas Riazat: بام سبز
25 Feb 23:59 - پگاه مساجدی: Agha man khat mikesham
25 Feb 23:59 - Abbas Riazat: +
25 Feb 23:59 - امیر رضا یونجی: +
25 Feb 23:59 - کامیلا اسلامی: ??????????????????????
25 Feb 23:59 - پگاه مساجدی: ________
25 Feb 23:59 - ماهک پرویزی 2: من خط بکشم
25 Feb 23:59 - آیدا نعمت الهی: ????
25 Feb 23:59 - جهانگیر رضا زاده: +!!+
25 Feb 23:59 - کامیلا اسلامی: خط پرچمى
25 Feb 23:59 - کامیلا اسلامی: ?
25 Feb 23:59 - ماهک پرویزی 2:
همه با هم برای پیشرفت پایدار شهرسازی تلاش کنیم......
پاسخ

اطلاعات موضوع

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

ابزار و امکانات موضوع

  پرش به انجمن: